Galvenie » 2014 » Aprīlis » 26 » Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi, jeb arī atmiņas no Bībeles koledžas Kijevā.
00:01
Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi, jeb arī atmiņas no Bībeles koledžas Kijevā.

Ko darīt ar šiem cilvēkiem, kas nav saņēmuši dziedināšanu, atbrīvošanu?

 

Tas ir nepatīkams jautājums. Kāda jēga ir visam citam, ja cilvēks aiziet tāds pats, kāds viņš bija? Cilvēks nāk pie Jēzus, lai saņemtu dziedināšanu, atbrīvošanu, bet ja nesaņem to, ko tad darīt? Kas to izskaidros?

 

"Izved Manu tautu no verdzības!" Tad kāpēc vēl trešajā un ceturtajā nedēļā pastāvīgajā "Dieva klātbūtnē" daudzi nav atbrīvoti, dziedināti?

 

Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi. (Ebr.13:8). Tad kāpēc šie cilvēki netiek dziedināti, atbrīvoti? Vai tad Jēzus ir mainījies?

 

Jēzus teica: "Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Man tic, tas arī tos darbus darīs, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noeimu pie Tēva." (Jņ.14:12).

 

Tad kāpēc nevar izdzīt dēmonus, ļaunos garus, kāpēc visi slimie netiek dziedināti?

 

Tad sanāk, ka tur ir cits Jēzus, vai arī cilvēciskās mācības un neticība ir apslāpējuši Dieva spēku!

 

Bībelē ir rakstīts: "Dziediniet slimos, izdzeniet ļaunos garus!" (Mt.10:8).

 

Kas dara Manus darbus līdz galam - kas dziedina slimos līdz galam, kas izdzen ļaunos garus līdz galam! - Atkl.2:26: Un tam, kas uzvar, kas dara Manus darbus līdz galam.

 

Cilvēks atnāk, klausās, un aiziet mājās tāds pats, kāds viņš bija. Dēmoni netiek izdzīti līdz galam, cilvēki netiek dziedināti līdz galam. Un ko tad darīt?

 

Ja šie cilvēki netiek dziedināti, atbrīvoti, tad kāda ir Kristus Miesa???

 

Cilvēki nāk ar savām vajadzībām: aklie, klibie, apsēstie. Ko tad šiem cilvēkiem darīt?

 

Dažus pat 7 reizes nesa priekšā un nesaņēma atbrīvošanu. Katru dienu cilvēki gāja uz atbrīvošanas lūgšanām - un nekā!

 

Cilvēki pierod pie šiem slimajiem un vairs neliekas nekas neparasts, ka viņiem blakus ir slimie, apsēstie utt.

 

Bērniņi, jums ir svaidījums no Svētā, un jūs visu zināt. Arī jūs svaidījumu saņēmāt no Viņa, un tas paliek jūsos, un jums nevajag, ka kāds jūs mācītu, bet kā Viņa svaidījums māca jums visas lietas un ir patiesīgs un nav meli un kā Viņš jūs ir mācījis, tā palieciet Viņā. (1Jņ.2:27)

 

Bet kas notiek šeit? Cienījamie līderi māca, ka svaidījums pieder tikai pieredzējušajiem un "izredzētajiem".

 

Jēzus teica: "Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt.16:18).

 

Spēcīga draudze - tas ir mans sapnis. Kad dēmoni tiks izdzīti un slimie tiks dziedināti, spēcīga draudze.

 

...Un velns tika nomests no otrajām debesīm, un draudze tiek paņemta uz turieni. Kristus sadala pārvaldīšanas sfēras debesīs Saviem svētajiem...

 

Tāpēc es uzdodu jautājumu, kas šodien notiek? Draudzes attīrīšana? Šķīstīšana?

 

Bet kas varēs izturēt Viņa atnākšanas dienu, un kas varēs pastāvēt, kad Viņš ieradīsies? - Jo Viņš ir kā zeltkaļa kausētāja uguns un kā veļas mazgātājas sārms. Viņš sēdēs un kausēs un dzidrinās sudrabu, un Viņš šķīstīs Levija bērnus un pārkausēs viņus pamazām kā zeltu un sudrabu arvien tīrākus. Tad viņi nesīs Tam Kungam ēdamo upuri īstā taisnīgumā. (Mal.3:2-3).

 

Bet tad kāpēc darbs netiek padarīts līdz galam? Kāpēc dēmoni neiziet?

 

Ja cilvēki netiek atbrīvoti, ko tad darīt? Varbūt tā būs slepkavu bedre? Kad cilvēks atnāk un tiek padarīts par divreiz ļaunāku nekā viņš bija? To rādīs nākotne.

 

Un tagad par to, kas tiek sludināts, kāpēc cilvēks nevar saņemt atbrīvošanu.

 

Tātad cilvēks ir pats vainīgs, ka no viņa nevar izdzīt dēmonus - tā sludina. Traucē stikla siena. Labs attaisnojums, lai attaisnotos. Juridiskais stikls traucē saņemt atbrīvošanu. Kas tas par stiklu? - darbi un lietas, kas cilvēku ir ieveduši līgumā ar velnu.

 

Un tagad paskatīsimies Bībelē - mēs redzam no evaņģēliju grāmatām, ka Jēzus visus, kas nāca pie Viņa, dziedināja un atbrīvoja - nebija nekādas sienas. Tagad saka: Jēzus ir debesīs un šeit darbojas Svētais Gars, kurš atklāja, ka Svētais Gars nevar iet tālāk par stikla sienu, kas ir cilvēka dvēselē. Skatāmies uz Apustuļu darbiem - Jēzus jau ir debesīs, uz zemes darbojas Svētais Gars: Arī no apkārtējām pilsētām pulks ļaužu nāca uz Jeruzālemi, nesdami neveselus un nešķīstu garu apsēstus, kas visi tika dziedināti. (Ap.d.5:16). Tātad mēs redzam, ka notiek tāpat kā tad, kad Jēzus staigāja pa zemes virsu - visi tika dziedināti (atbrīvoti). Nav nekādas stikla sienas, kas traucētu. Un nu pēkšņi "Svētais Gars" vairs nevarot atbrīvot un dziedināt līdz galam. U-hū, mīļie, padomājiet, kas tas par "Svēto Garu" ir, kas to saka, vai nav kāds elles gars, kas nāk no bezdibeņa dziļumiem un uzdodas par Svēto Garu? Visa lietas ir jāpārbauda, vai tiešām Bībelē tā ir rakstīts? It sevišķi, ja līderiem ir sevišķas, īpašas atklāsmes!

 

Un tad šie līderi - precīzāk sakot, gars, kurš vada šos līderus sāk mācīt maldu mācības, sakot:

"Apliecini atbrīvošanu, un tu būsi brīvs!"

 

Jēzus neteica: "Apliecini atbrīvošanu un tu būsi brīvs!" Nē! Viņš teica: "Izdzeniet ļaunos garus un dēmonus!"

 

Tālāk viņi sludina: "Aizej nožēlo grēkus, nogriezies no visiem saviem ļaunajiem ceļiem, atzīsti, kur tu esi bijis nepareizs, nožēlo, pēc tam, kad būsi pietiekami labs, tad nāc - tad izdzīsim no tevis dēmonus."

Jēzus tā neteica! Nē! Nē! Nē!

 

Nevajag jaukt grēku nožēlu ar dēmonu izdzīšanām. Grēku nožēla ir process. Dēmonu izdzīšana ir pavisam kas cits. Tas nav viens un tas pats. Nevar pielietot grēku nožēlas procesu pie dēmonu izdzīšanām. Kas attiecas uz dēmonu izdzīšanu - Jēzus nevienu neatstūma. Viņš neteica: "Atnāc citu dienu, aizej samaksā cenu, dod ziedojumu, uzvelc labākas drēbes; apliecini, ka tu esi brīvs utt." Visas šīs augšminētās lietas ir svarīgas un nozīmīgas, ja tās tiek pielietotas tur, kur tās ir domātas. Bet ja cilvēks jauc atklāsmes un pielieto tās nepareizi, kas gan labs tur var iznākt?

 

Tad arī cilvēks aiziet neizdziedināts, neatbrīvots, jo viņam lūk ir vesela čupa, vesels saraksts, kas vēl ir jāizdara pirms tam, lai saņemtu no Dieva (Jēzus) to, ko viņš sagaida. Un cilvēks sāk rīkoties pēc šī saraksta un ieiet strupceļā.

 

Tādēļ atskanēs uz tiem šis vārds kā Tā Kunga vārds: "Dari tu to, tu atkal to, rīkojies šoreiz tā, citreiz atkal tā, šeit pa drusciņai, tur pa drusciņai!" - lai viņi ietu un pakristu augšpēdu, tiktu satriekti vai sapītos un kristu gūstā. (Jes.28:13)

Atskanēs vārds kā Tā Kunga vārds - tas nozīmēs, ka cilvēki domās, ka viņiem to saka Dievs, bet īstenībā runās maldu gars.

 

Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi. Viņa spēks nav izmainījies, lai dziedinātu un atbrīvotu. Viņš pieņem cilvēkus tādus, kādi viņi ir.

 

Bībelē es redzu pilnīgi citu Jēzu, nekā "To", kuru attēlo mūsdienu "Atmodas giganti".

 

Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi. Viņa spēks nav mainījies.

 

Es neticu, ka tie ir tikai vārdi, kas ir rakstīti Bībelē.

 

Tur, kur ir Jēzus klātbūtne - visiem ir jāsaņem gan dziedināšana, gan atbrīvošana.

Jēzus neatstāja darbu puspadarītu.

 

Šodien daudzi cenšas ieskaidrot, ka atbrīvošana ir process, kas var vilkties daudzu gadu garumā. Es tam nepiekrītu. Tie ir meli. Tā ir maldu mācība! Bībele tā nesaka.

 

Dēmonus vai nu izdzen, vai arī neizdzen - trešā nav.

 

Vai tad Jēzus šodien ir mainījies, ka atbrīvo no dēmoniem savādāk? Tad jau Bībele arī jāizmaina un jāraksta jauna, "mūsdienīgāka", atbilstošāka pastāvošajām mācībām. (Vispār jau to cenšas izdarīt, un mums tiek piedāvāti "mūsdienīgāki" Bībeles tulkojumi.).

 

Kurš elles dēmons ir atnesis tādu mācību Draudzē?

 

Un tāpēc daudzi šodien aiziet tādi paši, kā bija un viņiem vēl saka, ka paši vainīgi, jo kaut ko nepareizi izdarīja...

 

Vai tad Jēzus tā darīja?

 

Ja cilvēks nogriežas no patiesības, tad pār cilvēku nāk maldu gars. Un cilvēkam liekas, ka runā Dievs, bet īstenībā runā maldu gars, kurš uzdodas par Dievu.

"Atskanēs vārds kā Tā Kunga vārds."

 

Neviena draudze - neviens draudzes gars nav ieinteresēts, lai būtu savādāka baznīca (draudze), ne kā ir viņu atklāsme! Kas tie par baznīcu gariem, kas vada šīs draudzes?

 

Piemēram draudze "Jaunā paaudze" nav ieinteresēta, ka blakus rodas cita draudze vēl spēcīgāka par to, tāpat arī garīgais centrs "Atdzimšana" nav ieinteresēts par to, lai blakus rodas vēl spēcīgāka draudze par to.

 

Nedrīkst jaukt Dieva svaidījumu ar Dieva klātbūtni. Tās ir divas dažādas lietas. Svaidījums ir dots priekš konkrētas lietas, bet Dieva klātbūtnē nav neviena slima (visi tiek dziedināti), nav dēmonizētu cilvēku (dēmoni tiek izdzīti).

 

Un tagad neliels piemērs.

 

Visu laiku no "kanceles" sludina: "Šeit ir Dieva klātbūtne, šeit ir Dieva klātbūtne, pats Dievs ir šeit, lai dziedinātu un atbrīvotu!" Un kā būtu bijis, ja es būtu paņēmis kādus 3-4 cilvēkus, kuriem vajag atbrīvošanu un dziedināšanu, un būtu viņus uzvedis uz skatuves un teicis: "Lūdzu atbrīvojiet un dziediniet šos cilvēkus!"

 

Kāds būtu bijis rezultāts? Pirmkārt, es nemaz netiktu līdz skatuvei, otrkārt, mani izslēgtu no koledžas un aizdzītu prom, vai ne tā?

 

Nu, ko tad darīt ar šiem nelaimīgajiem cilvēkiem? Viņi ir nelaimīgi, viņi mokās (dēmoni viņus moka) un katru dienu viņi cer, ka Dievs viņus atbrīvos, bet viņi aiziet mājās tādi paši, kādi viņi bija, un dēmoni turpina viņus mocīt. Ko tad darīt šiem cilvēkiem? Gadiem ilgi sēdēt baznīcā un cerēt, ka Dievs kādreiz iežēlosies par viņiem?

 

Bībelē ir pavisam savādāk. Jēzus UZREIZ dziedināja un atbrīvoja VISUS, kas nāca pie Viņa.

 

Cilvēkam saka:

1. Ej atbrīvojies pats.

2. Ej gavē.

3. Ej nogriezies no visiem saviem grēkiem.

4. Ej apliecini katru dienu, ka tu esi brīvs.

5. Svētais Gars nevar pārkāpt tavu stikla sienu.

6. Tu vēl pārāk labi nepazīsti Svēto Garu.

7. Samaksā cenu.

 

"Dari tu to, tu atkal to, rīkojies šoreiz tā, citreiz atkal tā, šeit pa drusciņai, tur pa drusciņai!" - lai viņi ietu un pakristu augšpēdu, tiktu satriekti vai sapītos un kristu gūstā. (Jes.28:16)

 

Un loģiski, ka cilvēks nesaņem atbrīvošanu, toties šiem kalpotājiem ir attaisnojums - lūk, tas cilvēks nav izpildījis kādu no šiem punktiem, tāpēc arī joprojām vēl nav brīvs. Bet Bībele - dzīvā Dieva Vārds tā nesaka!

 

Vai Svētais Gars šodien ir izmainījies? Jeb arī šodien darbojas cits gars, kurš uzdod sevi par Svēto Garu? Kurš gan tas varētu būt? Protams, ka antikrista gars. Gars, kurš pieviļ, kurš melo, kurš runā it kā Tā Kunga vārdā.

 

Gars, kurš saka: "Tas Kungs teica to un to!" Kaut gan Tas Kungs neko tādu nav teicis! Tā lūk! Patiesība ir Bībelē!

 

Šie cilvēki mācās koledžā jau gandrīz mēnesi (citi pat otro gadu) - dēmoni joprojām izpaužās, bet netiek izdzīti no šiem cilvēkiem.

 

Tad cik ilgi viņiem vēl ir jābūt "Dieva klātbūtnē", lai beidzot viņi kļūtu brīvi?

 

Bībelē ir aprakstīts pilnīgi cits Jēzus! Jēzus, kurš UZREIZ atbrīvoja, dziedināja VISUS, kas pie Viņa nāca.

 

Ir savairojušies milzīgs daudzums līderu, kas valkā Dieva Vārdu veltīgi, kas sludina pavisam citu Jēzu.

2Kor.11:4 Bet, ja kāds nāk un sludina citu Jēzu, ne to, ko mēs esam sludinājuši, jeb ja jūs dabūjat citu garu, ne to, ko jūs esat saņēmuši, jeb citu evaņģēliju, ne to, ko esat pieņēmuši, tad jūs to labprāt ciešat.

 

Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši? Un tad Es tiem apliecināšu: Es jūs nekad neesmu pazinis; eita nost no Manis, jūs ļauna darītāji. (Mt.7:22-23).

 

Bet es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrāpa Ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristū. (2Kor.11:3).

 

Vai kristietību grib pārvērst par liberālu, nespēcīgu organizāciju, kur Dieva spēks un patiesība tiek apslāpēti (noslāpēti) caur cilvēcīgām mācībām?

 

Ja pirmais punkts nav izpildīts (iziešana no Ēģiptes), tad arī nav tiesību kļūt par kalpotāju. Bet ja no cilvēka neviens nav varējis izdzīt dēmonus 15 gadus, ko tad darīt šim cilvēkam? Tad jau šis cilvēks ir norakstīts kā nevērtīgs, kā nederīgs, kurš nekam neder.

