Galvenie » Raksti » Raksti

Kristības Trīsvienības vārdā?

IEVADS

Līdz 20. gadsimta sākumam, Trīsvienības, kā Jaunās Derības doktrīnas vai kā sākotnēji eksistējušas apustuļu mācības, pierādīšanai galvenokārt atsaucās uz diviem Jaunas Derības tekstiem: pirmkārt, uz 1.Jņ.5:6-7 un, otrkārt, uz tā saukto, Jēzus "misijas uzdevumu" saviem apustuļiem un mācekļiem - Mat.28:19.

Kad, sākot ar 19. gadsimta vidu, tika atklāti ļoti daudzi Bībeles rokraksti un zinātnieki tos, tika izpētījuši no dažādiem aspektiem, tad drīz vien atklājās, ka teksts zināmajos grieķu rokrakstos nesakrita ar, vēlāk atrasto un, pēc izcelsmes, vecāko, rokrakstu tekstu.

Salīdzinot un pētot, izdevās no atrastajiem rokrakstiem iegūt informāciju, kas palīdzēja noteikt precīzu sākotnējo tekstu. Īpaši tas attiecās uz Jaunās Derības tekstiem. Attiecībā uz atrastajiem rokrakstiem, runa nebija vienīgi par veselām Jaunas Derības kopijām vai atsevišķām tās grāmatām, bet arī par atsevišķiem grāmatu fragmentiem. Līdz šim atrasti gandrīz 6000 tādu grieķu rokrakstu, kurus pētnieki tika kataloģizējuši, apzīmējot kā MSS.

Tekstu pētnieki tika atraduši ne tikai Bībeles grāmatu rokrakstu kopijas un iekļāvuši tās savā pētījumu programmā, bet arī agrīnās baznīcas tēvu darbu kopijas (dēvētas par "citātiem no patristikas"), kurās viņi bija citējuši no tiem pieejamajiem Bībeles avotiem. Atšķirības tajos, citkārt, izrādījās ļoti nenozīmīgas. Piemēram, bija izmantots cits vārds vai tas izlaists un tā tālāk. Tomēr dažos gadījumos šīs atšķirības būtiski iespaidoja teksta jēgu.

Ļoti svarīgas izmaiņas atklājās attiecībā uz augšminēto citātu no 1.Jņ.5, tā kā tieši tā teksta daļa, kas tika izmantota kā Trīsvienības mācības pierādījums, savādā kārtā, nebija sastopama senajos rokrakstos un kopijās, lai varētu noderēt salīdzināšanai un iespējamā sākotnējā teksta definēšanai. Tādējādi atkrita viena no būtiskākajām vietām, uz kuru balstījās Trīsvienības mācības piekritēji un, palika tikai vieta ar tā saukto "misijas uzdevumu".

Kā tad tomēr ir ar tekstu no Mat.28:19?

 

Mat.28:19 un ziņas par kristībām Apustuļu darbos

 

Šis, mācekļiem dotais, Kristus "misijas uzdevums" no Mat.28:19, burtiskā saturā ir vienāds visos, šajos laikos zināmajos, rokrakstos un tā teksts, ar trinitāro kristību formulu, mums pazīstams no visiem Bībeles tulkojumiem.

"Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: "Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam."" (Mat.28:18- 20).

Šis pants ir vienīgā vieta Svētajos Rakstos, kur Jaunajā Derībā vispār sastopama tāda veida trinitārā formula ("Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā).

Neviena cita vieta Jaunajā Derībā nesatur šos vārdus, pat vietās, kur tiešā kontekstā runāts kā par Tēvu, tā par Dēlu, tā Svēto Garu. Uzkrītoši ir arī, ka visur citur, Jaunajā Derībā stāstot par kristībām, nekur par tām nerunā, kā veiktām, "Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā”.

Šis apstāklis īpašā veidā izgaismo Mat.28:18-20 vai, konkrētāk, kristību formulu 19.pantā.

