Galvenie » 2018 » Decembris » 25 » Lāstu salaušanas lūgšana jeb lāstu uzkraušanas lūgšana?
14:53
Lāstu salaušanas lūgšana jeb lāstu uzkraušanas lūgšana?

Kāds brālis Kristū man atsūtīja sekojošo lūgšanu un uzdeva jautājumu, vai ir jānožēlo tas, ka ir lūgta šāda veida lūgšana?

 

ATRAISĪŠANĀS LŪGŠANA

Debesu Tēvs, es nāku Tavā priekšā slavējot, pielūdzot un godinot Tevi.
Es pateicos, ka sūtīji savu Dēlu, lai dāvātu man dzīvību, piedošanu un vietu Tavā ģimenē. Es pateicos, ka sūtīji Svēto Garu, lai mani vadītu un stiprinātu manā ikdienas dzīvē.
Debesu Tēvs, atver manas acis, lai es varētu redzēt Tavu varenību, Tavu majestāti, Tavu uzvaru.
Es noliecos pie Jēzus Kristus Krusta un pārklāju sevi ar Jēzus svētajām Asinīm.
Es apņemu sevi ar Kristus gaismu un Jēzus vārdā saku, ka nekas netraucēs tā Kunga darbošanos manā dzīvē.
Es bruņojos ar visiem Dieva ieročiem, lai varētu stāties pretī velna viltībām.
Es stāvu stingri uz zemes, apjozies (-usies) ar patiesības jostu, tērpies (-usies) taisnības bruņās. Es satveru ticības vairogu, lai atvairītu ļaunā ugunīgās bultas.
Es pieņemu no Dieva pestīšanas bruņu cepuri un Dieva vārdu, lai to lietotu kā zobenu (Ef.6: 10-17).
Debesu Tēvs, lūdzu Tevi: parādi man katru vietu, kur sātans valda manā dzīvē.
Es tagad vēlos atbrīvoties no visām viņa ietekmēm. Jēzus Kristus vārdā es sasaistu visus ļaunos spēkus un pasludinu Jēzus Asinis pār mani. Viņa vārdā es apzīmogoju šo istabu un visus manus ģimenes locekļus un radiniekus ar Jēzus Kristus Asinīm. Jēzus vārdā es aizliedzu jebkuram garam kādā veidā darīt man ļaunu. Jēzus Kristus vārdā es atraidu ļaunā pavedinošo uzbāzību un atsakos ļaut grēkam valdīt pār mani.
Es atraidu sātanu, visus viņa darbus un visus viņa tukšos solījumus.
Debesu Tēvs, es lūdzu Tavu piedošanu sev, maniem draugiem, radiem un senčiem, kuri piesaukuši spēkus, kas viņus nostādīja pret Jēzu Kristu.
Es atsakos no visa okultā, visām viltus pielūgšanām un visiem labumiem, kuri nākuši caur maģiju. Es atsakos no jebkura spēka ārpus Dieva un jebkuras pielūgšanas, kas nesaistās ar patiesu Jēzus Kristus godināšanu.
Sevišķi es atsakos no ___________ (piemēram: astroloģijas, zīlēšanas, pareģošanas, buršanas, spiritisma, maģiskiem priekšmetiem un rituāliem, okultām spēlēm utt.).
Jēzus Kristus vārdā es salaužu jebkādu lāstu, kas var nākt pār manu ģimeni, un sarauju tos lāstus, kas nākuši caur maniem senčiem.
Jēzus Kristus vārdā es sasaistu katru garu, kura negatīvo darbību sevī izjūtu (piemēram: dusmas, nepiedošana, tiesāšana, bailes, nedrošība, slimība, nespēks utt.).
_____________ gars, es sasienu tevi tagad un padzenu Jēzus Kristus vārdā.
Kungs Jēzu, piepildi mani ar savu Mīlestību, aizdzen manas bailes, piepildi mani ar izturību un aizdzen manu vājumu ... (Atsakoties no negatīvā, lūdzam piepildīt ar pozitīvo: bailes/mīlestība, slimība/veselība, vājums/spēks utt.).
Mīļais Tēvs, ļauj manas kristības attīrošajam, dziedinošajam ūdenim plūst cauri paaudžu paaudzēm un attīrīt manas dzimtas saknes no visas netīrības,
Es pateicos Tev, Kungs, ka Tu mani atbrīvo no visa ļaunā.

 

Nu, tā lūgšana ir galīgi nepareiza!

Kā var pārklāt sevi ar Jēzus asinīm? Jēzus asinis mūs šķīsta no visiem grēkiem, ja mēs atzīstamies savos grēkos.

 

Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar Viņu un dzīvojam tumsībā, tad melojam un nedarām patiesību. 
Bet, ja mēs dzīvojam gaismā, kā Viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. 
Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. 
Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. (1Jņ.1:6-9)

 

Mēs nevaram paņemt Jēzus asinis un pārklāt sevi. Tā ir mistika.


Tie, kuri sita Jēzu krustā, sacīja: Viņa asinis lai nāk pār mums un mūsu bērniem. (Mt.27:25)


Asiņu nākšana pār cilvēkiem nozīmēja atbildības uzņemšanos par Jēzus nogalināšanu un attiecīgi - lāstu nonākšanu pār šiem cilvēkiem.

 

Jēzus to saprata un sacīja: Jūs Jeruzālemes meitas, neraudiet par Mani, bet raudiet pašas par sevi un par saviem bērniem. (Lk.23:28)

Ja kristieši lūdz līdzīgā veidā, viņi uzņemas atbildību par Jēzus nāvi un uzkrauj lāstus uz sevi. Kā arī viņi pasludina to, ka viņi ir Jēzus slepkavu sekotāji.

Bībelē ir teikts, ka Dievs caur Kristu mūs jau ir izrāvis no velna varas un ievedis mūs Sava dēla valstībā.


Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis Sava mīļā Dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana. (Kol.1:13-14)

Kā mēs varam sasaistīt tumsības spēkus? Mums nav dots norādījums saistīt tumsības spēkus! Vai Jēzus un viņa apustuļi to darīja? Protams, ka nē! Viņi vienkārši izdzina ļaunos un nešķīstos garus no cilvēkiem.

Vai Jēzus un viņa apustuļi lūdza līdzīga veida lūgšanu? Protams, ka nē!

 

Kad bībelē iet runa par sasaistīšanu vai atraisīšanu, tad iet runa par piedošanu vai nepiedošanu brālim, nevis par ļauno vai nešķīsto garu sasaistīšanu.

 

Bet, ja tavs brālis grēko, tad noej un pamāci viņu zem četrām acīm; kad viņš tev klausa, tad tu savu brāli esi mantojis. 
Un, ja viņš neklausa, tad pieaicini vēl vienu vai divus, lai no divu vai triju liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts. 
Bet, ja viņš tiem neklausa, tad saki to draudzei; bet, ja viņš neklausa arī draudzei, tad turi viņu par pagānu un muitnieku. 
Patiesi Es jums saku: ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs; un, ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs. (Mt18:15-18)

 

Ir muļķīgi izraut šo Rakstu vietu no konteksta un attiecināt to uz dēmonu sasaistīšanu!


Bībele saka, ka caur Jēzu jau visi lāsti ir salauzti.


Kristus ir mūs atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts: nolādēts ir ikkatrs, kas karājas pie koka, - lai Ābrahāma svētība nāktu pār pagāniem Kristū Jēzū, tā ka ticībā mēs saņemam Gara apsolījumu. (Gal.3:13-14)

Mums nav vajadzīgs atkal un atkal salauzt lāstus, jo Dievs caur Kristu vienā reizē mūs ir atpircis no lāstiem.

Miesas darbi: dusmas, nepiedošana, tiesāšana, bailes, nedrošība - nav gari (dēmoni).

 

Bet zināmi ir miesas darbi: tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis: tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību. (Gal.5:19-21)

 

Dēmoni var pamudināt darīt šos darbus, bet šie darbi ir miesas darbi, nevis dēmoni.

 

Slimības un nespēka iemesls var būt dēmoni, bet var arī nebūt.

 

Dieva Vārds saka, ka mēs Gara spēkā varam tikt galā ar miesas darbiem.

 

Tātad, brāļi, mūs vairs nekas nesaista ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas; jo, ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst. Bet, ja jūs Gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosit. 
Jo visi, ko vada Dieva Gars, ir Dieva bērni. (Rom.8:12-14)

 

Šajā lūgšanā ir nevis lāstu noņemšana, bet gan - lāstu uzkraušana uz sevi un saviem ģimenes locekļiem. Lūgšana ir viltīgi nomaskēta, ka naivie un vientiesīgie kristieši nenomana šo pievilšanu!

 

Mūsdienu tā saucamo kristiešu draudzēs un sektās ir pat veselas kalpošanas, kur it kā nodarbojas ar lāstu salaušanu.

 

Pasaulē līdzīgi darbojas zīlnieces un burvji. Šie kristieši ir kā zīlnieces un burvji, kuri caur it kā lāstu salaušanu uzkrauj uz sevi un saviem tuviniekiem vēl vairāk lāstus!

 

Kā arī lūgšana Jēzum ir nekas cits vairāk, kā elkdievība. Jālūdz ir Tēvam dēla vārdā.

 

Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo mūsdienu kristietībā cirkulē ļoti daudzas dēmoniskas mācības, kuras ieved cilvēkus lāstos, maldos, pievilšanā un arī pazudināšanā.

Skatījumu skaits: 32 | Pievienoja: admin | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt