6.nodaļa

 

Ēnoha grāmata

 

 | Grāmatas saturs | Bībeles saturs | 

 

1. [37] Otrais gudrības redzējums, kuru redzēja Ēnohs, Jareda dēls, Mahalaleēla dēls, Kānaāna dēls, Ēnoša dēls, Seta dēls, Ādama dēls.

2. Un lūk gudrības runas sākums, kuru es sāku runāt un izteikt dzīvojošajiem uz zemes; klausieties jūs, senajie, un vērsiet uzmanību, pēcteči, uz svētajiem vārdiem, kurus es runāšu garu Kunga priekšā.

3. Taisnīgi nosaukt tos (senos) visupirms, bet arī pēctečus mēs neatturēsim no gudrības iesākuma.

4. Un līdz šodienai nekad netika dāvāta no garu Kunga jebkādam tā gudrība, kuru es saņēmu pēc savas sapratnes, pēc garu Kunga labvēlības, no kura man ir lemta mūžīgā dzīvība.

5. Trīs līdzības bija daļa priekš manis, un es sāku tās stāstīt tiem, kuri apdzīvo cietzemi.

 

 | Grāmatas saturs | Bībeles saturs | 

Tas var jūs ieinteresēt