Galvenie » FAQ

Bībele - Dieva Vārds - tā ir sēkla, kura aug un atnes augļus savā laikā. Jo vairāk mēs lasām bībeli, jo gudrāki mēs kļūstam.


Jums nav vajadzīga speciāla atgriešanās lūgšana, bet ir vienkārši jātic Dieva Vārdam un tam, ko tā saka par Jēzu Kristu, proti, ka Jēzus Kristus mira uz Golgātas krusta mūsu grēku dēļ un trešajā dienā augšāmcēlās no miroņiem! Un sekojoši - paklausībā Dieva Vārdam jāmaina sava dzīve!


Reģistrācija - tā ir normāla lieta Interneta telpā. Reģistrējoties mūsu portālā, jūs varat komentēt šeit izvietotos materiālus. Kā arī reģistrācija ir nepieciešama tam, lai nepieļautu spama izvietošanu portālā.


Par kristību tēma atrodas šeit.

Kas attiecas uz draudzi, kurā netiek mācīta maldu mācība, tad šis jautājums ir jāvelta Dievam, jo Viņa dēls Jēzus Kristus ir tas, kurš ceļ patieso draudzi. Pēc manām domām, pašlaik notiek patiesās draudzes iziešana no lielās netikles Bābeles, kuru mēs šodien pazīstam zem nosaukuma "katoļu baznīca ar pārējām kristīgajām konfesijām un denominācijām, kuras ir apvienojušās zem "Svētās Trīsvienības" elka". Šeit jums ir vajadzīga Svētā Gara vadība, lai atrastu savu vietu Kristus Miesā, un neaizietu kopā ar pieviltajiem un atkritējiem no vienīgā dzīvā Dieva uz pazušanu!

Pievienoja: Anna (annazarina311)

Tas var jūs ieinteresēt