 

Tātad visiem šiem cilvēkiem, no kuriem dēmoni nav izdzīti, bet kuri atrodas "Dieva klātbūtnē", nekad nav lemts kļūt par Dieva kalpotājiem, lai arī kā viņi grozītos. Un vienmēr ir attaisnojums, ka tā ir tava vaina, jo tu vēl kaut ko neesi izdarījis kā vajag. Tātad šie cilvēki jau ir norakstīti, jo dēmonus no viņiem līdz galam neizdzen un tā, kā tie viņos joprojām atrodas - loģiski, viņi nevar būt kalpotāji!

 

Apburtais loks! Un cilvēks tajā ir ieslēgts un netiek no tā ārā. Un cilvēks ir kā vāvere ritenī. Lai arī cik ātri skrietu, lai arī kā pūlētos, vienalga netiek no tā ārā.

Lai arī kā cilvēks pūlas tikt vaļā no dēmoniem, viņš to nevar izdarīt, jo vienmēr kāds kalpotājs viņam pateiks: "Tev vēl kaut kas ir jāizdara!"

 

Un viņš atkal dara un atkal netiek ārā. Kas viņam var palīdzēt? Un nākamo reizi notiek atkal tas pats...

 

Notiek 2 veida lietas:

 

1. Tas, kas notiek uz skatuves, kas ir domāts, lai parādītu visiem; ka viss ir labi - tur ne visi tiek pielaisti.

2. Tas, kas notiek zālē - īstā tauta ar savām problēmām un vajadzībām, kas diemžēl netiek izpildīti.

 

Cilvēki saistīti, slimi, ar vajadzībām - tādi viņi atnāk, tādi viņi aiziet.

Uz skatuvi nekad neuzaicinās cilvēku no malas. Tur uzaicinās tikai tos, kuri nevar radīt nekādas problēmas. Tikai tos, kuri izskatās kā paraugcilvēki. Līdzīgi kā Padomju Savienībā - bija paraugsaimniecības un paraugkolhozi - lai parādītu citiem, ka viss ir kārtībā.

 

Taču īstā dzīve notiek ne paraugsaimniecībās, ne paraugkolhozos...

 

Visi šie cilvēki atbrauca ar savām vajadzībām? Un kas tās piepildīs???

 

Reliģiskās organizācijas (draudzes) pazīmes:

 

1. Reliģijas gars.

2. Kontroles gars.

3. Apsūdzības gars.

 

Ja Jēzus savā laikā iežēlojās par cilvēkiem un dziedināja un atbrīvoja viņus, tad šodien rodas iespaids, ka Svētais Gars šodien ir cietsirdīgs, tāds, kuram ir absolūti vienalga, kas notiek ar cilvēkiem, jo lūk, - TAS IR PROCESS.

 

CIETSIRDĪBA - vēl viena pazīme.

 

Sanāk, ka Svētais Gars ir nespēcīgs, jo, lūk, Viņš nevar izlauzties cauri stikla sienai. Bet Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi! Viņa spēks nav mainījies! Tātad - šis gars, kas uzdodas par Svēto Garu, īstenībā ir maldu gars.

 

Dievs pieņem cilvēku tādu, kāds viņš ir. Un Bībelē ir rakstīts, ka Viņš dziedina un atbrīvo cilvēku tādu, kāds viņš ir, neprasot kļūt labākam, lai saņemtu brīvību un dziedināšanu.

 

Bet ko dara šis maldu gars? Mērķis - ievilināt cilvēku, pakļaut (padarīt par robotu), padarīt par cilvēku bez savas spriešanas, paverdzināt un atņemt visu, un beigās pašu pazudināt!

 

Tātad mācība - tiec galā pats ar savu problēmu!

Tiec galā PATS ar savu problēmu - ar savu slimību, ar dēmoniem!

 

Bet Jēzus teica:

1. Dziediniet slimos,

2. Izdzeniet ļaunos garus!

 

Bet šis maldu gars ieved cilvēkus maldos. No patiesības pie pasakām.

2Tim.4:3-4 Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez,un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām.

 

Novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām.

 

Darbs ir jādara līdz galam. Ja tas tiek padarīts līdz pusei, ko tad? Ja dēmoni tiek izdzīti ne līdz galam? Ja slimie tiek dziedināti ne līdz galam? Ko tad darīt?

 

Ja cilvēkam saka: "Šeit ir Dieva klātbūtne! Te tu vari saņemt atbrīvošanu un dziedināšanu!", bet cilvēks to nesaņem, kam tad vēl šis cilvēks spēs uzticēties? Rezultātā rodas salauzti likteņi, salauztas dzīves. Šie cilvēki kļūst par "mūžīgajiem" ubagotājiem, diedelniekiem, kas sēž baznīcā un diendienām cer, ka kāds viņiem atmetīs brīvības un veselības kumosiņu! Viņi saka: "Dievs palīdzi!" Bet "dievs" atbild: "Vēl nav tavs laiks, vēl pamokies, vēl paslimo!"

 

Un kur lai cilvēks vēl iet? Ja šeit runā par Dievu, bet tas "dievs" ir cietsirdīgs un nepadara savu darbu līdz galam, ko tad iesākt?

 

Nākamā mācība - lai saņemtu kaut ko no Dieva, ir jādod upuris. Un kur tad ir žēlastība? Kur tad ir Jēzus, kurš iežēlojās par cilvēkiem?

 

Sanāk, ka par visu ir jāmaksā. Tātad par atbrīvošanu, dziedināšanu ir jāmaksā?

 

"Svētais Gars", jeb pareizāk sakot, gars, kurš uzdodas par Svēto Garu, pieprasa maksāt par visu, bet pats nepadara darbu līdz galam. Cilvēki netiek dziedināti līdz galam, netiek atbrīvoti līdz galam.

 

Tātad šeit sanāk, ka Svētais Gars ir savādāks nekā Jēzus. Svētais Gars prasa par visu samaksāt, bet Jēzus teica: "Bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet." (Mt.10:8).

 

Tā arī veidojas baznīcu mācības. Kad mācītāja mācība tiek uzskatīta augstāka par pārējo. Bet ja tajā mācībā ir nepareizas lietas, ko tad?

Katrs ir pārliecināts par savas mācības pareizību, taču Bībele saka, ka nepilnīga ir mūsu atziņa.

1Kor.13:9 Jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana.

 

Un ja tev pastāvīgi saka: "Nopērc visas mācītāja grāmatas, lasi tās, nopērc diskus, klausies tos - loģiski, ka tas gars, kurš ir tur pamazām pārņems cilvēka prātu un domas, un cilvēks kļūs par tā gara vergu. Ja cilvēks nesalīdzinās jebkuru mācību ar Bībeli, tad viņš viegli var kļūt par dažādu maldu garu pakļautu bandinieku, kurš pildīs tikai sava saimnieka iegribas. Arī apustulis Pāvils pirms satika Jēzu, domāja, ka kalpo Dievam. Tikai mums ir savādāka situācija, jo ir dažādi "Jēzi" un dažādi "Svētie Gari". Un cilvēkam, kurš ir naivs un akls, ka visam tic, kur tik piemin Jēzu, Dievu vai Svēto Garu - it sevišķi, ja tur vēl notiek vēl kāds brīnums (kāds tiek dziedināts vai atbrīvots - tas nekas, ka blakus ir citi tūkstoši, kas to nesaņem), ir gatavs skriet un kalpot un atdot visu, nepārbaudot it neko. Diemžēl ļoti daudzi kristieši ir naivi un akli, jo nepaļaujas uz Dieva Vārdu - Bībeli. Svētais Gars nav atdalāms no Bībeles. Un tur ir rakstīts: Pārbaudiet garus! (1Jņ.4:1).

Redz kā, ne viss ir zelts, kas spīd!

 

Nākamā lieta mūsdienu draudzēs ir - personības kults. Cilvēki sāk dievināt savu mācītāju, un, kad viņš runā, tad domā, ka Dievs runā caur viņu uz viņiem. Cilvēki kļūst par robotiem. Kāds gans, tādas avis. Māceklis nav augstāks par savu mācītāju. (Mt.10:24). Ja akls aklam ceļu rāda, tad abi divi iekritīs bedrē. (Mt.15:14).

 

Nākamā lieta: mācītāji sludina viens otram pretējas lietas.

 

Viens saka, lai iet uz dzertuvēm un krogiem, lai sludinātu; otrs sludina, lai neiet uz krogiem.

 

Viens saka, lai atsakās no Facebook-a; bet otrs saka, lai pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tai skaitā Facebook-u, trešais saka, lai pievieno viņu pie Facebook-a draugiem.

 

Vai tad Svētais Gars ir pretrunā pats ar sevi??? Šī taču ir skola - koledža!

 

Ko šodien sludina mācītāji? Viņi sludina viens otram pretējas lietas. Un tas viss notiek VIENĀ draudzē, ne dažādās. Un katrs no viņiem stāsta par īpašām attiecībām ar Svēto Garu.

Tad cik tie "Svētie Gari" īsti ir? Katram savādāks? Un katram māca pretēji otram???

 

Tas ir slepkavības gars.

 

Jūs pārstaigājat jūru un sauszemi, lai piegrieztu vienu cilvēku jūdu ticībai; un, kad tas noticis, tad jūs padarāt viņu par elles bērnu, divkārt ļaunāku, kā jūs paši esat. (Mt.23:15).

 

Maksā, maksā, maksā! Nopērc sev vajadzīgās lietas! Gan dziedināšanu, gan atbrīvošanu.

 

Labvēlība, kura ir jānopērk, par kuru ir jāsamaksā.

 

Vēl viena pretruna.

 

Viens saka: "Meklē Dievu, nevis to, ko dod Dievs!"

Otrs saka: "Meklē tās vajadzības, kuras dod Dievs!"

Viens Svētais Gars?

 

Atkal pūš miglu acīs! Jēzus dziedināja un atbrīvoja uzreiz. Tagad grib iestāstīt, ka Svētais Gars darbojas savādāk.

 

Tā vietā, lai izdzītu dēmonus, viņi saka: Ņesaejieties ar apsēstiem cilvēkiem!"

 

Reliģija - reliģijas gars.

Kontrole - kontroles gars.

Apsūdzība - apsūdzības gars.

 

Tātad, šie cilvēki ir pamesti un pasviesti!

Tātad, - šie velna apsēstie cilvēki nevienam nav vajadzīgi. Viņi saka: Ejiet prom no viņiem, sargājieties no viņiem!" Un kas šos dēmonus izdzīs no cilvēkiem???

 

Vēl viena pretruna:


 

  • Muntjans saka, ka jālūdz daudz - pat 6 stundas.

  • Bīskaps saka, ka daudz lūgt nevajag.

Mācība visu laiku iet pretrunā. Viens māca vienu, otrs māca pretēju lietu - un tas viss vienā draudzē.

 

Katrs runā, ka viņš atklāj patiesību. Bet viņi ir pretrunā viens ar otru. Tad kādu "patiesību" katrs no viņiem atklāj?

 

Svaidījums un mācība iet kopā. Ja mācība ir maldu mācība, tad svaidījums tiek apslāpēts. Ja mācība ir nepareiza, tad svaidījums ir apslāpēts. Tad te ir problēma tam, kāpēc cilvēki netiek uzreiz dziedināti un atbrīvoti, jo viņiem saka, ka tas ir process. Un kas no tā cieš? Cieš parastie cilvēki, kuri joprojām cer un tic, bet nesaņem. Bet gadi iet...

 

Un ko tad darīt šiem invalīdiem, slimajiem un apsēstajiem? Vai viņiem tādiem ir jāpaliek? Vai viņi ir pārāk slikti Kristus Miesas locekļi, ka nesaņem dziedināšanu un atbrīvošanu?

 

Kristus Miesa - līgava, bez vainas, krunkas un traipa. Svēta.

 

Jeb arī slima, bezspēcīga, kura nevar dziedināt un atbrīvot. Kura neiežēlojas par šiem cilvēkiem, kuri ir velna nomocīti.

 

Svētā Gara skola.

 

Varbūt visu šo sapulču laikā vajadzēja lūgt par šiem cilvēkiem, kuriem vajag dziedināšanas un atbrīvošanas?

 

Svētais Gars - ja sludinātāji katrs māca pretējas lietas un ikviens no viņiem balstās uz Svēto Garu, tad sanāk, ka Svētais Gars ir pretrunā pats ar sevi.

 

Tātad, ir maldu gari, kuri uzdodas par Svēto Garu. Un viņiem atskanēs it kā Tā Kunga vārds. Viņi domās, ka Tas Kungs runā, bet īstenībā runā maldu gars.

