Galvenie » 2018 » Decembris » 1 » Miega gars
20:56
Miega gars

Jo Tas Kungs ir izlējis pār jums dziļa miega garu un aizdarījis jūsu acis - praviešus, un aptumšojis jūsu galvas - redzētājus. (Jes.29:10)

 

Mūsdienu kristīgās pasaules problēma ir tā, ka nav palicis vairs praviešu. Nav vairs palicis to, kuri runā patiesību. Nav šodien neviena tāda, kurš otram acīs var pateikt, ka viņš ir melis un viltvārdis. Ļaudis seko meliem un maldiem, kalpo grēkam un viltus gariem (dēmoniem), ir nomainījuši Dievu un Viņa atziņu pret baudām un izpriecām!

 

Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi! Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. (1Pt.5:8)

 

Mēs lasām bībelē par laiku, kad Kristum vajag atgriezties uz šo zemi, ka ir nakts un visa pasaule guļ, ir aizmigusi. Un Dieva Vārds aicina ticīgos būt nomodā.

 

Par ko šeit iet runa? Šeit iet runa par garīgo nakti, par garīgo miegu un par garīgo nomodu.

 

Visa pasaule ir garīgā tumsā, jo tā nav atzinusi Dievu un Viņa sūtīto dēlu Jēzu Kristu un dzīvo savos grēkos. Viņi ir aizmiguši garīgā miegā. Garīgā miegā guļ arī tā saucamā kristīgā pasaule, jo vienīgā Dieva vietā tā pielūdz trīsgalvaino elku un kalpo dēmoniem.

 

Kad līgavainis kavējās nākt, tad viņas visas iesnaudās un gulēja. (Mt.25:5)

 

Bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jāraksta; jo jūs paši labi zināt, ka Tā Kunga diena nāk tāpat kā zaglis naktī. Kad sacīs: nu ir miers un drošība, - tad pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdību sāpes pār grūtnieci, un viņi nevarēs izbēgt. 
Bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā kāds zaglis; jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiederam ne naktij, ne tumsai. Tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā. Kas guļ, tas guļ naktī, un, kas piedzeras, tas piedzeras naktī. Bet mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā prātā! Tērpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri! (1Tes.5:1-8)

 

Kad cilvēks ir miegains, pusaizmidzis, tad viņš nav skaidrā prātā un tad viņš ir atvērts ļaunajam.

 

Ne veltīgi arī daudzi stāsta par to, ka atrodoties šādā stāvoklī, viņiem uzbrūk dažādi dēmoni un moka viņus.

 

Arī garīgais miegs ir tas, kad ļaunais uzbrūk! Kad pasaule ir iegrimusi garīgā tumsā, tā garīgi guļ, un tā ir laba augsne tam, lai ļaunais varētu darīt savus pievilšanas darbus.

 

Pasaule ir iegremdēta garīgā tumsā, arī dažādu valstu likumi ir attiecīgi padarīti tādi, lai ļaunumu, grēku un tumsības darbus uzskatītu un pieņemtu par parastu parādību.

 

Kad pasaule ir iegremdēta miegā, nāk ļaunais. Ļaunais nāca pie Jēzus, kad mācekļi bija pusmiegā.

 

Un Viņš nāk trešo reizi un tiem saka: "Jūs vēl guļat un dusat! Jau diezgan; tā stunda ir nākusi! Redzi, Cilvēka Dēls top nodots grēcinieku rokās. Celieties, ejam; redzi, kas Mani nodod, tas ir klāt." (Mk.14:41-42)

 

Simsons un Delīla. Simsons tika iemidzināts, lai atņemtu viņa spēku.

 

Viņa iemidzināja Simsonu savā klēpī un pasauca kādu vīru, kas nocirpa viņa galvas matu septiņas cirtas, un tā viņa guva varu pār viņu, bet viņa paša spēks to atstāja. (Soģu 16:19)

 

Tāpat ļaunais nāca pie Jēzus, kad viņš bija gavēņa novārdzināts!

 

Un, kad Viņš četrdesmit dienas un četrdesmit naktis bija gavējis, tad Tam gribējās ēst. Un kārdinātājs piestājās pie Viņa. (Mt.4:2-3)

 

Lūk, cilvēka stāvokļi, kuros ir varbūtība, ka pie šī cilvēka atnāk ļaunais:

  • Pusmiega stāvoklī - atnāk dēmoni, notiek ļauno spēku uzbrukums.
  • Reibums - atnāk dēmoni, izpaužas dēmoni.
  • Transs - atnāk dēmoni, izpaužas dēmoni.

 

Arī garīgajam trulumam iemesls ir - dēmoni. Garīgais trulums ir apsēstības rezultāts. Daudzi tā saucamie kristieši, nonākot sektās, paliek garīgi truli, nespējot vairs atšķirt patiesību no meliem. Tas ir rezultāts tam, ka šie cilvēki šajās sektās kļūst dēmonu apsēsti.

 

Bieži varam redzēt notrulinātus tā saucamos kristiešus, kuriem nav absolūti nekādas saprašanas par patiesību, viņi ir aizvērti patiesībai, pretojas tai un labprāt tic visāda veida pasakām. Iemesls šim trulumam ir dēmoni, kuri mājo šajos kristiešos. Šie dēmoni ir pārņēmuši šo tā saucamo ticīgo prātus un vada viņus pēc sava ieskata arvien dziļākos maldos.

 

Pusmiegs, transs, reibums - tie ir tie stāvokļi, kad atnāk ļaunais, kad notiek ļaunā uzbrukums.

 

Kad pasaule ir iemigusi garīgā miegā, kad vairs nav neviena, kas atvērtu acis pusmiega transā guļošajai tautai, tad darbojas ļaunais.

 

Kad mēs redzam aprakstu par tā saucamo lielo bēdu laiku, mēs redzam, ka darbojas divi pravieši Tā Kunga uzdevumā, kuri sludina patiesību, bet beigās arī viņi tiek nokauti.

 

Kad tie būs beiguši savu liecību, tad zvērs, kas izkāpj no bezdibeņa, karos ar tiem, tos uzvarēs un tos nokaus. (Atkl.11:7)

 

Pēc tam, kad viņi ir nokauti, vairs nav neviena, kurš sludinātu patiesību. Iestājas pilnīga tumsības spēku vara.

 

Vienmēr un visos laikos ir bijuši cilvēki, kuri sludina patiesību no Tā Kunga. Tādā gadījumā vēl bija cerība, ka ļaudis izdzirdēs Tā Kunga balsi un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem.

 

Ko dara ļaunais, lai varētu darīt savus ļaunos darbus? Viņš cenšas apklusināt vai pazudināt tos, kuri sludina patiesību.

 

Kur nav atklāsmes, tur tauta kļūst mežonīga un nevaldāma. (Sal.pam.29:18)

 

Mežonīgu, aklu, neizglītotu tautu ir viegli vadīt pēc sava ieskata, iedvest tai darīt primitīvas lietas, kas apmierina tās miesiskās vajadzības. Bet ja šāda tauta kļūst garīgi redzīga un atmet tumsības spēku iedvesto grēka verdzības nastu, tad tumsības spēkiem vairs nav pieejas pie tās.

 

Tāpēc ir sacīts: uzmosties, kas guli, un celies augšā no miroņiem, tad atspīdēs tev Kristus. (Ef.5:14)

Skatījumu skaits: 28 | Pievienoja: admin | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt