Galvenā » 2020 » Janvāris » 12 » Pirmsplūdu pasaules milzīgie koki
13:52
Pirmsplūdu pasaules milzīgie koki

Kad mēs pētām pirmsplūdu pasauli, kāda tā varētu būt bijusi, tad mēs atrodam augsti attīstītu tehnoloģiju pielietošanu, milzīgas celtnes, kā arī, iespējams, paliekas no milzīgiem kokiem, jeb, precīzāk sakot, pārakmeņojušies milzīgi celmi kā arī pārakmeņojušos koku paliekas.

Ja ņem vērā to, ka Dievs radīja pirmo pasauli perfektu, tajā bija arī milzīgi dzīvnieki, ko mēs šodien saucam par dinozauriem. Pēc tam, kad eņģeļi pārgulēja ar cilvēku meitām, radās arī milži. Protams, ka šiem eņģeļiem bija augsti attīstītas tehnoloģijas, piemēram: lidmašīnas, kosmosa kuģi, pārvietošanās līdzekļi, darba tehnoloģijas, datori, atomieroči utt. Ļoti iespējams, ka šīs tehnoloģijas nonāca arī viņu pēcteču rokās, milžu rokās.

 

Uz Zemeslodes bija pilnīgi savādāks klimats, ne tāds, kāds tas ir tagad. Uz visas Zemeslodes bija vienādi silts klimats un cilvēki dzīvoja līdz pat 1000 gadiem. Ja ņem vērā to, ka uz Zemes bija milzīgi koki, tad ir jāņem vērā arī tas, ka attiecīgi arī gaiss bija ļoti svaigs un piesātināts ar skābekli, un tas, iespējams, veicināja to, ka cilvēki varēja dzīvot ilgu mūžu.

 

Parādība, ko es, gultā gulēdams, redzēju, bija šāda: es redzēju koku, kas stāvēja zemes vidū, un tā augstums bija ārkārtīgi liels. Šis koks kļuva arvien lielāks un varenāks, tā galotne sniedzās līdz debesīm, un tas bija redzams līdz pašam pasaules galam. Tā lapas bija skaistas, tā augļi bagātīgi, un barības tur bija visiem. Lauku zvēri tur atrada pavēni, un putni apakš debess taisīja ligzdas tā zaros, un visa dzīvā radība pārtika no tā. (Dan.4:7-9)

 

Iespējams, ka eņģeļi un viņu pēcnācēji - milži šos milzīgos kokus nozāģēja, lai materiālus izmantotu celtniecībā, kā arī, iespējams, enerģijas iegūšanai.

 

Mēs varam ieraudzīt seno laiku augsti attīstīto tehnoloģiju pielietošanu.

 

Lūk, Tas Kungs, Kungs Cebaots, nocērt zarus ar briesmīgu varu: kas augsti pacēlās, tiks zemāki darīti, un augstie kritīs pavisam. (Jes.10:33)

 

Tad visi koki laukā atzīs, ka Es, Tas Kungs, pazemoju augsto koku (Ec.17:24)

 

Tiešām, tu biji līdzīgs ciedra kokam Libānā ar skaistiem zariem, kupliem un ēnainiem, un slaidu augumu, tā ka ciedra galotne iesniedzās pašos mākoņos. Ūdens bija izaudzējis to lielu, un apakšzemes ūdeņi lika tam stiepties arvien garākam, to straumes tecēja visapkārt ap tā saknēm, un savus strautiņus tie sūtīja līdz pārējiem kokiem laukā. Tādēļ tas pacēlās augumā pār visiem kokiem laukā, tā sīkie zari kļuva kupli un lielie stiepās garumā no bagātās apūdeņošanas. Visādi putni apakš debess taisīja ligzdas tā zaros, visādi lauku zvēri laida pasaulē savus bērnus apakš tā vainaga, un tā pavēnī dzīvoja daudzas tautas. Skaists tas bija savā diženumā un savu zaru kuplumā, jo tā saknēm bija ūdens papilnam. Ciedru koki Dieva dārzā to nepārspēja, cipreses tam netika līdzi ar saviem zariem, platānām nebija tādu zaru kā tam. Neviens koks Dieva dārzā nevarēja ar to mēroties skaistuma ziņā. Es to darīju tik skaistu ar tā zaru kuplumu, ka visi Ēdenes koki, kas ir Dieva dārzā, to apskauda.
Tādēļ tā saka Dievs Tas Kungs: tāpēc ka tas tā izslējies augumā un ar savu galotni pacēlies līdz padebešiem un ka arī tā sirds uzpūtusies tā lielā augstuma dēļ, Es to nodevu kādas varenas tautas rokā, kas ar to var rīkoties pēc patikas: Es to atstūmu tā ļaunprātības dēļ. Tad sveši, kas paši briesmīgākie tautu starpā, to nocirta un aizsvieda prom: tā zari nokrita uz kalniem un visur ielejās, tie salauzti mētājās visapkārt pa gravām. Visas tautas aizgāja no šā koka pavēņa un to atstāja. Uz nogāztā koka stumbra nolaidās visādi debess putni, un visi lauku zvēri metās uz tā zariem, lai pie ūdens augušie koki nelepojas ar savu lielo augumu un necenšas sniegties ar savu galotni līdz mākoņiem, un lielie to starpā, kas apgādāti ar ūdeni, lai nedižojas ar savu lielumu, jo tie visi ir nāvei lemti, tiem jānogrimst pazemē pie tiem cilvēku bērniem, kas jau nogrimuši bedrē. (Ec.31:3-14)

 

Dievs pirmo pasauli bija radījis perfektu, apkārt zemeslodei bija ūdens apvalks un tas nozīmēja to, ka saules ultravioletie stari nespēja izspiesties tam cauri un tas arī veicināja cilvēka mūža garumu, kā arī skābekļa pārpilnība.

 

Taču, kad šie koki tika izzāģēti, skābekļa krājumi milzīgos tempos samazinājās un Zemeslodes balanss tika iedragāts.

Un Bībelē ir rakstīts, ka pazemes ūdeņi izlauzās uz āru un pārsita ūdens apvalku un ūdens, kurš bija apkārt Zemeslodei, salija uz zemes virsmu. Tā radās lielie grēku plūdi.

 

Seši simtajā Noas mūža gadā, otrā mēnesī un septiņpadsmitajā mēneša dienā, tieši tanī dienā, pārplūda lielo dzelmju avoti un tika atvērti debesu logi.  Un lietus lija pār zemi četrdesmit dienas un četrdesmit naktis. (1Moz.7:11-12)

 

Pēc plūdiem Zeme bija savādāka, klimats bija savādāks, gaiss bija savādāks, skābekļa sastāvs zemes atmosfērā bija savādāks un cilvēka mūžs krasi samazinājās, cilvēks sāka dzīvot tikai ap 70-80 gadus.

 

Sekojošajā psalmā iet runa par radīšanu, plūdiem un cilvēka mūža garumu:

Mūsu dzīvības laiks ir septiņdesmit gadi un, ja kāds ļoti stiprs, astoņdesmit gadi, un mūža ieguvums ir grūtums un bēdas. Tas paiet ātri, un mēs aizlidojam kā ar spārniem. (Ps.90:10)

 

Es nesaku, ka tieši šādā veidā viss notika, es saku, ka šī ir viena no iespējamajām versijām, kā tas varēja notikt.

 

Varbūt daži pajautās: "Un kur tad ir šo milzīgo koku saknes?"

Kā arī mums ir jāzina tas, ka ogles, nafta un gāze ir senās pasaules paliekas. Ogles ir radušās no senajiem kokiem, krūmiem, zāles, bet nafta un gāze - no dzīvās dabas pārstāvju paliekām. Zinot to visu, mēs varam saprast, kur palika milzīgās faunas paliekas, kuras nepārakmeņojās, un kur palika beigto dzīvnieku, milžu un cilvēku paliekas.

 

Kur palika milži? Milži bija ļauni un viņi nogalināja viens otru, iespējams, pat ar atomieroču palīdzību, un viņu gari kļuva par ļaunajiem un nešķīstajiem gariem, kuri vēl joprojām dzīvo Zemes atmosfērā, un dažreiz iemājo pat dzīvniekos un cilvēkos. Cilvēkiem viņi nav redzami, bet toties var redzēt šo ļauno un nešķīsto garu darbības sekas.

 

Tāpat ir arī jautājums: "Kur palika eņģeļi, kuri toreiz nonāca uz Zemi un pārgulēja ar cilvēku meitām, kā rezultātā radās milži?"

 

Dievs ieslodzīja šos eņģeļus pazemes tumšajās bedrēs (bezdibenī) zem pakalniem, kuros ir uguns (vulkāni) un virsū uzlika milzīgu ledus un sniega apvalku. Liela ticamība, ka šī vieta ir Antarktīdā.

 

Bībele saka, ka tā kā bija Noas dienās, būs arī Cilvēka dēla dienās.

 

Ļaudis bija ļauni, vardarbība bija pa visu zemes virsmu, tehnoloģijas bija augstu attīstītas, kas veicināja ļaužu degradāciju.

 

Mēs redzam, ka šie laiki milzīgos soļos tuvojas. Zemes atmosfēra tiek piesārņota, ķīmiskās trases, kari, revolūcijas, apvērsumi, melu propaganda, ļaunuma un vardarbības, izvirtības un izlaidības propaganda. Kā arī augsti attīstīto tehnoloģiju pielietošana, kas ne tikai veicina cilvēces attīstību, bet arī veicina tās degradāciju, kā arī mākslīgā intelekta radīšana, kas diktēs cilvēcei savus noteikumus.

 

Un drīz nāks atmaksa pār visām šīm ļaunajām lietām, ka arī tā nāca pār pirmo pasauli. Un kā šodien ļaudis skatās uz piramīdām un nevar saprast, kam tās domātas un kas tās uzcēla, tā arī, iespējams, pēc tam tā civilizācija atradīs kaut kādas mašīnas detaļu un nevarēs saprast, kam tā ir domāta.

 

Vēl ir laiks mums attapties un nākt pie prāta!

Skatījumi: 98 | Pievienoja: admin | Reitings: 0.0/0
Komentāru skaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieiet ]

 

Tas var jūs ieinteresēt