13.nodaļa

 

Ēnoha grāmata

 

 | Grāmatas saturs | Bībeles saturs | ⇒

 

1. [72] Grāmata par debesu spīdekļu griešanos, - kā šī griešanās notiek ar katru no tiem, pēc to klasēm, pēc to kundzībām un to laiku, pēc to vārdiem un izcelsmes vietām, un pēc to mēnešiem, - kurus parādīja man to ceļa rādītājs, svētais eņģelis Uriēls, kurš bija ar mani; un viņš parādīja man visus to aprakstus, kas ar tiem notiek ar visiem pasaules gadiem un līdz mūžībai, kamēr nav radīta jauna radība, kura turpināsies uz mūžiem.

2. Un lūk pirmais spīdekļu likums: spīdeklim saulei ir sava uzlekšana debesu austrumu vārtos un savs noriets debesu rietumu vārtos.

3. Un es redzēju sešus vārtus, kuros saule noriet; mēness arī uzlec un noriet caur tiem pašiem vārtiem, ar zvaigžņu vadītājiem kopā ar saviem ceļa rādītājiem uzlec un noriet turpat: seši vārti uz austrumiem un seši uz rietumiem, sekojoši viens aiz otra stingri noteiktā kārtībā, un arī daudz logi pa labi un pa kreisi no tiem vārtiem.

4. Vispirms, iziet lielais spīdeklis, saukts par sauli, tā apkārtmērs kā debesu apkārtmērs, un tas pilnībā piepildīts ar liesmojošu un sasildošu uguni.

5. Ratus, kuros tā paceļas, dzen vējš, un saule, norietot, pazūd no debesīm un atgriežas atpakaļ caur ziemeļiem, lai sasniegtu austrumus; un tā virzās tādā veidā, ka nonāk pie atbilstošajiem vārtiem un spīd debesīs.

6. Tādā veidā, tā uzlec pirmajā mēnesī lielajos vārtos (sinqul.) un tieši tā uzlec caur ceturtajiem no tiem sešiem austrumu vārtiem.

7. Un pie tiem ceturtajiem vārtiem, caur kuriem saule uzlec pirmajā mēnesī, atrodas divpadsmit logu atveres, no kurām iziet liesmas, kad tās savā laikā atveras.

8. Kad saule paceļas uz debesīm, tad tā iziet caur tiem ceturtajiem vārtiem trīsdesmit rītu garumā, un noriet tieši, pretī, ceturtajos vārtos debesu rietumos.

9. Un šinī periodā diena kļūst dienu pēc dienas garāka, un nakts kļūst nakts pēc nakts īsāka līdz trīsdesmitajam rītam.

10. Un tanī dienā, diena ir garāka par divām daļām, nekā nakts, un diena iekļauj līdzīgi desmit daļas un nakts astoņas daļas.

11. Un saule lec no tiem ceturtajiem vārtiem un noriet ceturtajos, un atgriežas pie piektajiem austrumu vārtiem trīsdesmit rītu garumā, un uzlec no tiem, un noriet piektajos vārtos.

12. Tad diena kļūst garāka par divām daļām un iekļauj vienpadsmit daļas, un nakts kļūst īsāka un iekļauj septiņas daļas.

13. Un saule atgriežas uz austrumiem, un ieiet sestajos vārtos, un uzlec un noriet sestajos vārtos trīsdesmit viena rīta garumā viņu zīmes dēļ.

14. Un tanī dienā, diena kļūst garāka par nakti tik daudz, ka iekļauj dubulto nakts daļu skaitu, - tieši divpadsmit daļas, un nakts paliek īsāka un iekļauj sešas daļas.

15. Un paceļas saule, lai diena kļūtu īsāka un nakts garāka, un saule atgriežas uz austrumiem un ieiet sestajos vārtos, un uzlec no tiem un noriet trīsdesmit rītu garumā.

16. Un kad paies trīsdesmit rīti, diena samazinās tieši par vienu daļu, un iekļauj vienpadsmit daļas un nakts septiņas daļas.

