Galvenie » 2015 » Februāris » 7 » Jēzus sirdī
18:43
Jēzus sirdī

Ieaicināt Jēzu savā sirdī - vai tas nav pēdējo laiku apmāns, kurš aizvieto patieso glābšanu, kuru piedāvā Dievs?

 

Ja mēs pētām bībeli - dzīvā Dieva Vārdu, tad mēs nekur neatrodam tādu praksi kā - Jēzus ieaicināšanu savā sirdī! Vienkārši nav!

 

Bībele turpretī mums saka par piedzimšanu no augšienes un par piedzimšanu no Dieva Vārda.

Patiesi, patiesi Es tev saku: ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības. (Jņ.3:3)

Patiesi, patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā! (Jņ.3:5)

Vējš pūš kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kurp viņš iet. Tāpat ir ar ikvienu, kas piedzimis no Gara. (Jņ.3:8)

Jūs, kas esat atdzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. (1Pt.1:23)

 

Bet nekur nav teikts par to, ka cilvēks kļūst par jaunu radījumu Kristū Jēzū, vienkārši pasakot kaut kādus vārdus, atkārtojot tos kā maģisku rituālu utt.

 

Pētot visu šo padarīšanu, tas vairāk atgādina kaut kādu maģisku rituālu, kad cilvēks atkārto kaut kādus vārdus, bet nav patiesas pārmaiņas cilvēka iekšienē - nav patiesas grēku nožēlas. Cilvēks nevar piedzimt no augšienes, vienkārši noskaitot kaut kādu lūgšanu! Garīgajā pasaulē tas tā nenotiek!

 

Bībele saka, ka cilvēks piedzimst no augšienes, ticot Dieva Vārdam! Tas ir - ticot tam, kas ir rakstīts bībelē. Un tur ir rakstīts, ka Jēzus Kristus nomira par mūsu grēkiem un trešajā dienā augšāmcēlās. Tas arī ir patiesais evaņģēlijs.

 

Atgriešanās lūgšana, kura ir vienkārši tāpat atkārtota, nevar izglābt cilvēku. Tie ir vienkārši meli, kuri ir ienākuši draudzē caur viltus mācītājiem. Glābējs ir Jēzus! Jēzus ir Tas, kurš nomira par katru no mums un augšāmcēlās no miroņiem.

 

Lai piedzimtu no augšienes, mums ir jātic Dieva Vārdam, jātic tam, kas ir rakstīts Bībelē.

No ticības taisnais dzīvos. (Rom.1:17)

Bet bez ticības nevar patikt. (Ebr.11:6)

 

Vienkārša lūgšanas atkārtošana, lai arī kur tā būtu teikta, lai arī cik lielā draudzē vai vienatnē - tas nevar palīdzēt. Atgriešanās nav maģisks rituāls, kurš brīnumainā veidā varētu izmainīt cilvēka dzīvi!

 

Ja cilvēks neceļ savu garīgo namu uz Klints - tas ir - uz Jēzu, kurš ir arī Dieva Vārds - tad tas ir lemts sabrukumam vētras un plūdu laikā. Šāds nams nevar pastāvēt.

Kad stiprs lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās namam virsū, tad tas sabruka; un posts bija liels. (Mt.7:27)

Ticība nav vienkārša iedoma. Ticībai ir jābūt reālam pamatam. Un šis pamats ir Dieva Vārds, kurš aicina ticēt Jēzum Kristum - tam Kristum, par kuru ir rakstīts bībelē.

 

Jūs, kas esat atdzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. (1Pt.1:23)

 

Tas, ja tu pasaki kaut kādus notektus vārdus un domā, ka tas tevi var izglābt, vai izmainīt tavu nākotni, drīzāk atgādina kā izteiktus maģiskus vārdus, kuriem vajadzētu izmainīt cilvēka dzīvi. Tas viss atgādina buršanos.

 

Ticībai nav nekā kopīga ar buršanos, ar burvestībām.

 

Ticībai ir jābūt balstītai uz Dieva Vārdu - bībeli!

 

Jo visa miesa ir kā zāle un visa viņas godība kā zāles zieds. Zāle nokalst, un viņas ziedi nobirst, bet Dieva vārds paliek mūžīgi. Bet šis ir tas vārds, kas jums tapis kā prieka vēsts sludināts. (1Pt.1:24-25)

 

Vienkārša lūgšanas noskaitīšana vai atkārtošana bez patiesas grēku nožēlas, absolūti neko nenozīmē! Cilvēks var bez gala atkārtot lūgšanas un tam nebūs nekādas nozīmes un jēgas, ja neseko patiesa atgriešanās no grēkiem, ja nav patiesas grēku nožēlas.

 

Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. (Mt.3:2) - tā sludināja Jānis Kristītājs.

Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība tuvu klāt pienākusi. (Mt.4:17) - tā sludināja Jēzus Kristus.

 

Un ko sludina šodien? Šodien saka: "Pieņem Jēzu savā sirdī, ieaicini Viņu savā sirdī un tu tapsi glābts!" Vai apustuļi tādā veidā sludināja evaņģēliju? Protams, ka nē! Viņi sludināja atgriešanos no grēkiem caur ticību uz Jēzu Kristu!

Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu. Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko Tas Kungs, mūsu Dievs, pieaicinās. Un vēl ar daudz citiem vārdiem viņš liecināja un tos pamācīja, sacīdams: "Izglābieties no šīs samaitātās cilts!" (Ap.d.2:38-40)

 

Pētot Svētos Rakstus, mēs redzam, ka pirmapustuļu draudzes laikā netika praktizēta tāda lieta, kā masveida Jēzus ieaicināšana savā sirdī caur lūgšanas noskaitīšanu vai atkārtošanu! Tas drīzāk atgādina mantras atkārtošanu, caur kuru izsauc dažādus dēmonus. Un visdrīzāk - šādas darbības rezultātā cilvēkos zem Kristus Vārda maskas ieiet dēmoni, kuri uzdodas citam - par Jēzu, citam - par Dievu, citam - par Svēto Garu!

 

Ko saka bībele, kā notika glābšana pirmapustuļu draudzes laikā, kādā veidā tā notika? Vai caur lūgšanas atkārtošanu, mistiskā veidā ieaicinot Jēzu savā sirdī? Nē! Cilvēks dzirdēja Dieva Vārdu, un tad viņš sāka ticēt. Ticības rezultātā viņš atgriezās no grēkiem pie dzīvā Dieva, un Dievs sāka strādāt ar šo cilvēku, un deva viņam Savu Garu viņa sirdī! Un tas viss notika bez maģiskas lūgšanas atkārtošanas. Dievs pats veic Savu darbu cilvēka sirdī. Un tam nav vajadzīgas nesaprotamas lūgšanas, kurām nav nekāda sakara ar bībelīgo ticību, kā piemēram, tā saucamā atgriešanās lūgšana, kad cilvēks it kā ieaicina Jēzu savā sirdī. Tas nav bībelīgi! Visdrīzāk tas ir viens no pievilšanas veidiem, caur kuru sātans un viņa dēmoni ir atraduši pieeju pie kristiešiem un iemājo viņos, uzdodamies par Jēzu! Un tā rezultātā mēs redzam, ka mūsdienu kristietība kalpo nevis Dievam, bet gan - sātanam, ka kristieši tiek vadīti ne no Dieva Gara, bet gan - no dažādiem dēmoniem, kuri uzdodas viņiem par Dievu, par Jēzu, vai par Svēto Garu.

 

Pārbaudait paši sevi, vai stāvat ticībā, izmeklējiet paši sevi. Jeb vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos? Citādi jūs esat nederīgi.  (2Kor.13:5)

Bet, ja kādam nav Kristus Gara, tas nepieder Viņam. (Rom.8:9)

 

Un kas zina, kas tikai nav ienācis kristiešos caur šīm tā saucamajām atgriešanās lūgšanām, kad viņi it kā aicina Jēzu savā sirdī...

Bet, ja kāds nāk un sludina citu Jēzu, ne to, ko mēs esam sludinājuši, jeb ja jūs dabūjat citu garu, ne to, ko jūs esat saņēmuši, jeb citu evaņģēliju, ne to, ko esat pieņēmuši, tad jūs to labprāt ciešat. (2Kor.11:4)

 

Ir jātic Jēzum Kristum, nevis mistiskā veidā jāaicina Viņu savā sirdī!

 

Tāpēc nav arī jābrīnās, ka lielākais vairākums no tiem, kuri ir it kā ieaicinājuši Jēzu savā sirdī, nav nekad patiesi nožēlojuši savus grēkus, nav atgriezušies no tiem, turpina dzīvot pasaulīgu dzīvi, viņos nav notikusi absolūti nekāda izmaiņa. Izmaiņas ir notikušas, ja šo mistisko lūgšanu rezultātā, cilivēkā ir iemitinājies kāds dēmons, uzdodamies par Jēzu. Un protams, ka cilvēks tad iegrimst arvien dziļākos maldos un arī citus cenšas aizvilkt sev līdzi. Diemžēl šis maldu gars ir pārņēmis lielāko daļu no kristietības.

Bet jūs, mīļie, pieminiet vārdus, kurus jums mūsu Kunga Jēzus Kristus apustuļi ir sacījuši savā laikā; to viņi teica jums: pēdējā laikā būs smējēji, kas dzīvos savās pašu bezdievīgajās kārībās, - tie, kas nošķiras, laicīgi cilvēki, kam nav Gara. (Jūdas 17-19)

Bet, ja kāds nāk un sludina citu Jēzu, ne to, ko mēs esam sludinājuši, jeb ja jūs dabūjat citu garu, ne to, ko jūs esat saņēmuši, jeb citu evaņģēliju, ne to, ko esat pieņēmuši, tad jūs to labprāt ciešat. (2Kor.11:4)

 

Būsim uzmanīgi, lai zem dažādu mācību vējiem, ar kuriem ir pārpildīta mūsdienu kristietība, mēs netiktu aizskaloti projām pazušanā!

 

Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi! Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē. (1Pt.5:8-9)

 

Pārbaudīsim visu pēc Rakstiem, lai savas nejēdzības vai paviršības dēļ neaizietu bojā!

 

Lai Tas Kungs dod mums "...gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk Viņu izprastu, apgaismota gara acis..." (Ef.1:17-18)!

 

Un rezultāts visam tam, visam misticismam ir tas, ka šodien ir tūkstošiem tā saucamo kristiešu, kam nekad nav bijis patiesas atgriešanās no grēkiem, un kuri nemaz netic Dieva Vārdam, bet gan tic visādām pasakām, kuras viņiem stāsta viltus mācītāji!

 

Ja jūs kādreiz esat lūguši, lai Jēzus ieiet jūsu sirdī, tad jums Dieva priekšā ir jānožēlo šī darbība, jo caur šo nebībelīgo lūgšanu jūs esat atļāvuši noteiktiem dēmoniem darboties jūsu dzīvē, un esat devuši viņiem atļauju ieiet jūsos. Un kamēr jūs vēl neesat tapuši apsēsti, apstājieties un padomājiet, vai tas ceļš, pa kuru jūs ejat, atbilst Dieva Vārda patiesībām!

 

Neaiciniet savā sirdī Jēzu, lai līdz ar to neieaicinātu sevī kaut kādus dēmonus, kuri jūs, uzdodamies par Jēzu, aizvedīs pazušanā! Un tas dēmons, kurš jūsos ieiet, aicinot savā sirdī Kristu, jūs ievedīs vēl lielākā pievilšanā un apsēstībā. Nākamais etaps - ienāk vēl stiprāki dēmoni zem Svētā Gara maskas! Un cilvēks jau kļūst apsēsts acīmredzami: sāk neadekvāti runāt un uzvesties, nedabīgi smieties, raustīties, izdot dažādas neadekvātas skaņas, atdarināt dažādu dzīvnieku balsis, sāk runāt nesakarīgas skaņas, uzdodot to par Svētā Gara valodu, krīt gar zemi utt. Cilvēks kļūst par paklausīgu zombiju (adeptu), kuram diendienā izskalo smadzenes un kuram pašam nav savas domāšanas un spriešanas spējas. Kā arī pazūd spēja saprast, kur ir patiesība, un kur ir meli. Kad cilvēkam saki Dieva Vārda patiesību, viņš to noraida, zaimojot Dieva Vārdu un atkārtojot viltus mācītāju iemācītās frāzes, kuras parasti ir izrautas no konteksta un nozīmē pavisam kaut ko citu.

 

Pievilšana un apsēstība kristietībā iesākas ar to brīdi, kad jūs aicināt Jēzu savā sirdī! Neticat? Skatieties Svētajos Rakstos! Tur nekas nav teikts par to, ka būtu Jēzus jāieaicina savā sirdī caur kaut kādas maģiskas lūgšanas atkārtošanu!

 

Patiesa glābšana tiek saņemta ticot Jēzum kā Glābējam, kam neizbēgami seko patiesa atgriešanās no grēkiem un jauna dzīve Kristū Jēzū, nevis akla sekošana viltus mācītājiem, kas tiek uzdota par patieso kristietību.

 

Rezultāts tam visam ir tāds, ka jūs redzat šodien miljoniem kristiešu, kuri ir it kā aicinājuši Jēzu savā sirdī, jūs redzat lielas kalpošanas, kur viltus mācītāji lielās, ka tūkstošiem cilvēku ir atdevuši savas sirdis Jēzum, bet īstenībā tā visa ir tikai un vienīgi pievilšana. Tā visa rezultātā nav patiesas atgriešanās no grēkiem, nav reāli izmainītas dzīves, bet gan vienīgi - paklausīgu adeptu veidošana, kuriem pašiem nav sava veselā saprāta.

 

Jo vairāk mēs salīdzinām mūsdienu kristietību ar Svētajiem Rakstiem, jo vairāk mēs varam ieraudzīt tās neatbilstību Dieva Vārda patiesībām, un redzam, ka pārsvarā tā ir piepildīta ar meliem un nepatiesību.

 

Nepaļaujieties uz viltus vārdiem, kad jums saka: tas ir Tā Kunga nams, Tā Kunga nams, Tā Kunga nams! 
Jo tikai tad, ja jūs nopietni labosit savus dzīves ceļus, savus darbus un visu savu rīcību, bet nesaskaņu gadījumos izturēsities pēc taisnības cits pret citu, 
kad jūs neapbēdināsit svešinieku, bāreni un atraitni un neizliesit nenoziedzīgas asinis šinī vietā, un nekalposit citiem dieviem sev pašiem par postu, 
tad Es ļaušu jums dzīvot šinī vietā, šinī zemē, ko Es devu jūsu tēviem uz mūžīgiem laikiem. 
Bet redzi, jūs paļaujaties uz viltus vārdiem, kas nekam neder! 
Vai tad jums bija zagt, nokaut, laulību pārkāpt, nepatiesi zvērēt un kvēpināt Baalam, un kalpot citiem dieviem, kas jums sveši? 
Un tad jūs nākat un stājaties Manā priekšā šinī namā, kas nosaukts Manā Vārdā, un sakāt: mēs esam glābti! - un turpināt darīt visas šīs negantības. 
Vai tad šis nams, kas nes Manu Vārdu, kļuvis jūsu acīs par slepkavu bedri? Tiešām, arī Es to redzu, saka Tas Kungs. (Jer.7:4-11)

Skatījumu skaits: 594 | Pievienoja: admin | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt