Galvenie » 2014 » Aprīlis » 26

Cilvēku, kas turas pie maldu mācības, vienreiz un otrreiz pamācījis, noraidi,
zinādams, ka tāds ir samaitāts un grēkodams pats sevi notiesā.
(Tit.3:10-11)


Skatījumi: 1067 | Pievienoja: admin | Datums: 26.04.2014 | Komentāri (0)

Nedomājiet, ka Es esmu nācis mieru atnest virs zemes; Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu. 
Es esmu nācis cilvēku savest naidā ar viņa tēvu un meitu ar viņas māti, un vedeklu ar viņas vīramāti. 
Un viņa paša māju ļaudis būs cilvēka ienaidnieki. (Mt.10:34-36) ... Lasīt tālāk »

Skatījumi: 1021 | Pievienoja: admin | Datums: 26.04.2014 | Komentāri (0)

Bet par to es jūs slavēju, ka jūs vienmēr mani pieminat un turat tās mācības, ko es esmu jums uzticējis. 
Bet es gribu, lai jūs ņemtu vērā, ka ikkatra vīra galva ir Kristus, bet sievas galva ir vīrs, bet Kristus galva ir Dievs. 
Katrs vīrs, kas Dievu lūdz vai runā kā pravietis ar apsegtu galvu, apkauno savu galvu. 
Bet katra sieva, kas ar neapsegtu galvu lūdz Dievu vai runā kā praviete, dara kaunu savai galvai, jo tā ir tāpat kā apcirpta. 
Ja sieva neaizsedzas, tad lai tā arī apcērpas. Bet, tā kā tas sievai ir par kaunu, ka tā ir apcirpta vai noskūta, tad lai tā aizsedzas. 
Bet vīram nebūs galvu aizsegt, jo tas ir Dieva godības attēls un atspulgs; bet sieva ir vīra godības atspulgs. 
Jo vīrs nav no sievas, bet sieva no vīra. 
Jo vīrs nav radīts sievas dēļ, bet sieva vīra dēļ. 
Tāpēc sievai jābūt galvā pilnvaras zīmei eņģeļu dēļ. 
... Lasīt tālāk »

Skatījumi: 1046 | Pievienoja: admin | Datums: 26.04.2014 | Komentāri (0)

Sievas lai draudzes sapulcēs cieš klusu, kā tas parasts visās ticīgo draudzēs; jo tām nav atļauts runāt, bet jābūt paklausīgām, kā arī bauslība nosaka. 
Bet, ja tās grib ko zināt, lai prasa mājās saviem vīriem; jo sievai ir par kaunu runāt draudzes sapulcē. 
Vai ta ... Lasīt tālāk »

Skatījumi: 1048 | Pievienoja: admin | Datums: 26.04.2014 | Komentāri (0)

Sargaities, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā; citādi jums nav nekādas algas pie jūsu Tēva debesīs. 
Kad tu dod mīlestības dāvanas, tad neliec to izbazūnēt savā priekšā, kā liekuļi to dara sinagogās un ielās, lai ļaudis tos godinātu. Patiesi Es jums saku: tiem jau ir sava alga. 
... Lasīt tālāk »

Skatījumi: 1019 | Pievienoja: admin | Datums: 26.04.2014 | Komentāri (0)

Kad tu taisi azaidu vai vakariņas, tad neaicini savus draugus, savus brāļus, savus radus vai bagātus kaimiņus, ka tie atkal tevi neaicinātu un tu nebūtu to darījis atmaksas dēļ. 
Bet, kad pie tevis ir viesības, tad aicini nabagus, kroplus, tizlus, aklus; 
un tu būs ... Lasīt tālāk »

Skatījumi: 1025 | Pievienoja: admin | Datums: 26.04.2014 | Komentāri (0)

Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības. (Jņ.1:14)


Skatījumi: 1027 | Pievienoja: admin | Datums: 26.04.2014 | Komentāri (0)

Bet ir arī bijuši tautā viltus pravieši, kā arī jūsu starpā būs viltus mācītāji, kas paslepen ienesīs aplamas posta mācības, noliegdami pat To Kungu, kas viņus atpircis, un tā sagatavos sev drīzu pazušanu. 
Daudzi sekos viņu baudu dzīvei, viņu dēļ patiesības ceļš tiks zaimots. 
... Lasīt tālāk »

Skatījumi: 1064 | Pievienoja: admin | Datums: 26.04.2014 | Komentāri (0)

Pravieši sludina melus Manā Vārdā, Es tos neesmu sūtījis, neesmu tiem pavēlējis, nedz uz tiem runājis. Tie sludina jums melu parādības, izdomātus viltus pravietojumus un pašizdomātus savas sirds maldus! (Jer.14:14)


Skatījumi: 1016 | Pievienoja: admin | Datums: 26.04.2014 | Komentāri (0)

Ir tikai 1 pamats jebkurai kristietības mācībai - un tas ir Dieva Vārds - bībele. Bet visas maldu mācības rodas, kad cilvēki akli pieņem jebkurus mācītāja vārdus kā vārdus no paša Dieva. Tāpēc arī rodas gan personības kults, kurš plaši izplatīts draudzēs un pat megadraudzēs, kur mācītājs tiek uzskatīts par supersvētu un par supergarīgu (līdzīgi kā Romas pāvests katoļiem, kur "viņa" bezgrēcība pat netiek apspriesta).
Bet bībele mūs māca, lai mēs visu pārbaudītu (mācības), lai pārbaudīt ... Lasīt tālāk »

Skatījumi: 1051 | Pievienoja: admin | Datums: 26.04.2014 | Komentāri (0)

Tas var jūs ieinteresēt