17. Un saule iziet rietumos no tiem sešiem vārtiem un iet uz austrumiem, un uzlec piektajos vārtos trīsdesmit rītu garumā, un atkal noriet uz rietumiem piektajos rietumu vārtos.

18. Tanī dienā, diena samazinās par divām daļām un iekļauj desmit daļas un nakts astoņas daļas.

19. Un saule iziet no tiem piektajiem rietumu vārtiem, un paceļas ceturtajos vārtos viņu zīmes dēļ trīsdesmit vienu rītu, un noriet rietumos.

20. Tanī dienā salīdzinās diena ar nakti, un tās kļūst vienādi garas, un nakts iekļauj desmit daļas un diena desmit daļas.

21. Un saule uzlec no tiem vārtiem un noriet rietumos, atgriežas uz austrumiem un uzlec trešajos vārtos trīsdesmit rītus, un noriet rietumos trešajos vārtos.

22. Un tanī dienā nakts kļūst garāka par dienu līdz trīsdesmitajam rītam, un diena kļūst katru dienu īsāka līdz trīsdesmitajai dienai, un nakts iekļauj līdzīgi desmit daļas un diena astoņas daļas.

23. Un saule uzlec no tiem trešajiem vārtiem, un noriet trešajos vārtos rietumos, atgriežas uz austrumiem un uzlec otrajos austrumu vārtos trīsdesmit rītu garumā, un tieši tāpat noriet otrajos vārtos debesu rietumos.

24. Un tanī dienā nakts iekļauj vienpadsmit daļas un diena no tiem otrajiem vārtiem un noriet rietumos otrajos vārtos, un atgriežas uz austrumiem uz pirmajiem vārtiem trīsdesmit viena rīta garumā un noriet rietumos pirmajos vārtos.

25. Un tanī dienā nakts kļūst tik gara, ka iekļauj dubultu dienas daļu skaitu; nakts iekļauj tieši divpadsmit daļas un diena sešas daļas.

26. Ar to saule pabeidza savas ceļa piestātnes, un tā atkal pagriežas uz šīm pašām piestātnēm, un ieiet tajos pirmajos vārtos trīsdesmit rītu garumā, un noriet tāpat rietumos pretī tām.

27. Un tanī dienā nakts samazinās vienas daļas garumā, un tā iekļauj vienpadsmit daļas un diena septiņas daļas.

28. Un saule atgriežas un ieiet otrajos austrumu vārtos, un atgriežas uz tām savām ceļa piestātnēm trīsdesmit rītu garumā, uzlecot un norietot.

29. Un tanī dienā nakts samazinās garumā, un nakts iekļauj desmit daļas un diena astoņas daļas.

30. Un tanī dienā saule uzlec no tiem otrajiem vārtiem un noriet rietumos, pēc tam atgriežas uz austrumiem paceļas trešajos vārtos trīsdesmit viena rīta garumā, un noriet debesu rietumos.

31. Tanī dienā nakts samazinās un iekļauj desmit daļas un diena deviņas daļas, un nakts salīdzinās ar dienu, un gads iekļauj tieši trīs simts sešdesmit četras dienas, un dienas un nakts garums, un dienas un nakts īsums saules kustības darbībā kļūst dažāds.

32. Tā iemesla dēļ dienas kustība katru dienu kļūst garāka, un tā nakts kustība kļūst ar katru nakti īsāka.

33. Un tāds likums un kustība saulei un tās atgriešanās, cik bieži tā atgriežas: sešdesmit reizes atgriežas un uzlec tā, tieši tas varenais mūžīgais spīdeklis, kurš uz mūžiem tiek saukts par sauli.

34. Un tas, ka tādā veidā uzlec, ir varenais spīdeklis, kā tas tiek saukts pēc savas parādīšanās Kunga pavēles spēkā.

35. Un tāda veidā tas uzlec un noriet, un nesamazinās un neatpūšas, bet kustās dienu un nakti ratos, un tā gaisma septiņas reizes gaišāka par mēness gaismu, bet pēc varenības tie abi vienādi.

 

 | Grāmatas saturs | Bībeles saturs | ⇒

Tas var jūs ieinteresēt