1 2 3 ... 12 13 »

Kas attiecas uz garīgajām dāvanām, tad tās tiek dotas ne vienkārši personīgai lietošanai, bet lai celtu Kristus Miesu, tas ir - kalpošanai Kristus draudzē. Svētā Gara dāvanas tiek dotas tikai pēc Svētā Gara kristības. Dāvanas ir dažādas un mēs paši nevaram izvēlēties, kādas dāvanas mums saņemt, bet Dievs pats izdala dāvanas pēc Sava ieskata. Tā ir paša Dieva kompetence. Viņš zina, ko katrs cilvēks spēj izdarīt un katram dod tā, kā Viņš pats to vēlas. Citam Viņš var dot tikai vienu dāvanu, bet citam var dot arī visas dāvanas. Ja mēs esam kristīti ar Svēto Garu, mums ir viena vai vairākas Svētā Gara dāvanas. Mums ir jālūdz Tam Kungam par to, lai Viņš atklāj, kādas dāvanas mums ir un ir jākalpo ar šīm dāvanām, kuras Viņš mums ir devis. Tāpat ir arī jāattīsta šīs dāvanas!


Skatījumi: 1019 | Pievienoja: admin | Datums: 15.10.2015 | Komentāri (0)

Neviens nevar teikt: Kungs ir Jēzus, - kā vien Svētajā Garā. (1Kor.12:3)


Skatījumi: 1127 | Pievienoja: admin | Datums: 23.03.2015 | Komentāri (0)

Tēvs mīl Dēlu un visu ir nodevis Viņa rokā. Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība. Bet, kas Dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņa. (Jņ.3:35-36)


Skatījumi: 980 | Pievienoja: admin | Datums: 23.03.2015 | Komentāri (0)

Visi, kuri pielūdz Trīsvienību - Trīsvienīgo Dievu --> pielūdz elku, kuru radīja atkritēja katoļu baznīca! Viņi sauc sevi par kristiešiem, bet ir - tikai elku pielūdzēji!


Skatījumi: 1101 | Pievienoja: admin | Datums: 23.03.2015 | Komentāri (0)

Tātad vēl atliek svēta dusa Dieva tautai. Jo, kas iegājis Viņa atdusā, tas arī pats dusējis no saviem darbiem kā Dievs no Saviem. Centīsimies tāpēc ieiet šinī atdusā, lai neviens nekristu nepaklausībā pēc tā paša parauga. (Ebr.4:9-11)


Skatījumi: 1018 | Pievienoja: admin | Datums: 23.03.2015 | Komentāri (0)

... ko nemācītie un nenostiprinātie ļaudis sagroza, tāpat kā arī citus rakstus, sev par pazušanu. ... (2Pt.3:16)

 

Mēs redzam, ka tie, kuri sagroza bībeli, lai saskaņotu to ar izdomāto elku - trīsvienību - dara to paši sev par pazušanu! Mums ir jābūt uzmanīgiem, lai sekodami maldiem, neaizietu bojā, domādami, ka kalpojam Dievam, bet īstenībā - pielūdzot trīsgalvaino elku!


Skatījumi: 1059 | Pievienoja: admin | Datums: 23.03.2015 | Komentāri (0)

Dievs ir ārpus jebkuras politikas. Viņu neinteresē politika! Viņu interesē cilvēks, neatkarīgi no viņa politiskajiem uzskatiem! Dievu uztrauc cilvēka dvēseles glābšana...


Skatījumi: 1031 | Pievienoja: admin | Datums: 23.03.2015 | Komentāri (0)

Mana palīdzība nāk no Tā Kunga, kas radījis debesis un zemi. (Ps.121:2)


Skatījumi: 995 | Pievienoja: admin | Datums: 23.03.2015 | Komentāri (0)

Un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē. (Lk.21:26)

 


Skatījumi: 994 | Pievienoja: admin | Datums: 23.03.2015 | Komentāri (0)

Jo es nemeklēju jūsu mantu, bet jūs pašus. Jo nav vajadzīgs, ka bērni krāj mantu vecākiem, bet vecāki bērniem. (2Kor.12:14)

Cik pretēji tas skan mūsdienu kristietībai, kur mācītāji apzog savas "aitas", izspiež no tām visu sulu un pamet tās likteņa vara... Bet reiz Tas Kungs atprasīs no jums visiem! Un jūs nekur neaizbēgsiet no Viņa!! Nepaslēpsieties zem segas, jo tā būs pārāk īsa!


Skatījumi: 1065 | Pievienoja: admin | Datums: 23.03.2015 | Komentāri (0)

Tas var jūs ieinteresēt