Galvenie » 2017 » Maijs » 18 » Sirdsapziņa
11:22
Sirdsapziņa

Svētais Gars strādā un sadarbojas ar cilvēka sirdsapziņu.

 

Cilvēki sāk padoties maldu gariem (dēmoniem), kad vairs nepaklausa savai sirdsapziņai. Svētajos Rakstos ir doti norādījumi turēt tīru sirdsapziņu Dieva priekšā.

 

Jaunajā derībā tiek pieminēta tīra, nevainīga, laba, šķīsta, samaitāta un sadedzināta sirdsapziņa.

 

Tagad aplūkosim Rakstu vietas Jaunajā derībā, kurās ir rakstīts par sirdsapziņu.

 

Uzlūkodams sinedriju, Pāvils sacīja: "Brāļi, es esmu dzīvojis pēc vislabākās sirdsapziņas Dieva priekšā līdz šai dienai." (Ap.d.23:1)

 

Tāpēc es arī cenšos vienmēr paturēt skaidru sirdsapziņu Dieva un cilvēku priekšā. (Ap.d.24:16)

 

Jo ar to viņi pierāda, ka bauslība ierakstīta viņu sirdīs. To pašu apliecina viņu sirdsapziņa un viņu domu spriedumi, kas cits citu vai nu apsūdz, vai attaisno. (Rom.2:15)

 

Es runāju patiesību Kristū, es nemeloju, arī mana sirdsapziņa to apliecina Svētajā Garā. (Rom.9:1)

 

Tādēļ nepieciešami tai paklausīt ne vien soda dēļ, bet arī sirdsapziņas dēļ. (Rom.13:5)

 

Bet ne visos ir atziņa. Bet daži, līdz šim vēl pieraduši pie elkiem, uzskata to, ko viņi ēd, par elku upuri, un tas apgāna viņu jau tā vājo sirdsapziņu. (1Kor.8:7)

 

Jo, ja kas redzēs tevi, kam ir atziņa, elku namā pie galda sēžam, vai tad sirdsapziņa nepamudinās to, kas ir vājš, piedalīties elku upuru mielastā? (1Kor.8:10)

 

Bet, ja jūs tā pret brāļiem apgrēkojaties un ievainojat viņu sirdsapziņu, tad jūs grēkojat arī pret Kristu. (1Kor.8:12)

 

Visu, ko pārdod skārņos, ēdiet, nekā nepētīdami sirdsapziņas dēļ! (1Kor.10:25)

 

Ja kāds no neticīgajiem jūs aicina viesos un jūs gribat iet, tad ēdiet visu, ko jums ceļ priekšā, nekā nepētīdami sirdsapziņas dēļ. Bet, ja kas jums saka: tā ir upuru gaļa, - tad neēdiet, viņa dēļ, kas jums to teicis, un sirdsapziņas dēļ. Es nedomāju tavu, bet viņa sirdsapziņu. Jo kāpēc sveša sirdsapziņa lai tiesātu manu brīvību? (1Kor.10:27-29)

 

Tas, ar ko mēs lepojamies, ir mūsu sirdsapziņas liecība, ka mēs esam turējušies dievišķā šķīstībā un skaidrībā, ne miesas gudrībā, bet Dieva žēlastībā kā pasaulē, tā sevišķi jūsu vidū. (2Kor.1:12)

 

Bet mēs, atraisījušies no slepenām kauna lietām, nedzīvojam viltībā, nedz viltojam Dieva vārdu, bet, pauzdami patiesību, nostājamies nevainojami katra cilvēka sirdsapziņai Dieva priekšā. (2Kor.4:2)

 

Tad nu pazīdami bijību Tā Kunga priekšā, mēs pārliecinām cilvēkus, bet Dievam esam pazīstami; es ceru, ka arī jūsu sirdsapziņā esam pazīstami. (2Kor.5:11)

 

Bet sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no skaidras sirds un labas apziņas (sirdsapziņas) un neliekuļotas ticības. (1Tim.1:5)

 

Savā ticībā un labā sirdsapziņā, ko daži ir atmetuši, un tā viņu ticības laiva ir sadragāta. (1Tim.1:19)

 

Tādiem, kas ticības noslēpumu glabā skaidrā sirdsapziņā. (1Tim.3:9)

 

Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām, padodamies melkuļu liekulīgajiem vārdiem, kam pašu sirdsapziņa ar kauna zīmi iededzināta. (1Tim.4:1-2)

 

Pateikdamies Dievam, kam es kalpoju kā mani tēvi ar skaidru sirdsapziņu, es nemitīgi pieminu tevi savās lūgšanās nakti un dienu. (2Tim.1:3)

 

Šķīstajiem visas lietas ir šķīstas, bet aptraipītajiem un neticīgajiem nekas nav šķīsts; aptraipīts ir viņu prāts un sirdsapziņa. (Tit.1:15)

 

Ar to Svētais Gars aizrāda, ka ceļš uz svētnīcu vēl nav atklāts, kamēr pastāv pirmā telts, kas ir tagadējā laikmeta līdzība; saskaņā ar to tiek upurētas dāvanas un upuri, kas nevar padarīt pēc sirdsapziņas pilnīgu to, kas kalpo. (Ebr.9:8-9)

 

Cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā Gara spēkā pats Sevi ir bezvainīgu upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem kalpošanai dzīvajam Dievam. (Ebr.9:14)

 

Lūdziet par mums Dievu! Jo mēs apzināmies, ka mums, kas visās lietās gribam godīgi dzīvot, ir laba sirdsapziņa. (Ebr.13:18)

 

Bet turiet Kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami arvien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos; tomēr gan ar lēnprātību un bijību, paturot labu sirdsapziņu, lai, kur jums ceļ neslavu, top kaunā tie, kas nopeļ jūsu labo dzīvi iekš Kristus. (1Pt.3:15-16)

 

Tas attēlo kristību, kura tagad arī jūs glābj. Tā nav miesas netīrības mazgāšana, bet ir labas sirdsapziņas izlūgšanās Dievā caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos. (1Pt.3:21)

 

Lasot šīs Rakstu vietas par sirdsapziņu, mēs redzam, ka liela nozīme ir labai sirdsapziņai Dieva priekšā. Pat kristība attēlo labas sirdsapziņas izlūgšanos. Turpretī par tiem, kas atmet savu sirdsapziņu, bībele saka, ka viņu ticības laiva ir sadragāta.

 

Ja sirdsapziņa mūs nosoda, tas nozīmē, ka viss vēl ir kārtībā, ka vēl cilvēks nav pavisam pazudis. Tāpēc ka Dievs mūs māca caur mūsu sirdsapziņu. Ja sirdsapziņa mūs nosoda, tas nozīmē, ka Dievs uz mums runā caur mūsu sirdsapziņu. Sirdsapziņa ir Svētā Gara instruments Dieva rokās, lai aizsniegtu mūs.

 

Pats galvenais - nenoslāpēt sirdsapziņu, bet ļaut tai runāt uz mums.

 

Cilvēka sirdsapziņa. Kāda gan ir cilvēka sirdsapziņa?

 

Tā ir samaitāta, slikta, netīra, ļauna. Tikai Dievs to var attīrīt! Kad Dievs atnāk ar Savu Svēto Garu cilvēka iekšienē, tad Viņš arī nomazgā un attīra cilvēka sirdsapziņu, ka cilvēks var patiesi kalpot Dievam un darīt labos darbus! Kristus asinis ir tās, kas attīra cilvēka sirdsapziņu.

 

Būtībā: ja tu ej pret savu sirdsapziņu, tu ej arī pret Svēto Garu! Svētais Gars un sirdsapziņa nav viens un tas pats. Bet Dievs izmanto tavu sirdsapziņu, lai runātu uz tevi!

 

Šodien kristietībā mēs varam redzēt faktu, ka daudzi apslāpē un ignorē savu sirdsapziņu, tai pašā laikā lieloties ar Svētā Gara vadību. Tie ir meli! Īstenībā viņiem ir dēmoniskā vadība, kura tiek uzdota par Svētā Gara vadību, kā rezultātā daudzu sirdsapziņas tiek apslāpētas un samaitātas, un attiecīgi - Svētais Gars tiek apslāpēts un netiek dota iespēja tam darboties.

 

Mums ir jāpārbauda mūsu sirdsapziņa Dieva priekšā, vai tā ir tīra un šķīsta, lai Dievs varētu darboties caur mums. Bet ja mēs akli paklausām viltus mācītājiem, sekodami viņu maldu mācībām, tad attiecīgi - mēs ejam pret savu sirdsapziņu un attiecīgi - arī pret Svēto Garu, dodot iespēju dēmoniem darboties mūsu dzīvēs.

 

Lai Tas Kungs dod mums tīru un šķīstu sirdsapziņu!

Skatījumu skaits: 604 | Pievienoja: admin | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt