10.nodaļa

Romiešiem

 | Grāmatas saturs | Bībeles saturs | 

 

 

1. Brāļi, jo manas sirds labais nodoms un lūgums pie Dieva par viņiem uz glābšanu.

2. Jo liecinu viņiem ka Dieva dedzība ir, bet ne pēc atziņas;

3. jo nezinādami Dieva taisnību, un savējo meklēdami izveidot, Dieva taisnībai nepakļāvās;

4. jo likuma gals Kristus uz taisnību jebkuram ticošajam.

5. Jo Mozus raksta par taisnību no likuma ka izdarījošais to cilvēks dzīvos tanī.

6. Bet no ticības taisnība tā saka, Nesaki savā sirdī, Kas uzies debesīs? Tas ir Kristu novest;

7. vai, Kas noies bezdibenī? Tas ir Kristu no mirušajiem uzcelt.

8. Bet ko saka? Tuvu tev vārds ir, tavā mutē un tavā sirdī; tas ir ticības vārds kuru sludinām.

9. Jo ja atzīsi ar savu muti kungu Jēzu, un noticēsi savā sirdī ka Dievs viņu augšāmcēla no mirušajiem, tiksi glābts;

10. jo ar sirdi tiek ticēts priekš taisnības, ar muti tiek atzīts priekš glābšanas.

11. Jo saka Raksti, Jebkurš ticošais uz viņu netiks apkaunots.

12. Jo nav atšķirība ebrejam un grieķim, jo tas pats visu kungs, bagātīgs priekš visiem piesaucošajiem viņu;

13. Jo jebkurš kurš piesauks kunga vārdu tiks izglābts.

14. Tad kā piesaukt kuram nenoticēja? Kā noticēt kuru neizdzirdēja? Kā izdzirdēt bez sludinātāja?

15. Kā pasludināt ja nebūs izsūtīti? Kā rakstīts, Cik patīkamas kājas sludinošo labu.

16. Bet ne visi paklausīja evaņģēliju; jo Jesaja saka, Kungs, kas noticēja mūsu dzirdei?

17. Tātad ticība no dzirdes, bet dzirde caur Kristus vārdu.

18. Bet saku, nē neizdzirdēja viņi? Īstenībā, Katrā zemē ienāca viņu balss, un apdzīvotās robežās viņu vārdi.

19. Bet saku, vai Izraēls nesaprata? Pirmais Mozus saka, Es darīšu greizsirdīgus jūs uz netautu, uz aplamu tautu darīšu greizsirdīgus jūs.

20. Jesaja uzdrošinās un saka, Atrada mani nemeklējošie, redzams kļuvu mani nevaicājošajiem.

21. Bet Izraēlam saka, Visu dienu izstiepu savas rokas uz tautu nepakļāvīgu un pretojošos.

 

 | Grāmatas saturs | Bībeles saturs | 

Tas var jūs ieinteresēt