Kāpēc Jēzum bija jāpasaka šos vārdus, ja, pēc tam, nekur nav ziņots, ka apustuļi un mācekļi tā būtu kristījuši? Kāpēc Apustuļu darbos teikts, ka ļaudis tika kristīti ”Jēzus Kristus Vārdā” jeb "Kunga Vārdā” un nevienā vietā nav pieminēts, ka tiktu izmantota kristību formula no Mat.28:19? Un tas viss, neskatoties uz to, ka šie vārdi pieder pie pēdējām Jēzus pamācībām saviem apustuļiem un mācekļiem un šodien tie, kā arī daudzu pagājušo gadsimtu laikā, baznīcās tikuši uzskatīti kā ārkārtīgi nozīmīgi.

Pirmā ziņa, pēc Mat.28 aprakstītā notikuma, kur pieminēts par kristībām, ir Apustuļu darbu 2.nodaļā, kur Pēteris, Vasarsvētku dienā, savas uzrunas beigās aicina klausītājus nožēlot grēkus un kristīties.

"Bet Pēteris tiem atbildēja: "Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu." (Ap.d.2:38).

Starp notikumiem Mat.28 un Ap.d.2 bija pagājušas tikai dažas dienas. Vai tiešām Pēteris jau būtu aizmirsis sava Kunga vārdus un pēc saviem uzskatiem būtu izmainījis sava Kunga vārdus, aizstājot trinitāro kristību formulu ar citu? Patiesību sakot, nekas tāds, pamatojoties uz mums ziņoto Apustuļu darbos, nekādi nav iedomājams!

Pie tam, ne tikai Pētera vēstulēs, mēs arī varam lasīt par to, ka ļaudis kristījās Jēzus vārdā un neizmantoja trinitāro kristību formulu. Tieši tas pats sacīts arī par citiem apustuļiem. Kā tad nu visu to izskaidrot?

No, relatīvi, daudzajiem Jaunās Derības tekstiem, kuros ir pieminētas kristības, skaidri un viennozīmīgi izriet, ka runa ir par kristībām "Jēzus Kristus Vārdā” un, ka agrīnā Draudze visticamāk nezināja nekādu trinitāro kristību formulu. Visas vietas, kur vēstīts par kristībām, apraksta kristību aktu bez jebkāda norādījuma uz "trinitāro" vārdu vai jebkādu trinitāro mācību!

Minēsim dažus piemērus no Apustuļu darbiem:

"..kristīti Kunga Jēzus Vārdā" (Ap.d.8:16).

"..kristīt Jēzus Kristus Vārdā" (Ap.d.10:48).

".kristījās Kunga Jēzus Vārdā" (Ap.d.19:5).

"..liecies kristīties .. piesaukdams Viņa Vārdu" (Ap.d.22:16).

Tāda lietu būtība dod vielu pārdomām. Nevar taču būt, ka Jēzus pēdējos vārdus, sacītos pirms Viņa debesbraukšanas, apustuļi būtu ignorējuši un, ka viņi, pēc tik īsa laika, jau nepieturējās sava Kunga norādījumiem vai arī 4 aizmirsa tos. Pie tam vērā ņemams vēl ir arī tas, ka šīs dažādās ziņas saturiski viena ar otru saskan un nedod nekādu iemeslu apšaubīt šīs liecības. No otras puses, ir jāatzīst, ka visos, šajos laikos zināmajos rokrakstos, saturošos Mateja Evaņģēlija nobeigumu, pants 28:19 satur trinitāro formulu.

 

Turpināt lasīt PDF formātāAvots: http://www.thedaysofelias.com/images/books/lv/pdf/11_Kristbas_Trsvie.pdf
Kategorija: Raksti | Pievienoja: admin (04.01.2020) | Autors: Volfgangs Šnaiders W
Skatījumu skaits: 197 | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt