Galvenie » Raksti » Raksti

Matriarhālais gars (Bābele)
Šajā Lietā, ko mēs saucam par „draudzi”, Bābeles gars iegūst taustāmu formu. Neīstā „draudze” ir elkdievīga. Bībelē dēmoni ir saistīti ar elkdievību. 3. Mozus 17:7 tas Kungs teica uz Mozu par israēliešiem: „Un viņiem nebūs vairs upurēt kaujamos upurus ļauniem gariem, kuriem viņi dzenas netikli pakaļ.” Tā arī šī Lieta, kuru mēs saucam par „draudzi” ir apsēsta ar dēmoniem – visiem garīgās Bābeles dēmoniem.

Domāju, ka galvenais garīgās Bābeles demons ir pats Bābeles gars. (Persiešu valdīšanas laikā pār Bābeli Daniēls identificēja Persijas karaļvalsts princi (latv. val. tulkojumā - sargeņģeli). Daniēla 10:13. Rakstu konketsktā ir saprotams, ka šis „princis” bija dēmonisks cietoksnis virs Persijas.) Es nevaru pateikt, vai ir tikai viens Bābeles gars, vai arī to ir daudz. Taču varu teikt, ka „draudzēs” ir jūtama reāla to klātbūtne.
 
Bābeles gars darbojas kopā ar buršanās garu. Tas ir kroplīgs pēc dabas un pēc izmēra milzīgs. Kā jau daudzi „draudzē”, es piedzimu un uzaugu garīgā Bābelē. Neko citu es nepazinu. Tā bija manī un es biju tajā. Kā kalpotājs šajā sistēmā es atradu identitāti, nozīmīgumu, apstiprinājumu, varu, atbalstu un cerību. Manā dzīvē tas bija milzīgs cietoksnis.
 
Pat pēc manas pārejas un atdalīšanās no šīs sistēmas, es piedzīvoju brīžus, kad mani pārņēma Bābeles gars. Es gribēju atkal atgriezties tajā pašā sistēmā, kura mani bija garīgi bankrotējusi. Brīžiem šī vilkme bija tik liela, ka es biju pārliecināts, ka mani sauc Dieva balss. Šis sauciens bija pretrunā ar tām atklāsmēm un sapratni, ko biju saņēmis par „draudzes” sistēmu, taču es nespēju ieraudzīt patiesību, kamēr atrados zem šī maldu plīvura. Pēc kāda laika šis plīvurs tika noņemts un es atgriezos pie saprašanas.
 
Pēc tam es jutos vainīgs par to, ka pakļāvos šim garam. Pie sevis domāju, ka esmu briesmīgs. Taču Svētais Gars maigi man deva sapratni. Viņš man prādīja, ka šis Bābeles gars, kurš man uzplijās, bija milzīgs, un ka es tiku tā pārņemts. Pagāja vairāki gadi, pirms tiku atbrīvots no tā. Pat tad, cerot noņert mani vājuma brīdī, tā pazemojošā un valdzinošā balss sauca: „Nāc mājās!”
 
NESVĒTĀ TRĪSVIENĪBA
Atmaskojot Bābeles garu tālāk, es ticu, ka ir trīs citas galvenās dēmoniskās ietekmes, kuras savstarpēji sadarbojas, lai pārņemtu vadību miesīgajās „draudzēs”. Tās ir – matriarhālais gars, Jezebeles gars un buršanās gars. Šie gari darbojas kā trīs vienā, veidojot „nesvēto trīsvienību”, kas ir pretstatā Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam.
 
Matriarhālais gars. Matriarhālais gars ir viltus Dievs Tēvs. Saskaņā ar „Merriam-Webster” vārdnīcu, matriarhs ir „sieviete, kura valda vai dominē pār ģimeni... māte, kas ir savas ģimenes un pēcnācēju galva un vadītāja”. Atklāsmes grām. 17:5-6 atklāj, ka „NOSLĒPUMAINĀ, LIELĀ BĀBELE” tiek saukta par „NETIKĻU MĀTI”. Atklāsmes grāmatā šī māte ir matriarhāls gars. Viņa ir bez vīra, viņai ir pēcnācēji un viņa valda pār šiem pēcnācējiem. Viņas pēcnācējus sauc par netiklēm. Viņai to ir daudz.
 
Matriarhālā gara raksturīgākā pazīme ir, ka tas pārņem vadību. Viņa dominē pār savu namu. Viņa valda pār visiem, kas ir viņai pa ķērienam. Viņa pieņem lēmumus. Viņa pārņem vadību sarunās. Viņa atbild citu cilvēku vietā. Viņa pārņem citu cilvēku dzīves. Tie, kas ir zem viņas rokas, ir pazemināti, bez elpas un zaudē savu identitāti. Viņa aprūpē un nomāc. Šī dominējošā ietekme parādās visur – sabiedrībā, mājās, un jo īpaši – „draudzē”. Šādas darbības ir stipri ārpus dievišķās kārtības, taču Dievam par to sāp visvairāk, kad tas notiek Dieva saimniecībā, kad viņa ļaudis uzceļ šīs Lietas, kuras mēs saucam par „draudzi”.
 
Matriarhālais gars uzurpē patriarha lomu, lai pārņemtu namu savā īpašumā. Viņa pārņem kontroli pār savu namu ar Jezebeles gara palīdzību.
 
Jezebele. Jezebeles (netikles) gars ir Dēla – Jēzus viltojums. Jezebeles gars lieto visus iespējamos līdzekļus, lai ietvertu mūs sava jūga tīklos. Lai to īstenotu, viņa lieto buršanos.
 
Buršanās. Buršanās gars ir Svētā Gara viltojums. Cita starpā, buršanās gars ir valdzinošs, kārdinošs, maldinošs, uzmācīgs, bailes izraisošs, kauninošs, manipulatīvs, kontrolējošs, vainas sajūtu izraisošs un sāpinošs.
 
Ja tiek dots laiks, šī nesvētā trīsvienība pārņem varu katrā netikles „draudzes” sistēmas situācijā.
 
MATRIARHĀLĀ GARA PILNVAROŠANA
 
Šīs trīs manifestācijas darbojas kopā kā viens. Tām ir dažādas funkcijas, taču tās darbojas viena kopīga mērķa sasniegšanai – nodot varu pār namu matriarhālajam garam.
 
Tie vilto Tēva, Dēla un Svētā Gara funkcijas. Gluži kā Svētā Gara funkcija ir pagodināt Dēlu, buršanās funkcija ir palīdzēt Jezebelei sasniegt tās mērķus. Gluži kā Jēzus nāca, lai pagodinātu Tēvu, Jezebeles funkcija ir galu galā pilnvarot/paaugstināt matriarhālo garu. Jezebele praktizē dzimumu diskrimināciju attiecībā uz vīriešiem (vīrišķo), lai likvidētu patriarhus, atstājot nama vadību vienīgi matriarhālā gara rokās.
 
Šie trīs – matriahs, Jezebele un buršanās – ir tik ļoti savijušies, ka tad, kad Jezebeles gars, tā teikt, nobriest, tas kļūst par matriarhu.
 
 
Piebilde:
Matriarhālais gars ir Dieva Tēva aizvietotājs. To sauc par “nesvēto trīsvienību”, kura sastāv no matriarhālā gara, Jezebeles gara un buršanās gara. Šī trīsvienība darbojas pretstatā Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Tai ir pakļauti daudzi gari, arī reliģiskie gari. Matriarhālais gars ir tas pats, kas Bābele. Bībelē ir runa par divām “sievām” – Draudzi (svēto Kristus Līgavu) un Bābeli (lielo netikli). Matriarhālais gars ir jebkas, kas tev saka, ka tu esi svētīts ārpus Dieva Tēva. Piemēram, Lūkas 11:27-28 “Un gadījās, kad Viņš tā runāja, tad kāda sieva paceltā balsī uz Viņu sacīja: "Svētīgas tās miesas, kas Tevi nesušas, un tās krūtis, ko Tu esi zīdis." Bet Viņš sacīja: "Tiešām (angļu val. vārds “tiešām” nav lietots,  vai ir lietots vārds “drīzāk”), svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā." Šī sieviete apgalvoja, ka Jēzus ir tas, kas Viņš ir, dēļ Viņa mātes (matriarhālā gara mēģinajums aizvietot Dievu Tēvu). Cits piemērs ir Lūkas 8:20-21 “Un Viņam deva ziņu un sacīja: "Tava māte un Tavi brāļi stāv ārā un grib Tevi redzēt." Bet Viņš atbildēdams tiem sacīja: "Mana māte un Mani brāļi ir šie, kas Dieva vārdu dzird un dara." – svarīgākais ir dzirdēt Dieva Tēva balsi un paklausīt vienīgi Viņam.


Avots: http://life-prophetic.blogspot.co.uk/2012/04/matriarhalais-gars-babele.html#more
Kategorija: Raksti | Pievienoja: admin (03.06.2014) | Autors: life-prophetic.blogspot.co.uk W
Skatījumu skaits: 1629 | Reitings: 5.0/1
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt