Galvenie » 2014 » Jūlijs » 17 » Sinagoga vai draudze (baznīca)
14:43
Sinagoga vai draudze (baznīca)

Šķirstot Jaunās derības lappuses, mēs varam ieraudzīt, ka Jēzus pravietiski runā par sinagogām, ka "jūs šautīs savās sinagogās" un par sātana sinagogu, kur atrodas jūdi, kuri sevi sauc par tādiem, bet īstenībā nav tādi.

Kas ir šīs sinagogas, par kurām runā Jēzus? Liekas, ka šodien sinagogas - ir ne pārāk izplatīta, un ne pārāk pazīstama parādība. Taču Jēzus pravietiski runā par sinagogām, bet ne par draudzēm (baznīcām). Interesanti, kāpēc gan tā?

Kas gan īstenībā ir sinagoga?

Skatāmies Vikipēdijā: Sinagoga (no grieķu: συναγω synago sapulcēties) ir ebreju sapulcēšanās vieta un dievnams lūgšanām, Toras un svēto rakstu studijām un mācīšanai.

Ivritā sinagogas apzīmējums ir "eda" jeb "Beth knesset" (בית כנסת sapulču māja) vai Beth Tefila (lūgšanu māja). Tā ir sadalīta lūgšanu telpā un mazākās studiju telpās, ko sauc par Beth Midrash (ivr.: mācību māja).

http://lv.wikipedia.org/wiki/Sinagoga

 

Bet ko saka Vikivārdnīca: jūdaismā - telpa, kura ir domāta, lai tur noturētu lūgšanas, reliģiskās apmācības, sapulču pasākumus un sarīkojumus.

http://ru.wiktionary.org/wiki/синагога

 

Citiem vārdiem sakot: izriet tas, ka sinagoga - tā nozīmē - vienkārši ticīgo cilvēku sapulci vai sapulces namu, kur tie sanāk kopā vai tiek apmācīti.

Šeit aina jau sāk noskaidroties - izrādās, ka sinagoga - tā ir tā, ko mēs saucam par draudzi vai baznīcu, vai lūgšanas namu, vai pielūgsmes namu, vai dievnamu, vai sapulci, vai vienkārši par vietu, kur notiek dievkalpojums.

 

Tātad izrādās, ka sinagoga un tā, ko mēs šodien saucam par draudzi (baznīcu) - ir viens un tas pats.

 

Vēl vairāk, ja paskatāmies uz draudžu (baznīcu) kalpošanām un iekārtojumu, mēs redzam, ka galvenokārt tās ir celtas un veidotas pēc sinagogu principa:

Vietējās sinagogas struktūru pārņēma agrīnā Baznīca. Vecāko, diakonu, mūzikas kalpošanas vadītāju un mācītāju var atrast kā sinagogā, tā arī agrīnajā Baznīcā.

http://gatesofzion.od.ua/modules.php?nam…

 

Jaunajā derībā ir aprakstīts, kādai būtu jābūt kārtībai draudzē (baznīcā):

Kā tad nu būs, brāļi? Kad jūs sanākat kopā, katram ir kaut kas, vai psalms, vai mācība, vai atklāsme, vai mēles, vai mēļu izskaidrošana, viss lai notiek celšanai. 
Un, ja mēlēs runā, tad lai uzstājas divi, ja daudz, trīs, un cits pēc cita un viens lai tulko. 
Un, ja nav tulkotāja, tad lai tie cieš klusu draudzē un lai runā tik sev un Dievam.

 
Bet pravieši lai runā divi vai trīs, un citi lai apspriež. 
Bet, ja kādam citam, kas tur sēd, nāk atklāsme, tad pirmais lai cieš klusu. 
Jo jūs pēc kārtas varat visi pravietot, lai visiem būtu pamācība un pamudinājums. 
Praviešu gari praviešiem klausa. 
Jo Dievs nav nekārtības, bet miera Dievs. 


Sievas lai draudzes sapulcēs cieš klusu, kā tas parasts visās ticīgo draudzēs; jo tām nav atļauts runāt, bet jābūt paklausīgām, kā arī bauslība nosaka. 
Bet, ja tās grib ko zināt, lai prasa mājās saviem vīriem; jo sievai ir par kaunu runāt draudzes sapulcē. 
Vai tad Dieva vārds ir no jums izgājis? Jeb vai tas pie jums vien ir nācis? 
Kas sevi tur par pravieti vai gara cilvēku, tam jāatzīst, ka tas, ko es jums rakstu, ir Tā Kunga pavēle. 
Bet, ja kāds to neatzīst, tas paliek neatzīts.

(1Kor.14:26-38)

 

Bet šāda veida kalpošanas diemžēl es nekur neesmu redzējis. Bet tās kalpošanas, kuras ir, ir veidotas pēc parauga no kalpošanām sinagogās.

Tāpēc arī Raksti saka par sātana sinagogu. Un par to, ka "jūs šautīs savās sinagogās".

 

Jēzus zināja, ko runāja.

 

Viņš neteica: "jūs šautīs savās draudzēs (baznīcās)." Tāpēc ka īstenībā tās nav draudzes (baznīcas), bet gan sinagogas.

 

Ja suni sāks saukt par zirgu, viņš līdz ar to nekļūs par zirgu - tas pats ir arī ar draudzēm (baznīcām).

 

Kalpošanas tiek veidotas pēc sinagogu kalpošanu parauga, bet tiek sauktas par draudzēm (baznīcām). Tacu īstenībā tās ir sinagogas, bet ne draudzes (baznīcas). Un ne vienkārši sinagogas, bet - sātana sinagogas.

 

Ja mēs skatīsimies no šāda viedokļa, tad daudz kas no Rakstiem mums kļūs saprotams.

 

Ja kalpošanas notiek pēc sinagogu kalpošanas parauga, tad tā ir sinagoga, bet ne draudze (baznīca). Jēzus to visu zināja un Viņš pravietiski runāja par tām sinagogām, kuras šodien sevi sauc par draudzēm (baznīcām).

 

Bet sargaities no cilvēkiem, jo tie jūs nodos savās tiesās un jūs šautīs savās sinagogās. (Mt.10:17)

Bet lūkojiet jūs uz sevi pašiem, jo tie jūs nodos augstās tiesās, un jūs tapsit šausti sinagogās un Manis dēļ vesti valdnieku un ķēniņu priekšā, tiem par liecību. (Mk.13:9)

Kad tie nu jūs vedīs savās sinagogās valdības iestāžu un valdnieku priekšā, nerūpējieties par to, kā jūs sevi aizstāvēsit jeb ko teiksit, jo Svētais Gars jūs mācīs tai brīdī, ko jums būs runāt. (Lk.12:11-12)

Bet vēl priekš tam tie savas rokas pacels pret jums un vajās jūs, nododot jūs sinagogās un cietumos, vedot jūs ķēniņu un valdnieku priekšā Mana Vārda dēļ. (Lk.21:12)

 

Bet Atklāsmes grāmatā šīs sinagogas tiek nosauktas par sātana sinagogām, bet ticīgie, kuri apmeklē tās - par sātana kalpiem.

 

Es zinu tavus grūtumus un nabadzību, bet tu esi bagāts, un ka tevi zaimo tie, kas saucas par jūdiem un nav tādi, bet ir sātana sinagoga. (Atkl.2:9)

 Redzi, Es došu tev no sātana sinagogas, kas saucas par jūdiem un nav tādi, bet melo; redzi, Es darīšu, ka viņi nāks, metīsies pie tavām kājām un atzīs, ka Es esmu tevi mīlējis. (Atkl.3:9)

 

Ja mēs pētām Atklāsmes grāmatu, mēs varam ievērot, ka tur ir Jēzus vēstījumi septiņām draudzēm, un divos no tiem iet runa par sātana sinagogu, bet vienā - par sātana troni. Mēs varam ievērot to, ka daudzās draudzēs (baznīcās) gan scēna (skatuve), gan arī pati ēka ir veidota pēc sātana troņa parauga. Domājat, ka tā ir nejauša sakritība?

 

Sātans jau sen sapņoja kļūt par Dievu.

 

Tu gan domāji savā prātā: es kāpšu debesīs un uzcelšu savu troni augstu pār Dieva zvaigznēm, es nometīšos uz saiešanas kalna pašos ziemeļos! Es uzkāpšu augstumos, es būšu kā pats Visuaugstākais! (Jes.14:13-14)

 

Un daudzās draudzēs (baznīcās) viņam tas ir izdevies, viņš tur ir uzcēlis savu troni un valda.

 

Lūk, un mēs šodien skatāmies uz draudzēm (baznīcām) un neaizdomājamies, ka redzam īstenībā sātana sinagogu. Skatāmies šodien uz ticīgajiem, un neaizdomājamies, ka redzam sātana kalpus. Bet pēc tam brīnamies, kāpēc šie "ticīgie" ignorē Dieva Vārdu, kāpēc nerīkojas pēc Dieva Vārda? Atbilde ir vienkārša: tikai tāpēc, ka patiesībā viņi kalpo sātanam, bet ne Dievam, patiesībā viņi ir sātana kalpi, lai virzītu viņa plānus un nodomus, uzdodamies par taisnības kalpiem. Bet viņš (sātans) nav ieinteresēts, lai Dieva Vārds piepildītos.

 

Un pēc tam brīnamies, kāpēc šie "ticīgie" dažreiz dara tādas briesmīgas lietas, kuras nav savienojamas ar ticību? Vienkārši tāpēc, ka viņi ir atdalījuši sevi no ticības, saņēmuši maldu garu, kurš sevi sauc par Svēto Garu, un vienkārši iet uz pazušanu, domājot, ka kalpo Dievam, apmeklē savas sapulces (sinagogas), veido projektus, lai piesaistītu pēc iespējas vairāk cilvēku, un padara viņus par divreiz ļaunākiem, kā viņi paši ir.

Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi! Jo jūs pārstaigājat jūru un sauszemi, lai piegrieztu vienu cilvēku jūdu ticībai; un, kad tas noticis, tad jūs padarāt viņu par elles bērnu, divkārt ļaunāku, kā jūs paši esat. (Mt.23:15)

 

Viss norāda uz to, ka šodienas draudze (baznīca) - ir sātana sinagoga - sātana un antikrista kalps. No šejienes arī cietsirdība mūsdienu kristietībā, kā arī tikumības pagrimums, Vārda ignorēšana, maldu mācību izplatība utt. Neņemos apgalvot, ka visi tādi ir, bet diemžēl pārsvarā tā tas ir. Bet tie, kuri ir patiesi atdzimuši, atrodas visas šīs sistēmas verdzībā vai arī ir pievilti, un tikai nedaudziem ir izdevies izrauties no visas šīs melīgās sistēmas.

 

Ja apkārt ir tik daudz melu, tik daudz apmāna, tik daudz viltojumu, ko tad mums darīt?

 

Cilvēks dažreiz domā: "Agrāk kaut kā bija gan atklāsmes, gan labas attiecības ar To Kungu, bet tagad, kad es atrodos dotajā draudzē (baznīcā), viss apslāpējās, nav vairs ne atklāsmju, To Kungu vairs nevar sadzirdēt, viss notiek tik grūti un sarežģīti, bet ja arī kāda atklāsme atnāk, tad parasti tā ir pretrunā ar Dieva Vāŗdu." Un cilvēks garīgi sakalst. Draudze (baznīca) uzspiež savu mācību, un cilvēks nomaina Dieva Vārdu pret dotās draudzes (baznīcas) mācību.

 

Dievs apsola mācīt un audzināt mūs tikai tādā gadījumā, ja mēs paklausām Viņa Vārdam, kurš saka:

Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem. Jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai kopējs ar tumsību? 
Kā Kristus savienojams ar Beliaru, vai ir kāda daļa ticīgajam ar neticīgo? 
Kas kopējs ir Dieva namam ar elkiem? Jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis: Es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un Es būšu viņu Dievs, un tie būs Mani ļaudis. 
Tāpēc aizeita no viņu vidus un nošķirieties no tiem, saka Tas Kungs, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts, tad Es jūs pieņemšu. 
Tad Es būšu jums par Tēvu, un jūs būsit Man par dēliem un meitām, saka Tas Kungs, Visuvaldītājs.
Tā kā mums ir tādi apsolījumi, mani mīļie, tad šķīstīsimies no visiem miesas un gara traipiem un tapsim pilnīgi svēti Dieva bijībā. (2Kor.6:14-7:1)

 

Tas ir, Dievs saka: "Aizejiet un nošķirieties no katoļiem, pareizticīgajiem un citiem elku kalpiem, tad Es būšu jums par Tēvu, bet jūs Man par dēliem un meitām!"

 

Tālāk Dievs prasa nesaieties ar tiem, kuri sauc sevi par kristiešiem, bet nav tādi:

Es jums rakstīju savā vēstulē, lai nebiedrojaties ar netikļiem. 
Es nedomāju - vispār ar šīs pasaules netiklajiem vai mantraušiem, vai laupītājiem, vai elku kalpiem; tad jau jums vajadzētu aiziet no šīs pasaules. 
Bet es rakstīju jums nebiedroties ar tādu brāli, kas gan saucas par brāli, bet patiesībā ir netikls vai mantrausis, vai elku pielūdzējs, vai zaimotājs, vai dzērājs, vai laupītājs; ar tādu jums nebūs kopā pat ne ēst. 
Kāda man daļa tos tiesāt, kas ārā? Vai jums nav jātiesā tie, kas iekšā? 
Tos, kas ārā, Dievs sodīs. Izmetiet ārā ļauno no sava vidus! (1Kor.5:9-13)

 

Dievs saka, lai mēs nebiedrojamies ar tiem kristiešiem, kuri atsakās atstāt savus grēkus un neklausa Dieva Vārdam. Kā arī nebiedroties ar maldu mācību izplatītājiem un sekotājiem:

Cilvēku, kas turas pie maldu mācības, vienreiz un otrreiz pamācījis, noraidi, zinādams, ka tāds ir samaitāts un grēkodams pats sevi notiesā. (Tit.3:10-11)

 

Šeit jau ir daudzas draudzes un to pārstāvji: gan harizmātiskās, gan vasarsvētku, gan pilnā evaņģēlija draudzes, kā arī visas citas, kur lietas notiek ne pēc Dieva Vārda, un kur tiek sludinātas maldu mācības.

 

Dievs pavēl aiziet no šīm draudzēm (baznīcām) un nebiedroties ar šo draudžu cilvēkiem! Tikai tādā gadījumā Dievs apsola būt mums par Tēvu, vadīt un mācīt mūs kā Savus bērnus!

 

Katram pašam ir jāizdara sava izvēle, paklausīt Dieva Vārdam, vai arī savā ietiepībā iet uz pazušanu:

Un tad jūs nākat un stājaties Manā priekšā šinī namā, kas nosaukts Manā Vārdā, un sakāt: mēs esam glābti! - un turpināt darīt visas šīs negantības. 
Vai tad šis nams, kas nes Manu Vārdu, kļuvis jūsu acīs par slepkavu bedri? Tiešām, arī Es to redzu, saka Tas Kungs. (Jer.7:10-11)

 

Ko jūs Mani saucat: Kungs, Kungs! - bet nedarāt, ko Es saku? (Lk.6:46)

 

Nebūsim vieglprātīgi, bet sekosim mūsu Kungam un Glābējam un klausīsim Viņa balsij, atstāsim sātana sinagogu un sekosim Kristum!

 

Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. Un Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā. (Jņ.10:27-28)

 

Bet jūs, mīļotie, stiprinādamies savā visusvētākajā ticībā, lūdziet Dievu Svētajā Garā. 
Un pasargait sevi Dieva mīlestībā, gaidīdami mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, lai iemantotu mūžīgo dzīvību. 
Un citus, kas šaubās, apžēlojiet, 
glābiet, no uguns izraudami, citus apžēlojiet ar bailēm, nīzdami pat miesas apgānītās drēbes. (Jūdas 20-23)

 

Lai Kungs Kristus pasargā mūs priekš Sevis kā nevainīgus un svētus, bez traipa un krunkas!

Skatījumu skaits: 621 | Pievienoja: admin | Atslēgvārdi: vajāšanas, sekta, maldu mācība, pievilšana, atklāsme, sinagoga, runāšana mēlēs, sektanti, draudze, baznīca | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt