Galvenie » 2014 » Jūlijs » 2 » Līdzdalība Kristus ciešanās
16:12
Līdzdalība Kristus ciešanās

Ja kāds Man grib kalpot, tad lai viņš seko Man. (Jņ.12:26)

 

Ja mēs izlemjam sekot Kristum - tas nenozīmē, ka tagad visas problēmas būs atrisinātas, ka ceļš tagad būs ziedlapiņām kaisīts un ka nekas vairs nebūs jādara.

 

Ja kas grib Man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot Man. (Mt.16:24)

 

Sekošana Kristum - tas nav priekš katra. Sekot Kristum - tas nenozīmē - sākt valdīt. Sekot Kristum - tas nozīmē: ņemt savu krustu ikdienas un sekot Kristum. Ko nozīmē krusta ņemšana?

 

Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū, 
kas, Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, 
bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs; 
un, cilvēka kārtā būdams, Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei! (Fil.2:5-8)

 

Ko tas nozīmē? Vai šeit iet runa par valdīšanu? Nē! Šeit iet runa par mūsu līdzdalību Kristus ciešanās.

 

Jo, kā Kristus ciešanas spēcīgi nāk pār mums, tāpat spēcīgi darbojas mūsu ieprieca caur Kristu. (2Kor.1:5)

 

Tad nu es esmu līksms savās ciešanās, kuras nesu jūsu labā, piepildīdams to, kas vēl trūkst no Kristus ciešanām, savā miesā par labu draudzei, kas ir Viņa miesa. (Kol.1:24)

 

Krusta ņemšana - tā ir līdzdalība Kristus ciešanās. Kristus ciešanas - tas ir negods, apsmiekls, vajāšanas, Tā ir kā soda izciešana citu vietā, lai viņi būtu laimīgi un brīvi.

 

Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bads, plikums, briesmas vai zobens? (Rom.8:35)

 

Sekot Kristum - tas nozīmē saskarties ar sekojošajām lietām: gan ciešanām, gan izbailēm, gan vajāšanām, gan ar izsalkumu, gan ar trūkumu, gan ar briesmām, gan ar nogalināšanām.

 

Vai jūs esat gatavi uz to?

 

Ne velti Svētie Raksti saka:

 

Bet visi, kas grib svētbijīgi dzīvot Kristū Jēzū, arī tiks vajāti. (2Tim.3:12)

 

Un, kas savu krustu neuzņemas un Man neseko, tas Manis nav vērts. (Mt.10:38)

 

Un Viņš, Savu krustu nesdams, gāja uz vietu, ko sauc par pieres vietu, ebrejiski Golgatu. (Jņ.19:17)

 

Kristus uzņēmās Savu krustu par kaunu un negodu nebēdādams. Vai mēs esam gatavi sekot Viņam, vai esam gatavi ņemt savu krustu un sekot Kristum? Mēs esam uz to aicināti - mēs esam aicināti ņemt līdzdalību Kristus ciešanās.

 

Bet, ja jūs, labu darīdami, cietīsit pārestības un tās panesīsit, tas Dievam labi patīk. 
Jo uz to jūs esat aicināti; jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu Viņa pēdām. (1Pt.2:20-21)

 

Un jūs kļuvāt par maniem un Kunga Kristus sekotājiem, uzņemdami sludināto vārdu Svētā Gara priekā, panesdami daudz spaidu. (1Tes.1:6)

 

Mīļie, nebrīnaities par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts. 
Bet, tā kā nu jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī, Viņam godībā parādoties, varētu līksmoties un priecāties. (1Pt.4:12-13)

 

Lai Tas Kungs mums dod Sava Vārda patiesu izpratni! Un tikai no mums pašiem ir atkarīgs, vai mēs atsauksimies Kristus aicinājumam sekot Viņam: tas ir - vai mēs ņemsim savu krustu un sekosim Kristum...

Skatījumu skaits: 691 | Pievienoja: admin | Atslēgvārdi: Svētie Raksti, krusts, Golgāta, ciešanas, Kristus, Kristus ciešanas, līdzdalība, sekotāji, valdīšana, sekošana | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt