11.nodaļa

Romiešiem

 | Grāmatas saturs | Bībeles saturs | 

 

1. Tātad saku, neatstūma Dievs savu tautu? Lai Dievs pasarga; jo arī es izraēlietis esmu, no Ābrahāma seklas, Benjamīna cilts.

2. Neatstūma Dievs savu tautu kuru iepriekš nozīmēja. Vai nezināt Ēlijā ko saka Raksti? Kā vēršas pie Dieva pret Izraēlu,

3. Kungs, tavus praviešus nogalināja, tavus altārus sagrāva, un paliku viens, un meklē manu dvēseli.

4. Bet ko saka viņam lēmums? Atstāju sev septiņus tūkstošus vīru, kuri nenolieca celi Baālam.

5. Tā arī tagadējā laikā atlikums pēc žēlastības izvēles palicis;

6. ja zēlastībā, jau ne no darbiem, jo žēlastība jau nedara ar žēlastību.

7. Ko tad? Ko meklē Izraēls, to nesasniedza, izvēlētie sasniedza; pārējie apstulbojās,

8. kā rakstīts, Deva viņiem Dievs stulbuma garu, acis neredzēt un ausis nedzirdēt, līdz šai dienai.

9. Un Dāvids saka, Lai kļūst viņu galds par slazdu un cilpu un negodu un atmaksu viņiem,

10. lai tiek aptumšotas viņu acis neredzēt, un viņu muguru vienmēr saliec.

11. Tātad saku, nepaklupa lai kristu? Lai Dievs pasarga; bet ar viņu krišanu glābšana pagāniem, lai darītu greizsirdīgus viņus.

12. Ja viņu krišana pasaules bagātība un viņu neveiksme pagānu bagātība, cik vairāk viņu pilnība.

13. Jums saku pagāniem. Jo cik daudz esmu es pagānu apustulis, savu kalpošanu cildinu,

14. ja kaut kā padarīšu greizsirdīgu savu miesu un izglābšu dažus no viņiem.

15. Jo ja viņu atmešana pasaules izlīgšana, kāds ieguvums ja ne dzīvība no mirušajiem?

16. Ja pirmsākums svēts, arī mīkla; un ja sakne svēta, arī zari.

17. Ja daži zari tika atlauzti, tu meža olīva esoša uzpotēta uz viņiem un līdzdalībnieks eļļas saknes taukumam esi,

18. nelīksmo pār zariem; ja līksmo, ne tu sakni nes bet sakne tevi.

19. Teiksi tātad, Tika nolauztas saknes lai es būtu uzpotēts.

20. Labi; ar neticību viņi tika nolauzti, tu ticībā stāvi. Nedomā augstu, bet bīsties;

21. jo ja Dievs pēc dabas zarus nesaudzēja, nekādīgi arī tevi nesaudzēs.

22. Tātad ieraugi Dieva labestību un asumu; uz kritušajiem asums, bet uz tevi Dieva labestība, ja paliksi labestībā, jo arī tu tiksi nocirsts.

23. Un arī tie, ja nepaliks neticībā, tiks iepotēti; jo spēcīgs ir Dievs atkal iepotēt viņus.

24. Jo ja tu kurš pēc dabas nocirsts no meža olīvkoka un pretēji savai dabai uzpotēts uz labu olīvkoku, cik vairāk šie pēc dabas tiks uzpotēti savam olīvkokam.

25. Jo nevēlos jūs nezinošus, brāli, šo noslēpumu, lai nebūtu jūs paši pie sevis saprātīgi, jo pārakmeņošanās pa daļai Izraēlam noticis līdz kuram pagānu pilnība ieies,

26. un tā viss Izraēls tiks glābts; kā rakstīts, Nāks no Ciānas izglābjošais, atņems nešķīstību no Jēkaba;

27.  un tā viņiem no manis derība kad noņemšu viņu grēkus.

28. Jo pēc sludināšanas ienaidnieki jūsu dēļ, bet pēc izredzētības mīluļi tēvu dēļ;

29. jo neatceļamas Dieva dāvanas un aicinājums.

30. Jo kā jūs kādreiz nepakļāvāties Dievam, un tagad tikāt apžēloti viņu nepakļāvībā,

31. tā arī šie tagad nepakļāvās jūsu žēlastībai lai arī viņi tagad tiktu apžēloti;

32. jo ieslēdza Dievs visus nepakļāvībā lai visus viņš apžēlotu.

33. O Dieva bagātības un gudrības un zināšanu dziļumi; kā nesasniedzamas viņa tiesas un neizsekojami viņa ceļi.

34. Jo kurš iepazina ar prātu Kungu? Vai kas viņa padomdevējs kļuva?

35. Jeb kas iepriekš deva viņam, un dos viņam?

36. Jo no viņa un caur viņu un viņā viss; viņam slava mūžos; amen.

 

 | Grāmatas saturs | Bībeles saturs | 

Tas var jūs ieinteresēt