 

Jes. 28:13 Maldu mācības.

 

Meli taču ir mūsu patvērums, un viltus ir mūsu apsegs. (Jes.28:15)

Un tad nāk sods, kas noraus ikvienu patvērumu, ikvienu maldu mācību.

 

Jes.28:20 Gulta ir par īsu, lai varētu tajā izstiepties, sega ir par šauru, lai varētu tajā ietīties. Meli nepalīdzēs un maldu mācības neizglābs.

 

Kāds Dievs - tādi arī tie, kas iet uz draudzi.

Ja tas ir maldu "Dievs", tad arī tie, kas iet uz draudzi, ir tādi paši: runā melus, reliģiski, kontrolējoši, apsūdzoši utt.

 

Es negribu būt tāds, kurš māca tautu nepareizi.

 

Nu kas tā ir par lietu?

Paši māca, ka jābūt punktuāliem, bet paši to neievēro!

 

Vai tā nav liekulība?

Pārmet citiem par liekulību, bet paši liekuļo!

 

Dziesmas ir nozagtas no citiem. Paši nesacerē jaunas dziesmas. Kur ir radošais gars?

Dievs ir Radītājs. Viņš teica caur ķēniņu Dāvidu: "Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu!" Bet te dzied vecās dziesmas, un nekas jauns netiek radīts.

 

Jebkurš, kurš atbrauc no ārzemēm, tiek uzskatīts par supercilvēku, pat ja viņš sludina muļķības...

 

Sludina melus Tā Kunga vārdā!

 

Jer.5:28-29 Tie ir kļuvuši apaļi un trekni, viņu nelietība iet pāri par mēru, tie neturas pie taisnības, tie neiestājas par bāriņu lietām, lai tiem palīdzētu vajadzībā, un neizdod nabagiem viņu tiesu.Vai Es to lai nesodītu, saka Tas Kungs, jeb vai Es lai neatriebtos dusmās tādai tautai?

 

Viņi runā par problēmām, bet neviens neko nedara, lai risinātu šīs problēmas.

Tad jau sanāk, ka Jēzus bija Tas, kurš iežēlojās par cilvēkiem un dziedināja un atbrīvoja viņus, bet - Švētais Gars"ir pilnīgi savādāks - cietsirdīgs, kurš dziedina un atbrīvo tikai tos, kurus grib un arī ne līdz galam.

 

Šīs draudzes "Dievs" ir cietsirdīgs dievs.

 

Viņi it kā atbrīvo no lāstiem, bet paši uzliek citus, sakot: "Ja tu darīsi to, tad tev būs tas un tas."

 

Vāvere ritenī - skrien, skrien, skrien un nekas nesanāk. Jo ātrāk skrien, jo neredz galu.

 

Maldu gars, kurš uzdodas par Svēto Garu.

 

Džimmijs Svagerts arī kļuva lielīgs, kad redzēja Dieva brīnumus savā kalpošanā, bet viņš mācīja maldus.

 

Tātad - viņš (Muntjans) saprot, ka atbildība par dēmonu izdzīšanu un dziedināšanu ir uz viņa, bet ko pats māca: Cilvēks pats vainīgs, ka netiek dziedināts un atbrīvots.

 

Tavs Vārds, ak Kungs, tiek izstumts un netiek ievērots! Man ir tik sāpīgi, ka notiek kārtējā pievilšana.Cilvēki akli tic tam, ko viņiem saka, neko nepārbaudot, vai tiešām Bībelē tā ir rakstīts! Un visa tā rezultātā ir tikai meli, maldi, māņi, pievilšana, salauzti likteņi un nepiepildītas cerības! Cik ilgi, Kungs, vēl Tava tauta būs maldu mācītāju varā? Nāc, Kungs, iestājies par Savu tautu, iestājies par Savu Vārdu, jo Tavs Vārds ir patiesība! Jēzus vārdā. Amen!

 

 

GAISMAS EŅĢELIS

2.DAĻA


Kas gan draudzē notiekās?-
Gaismas eņģel's parādās.
Velns par Dievu uzdodās,
Pievilt visus grib sātans.

Dieva bērniem nezinot,
Velns grib ienest savu not',
Reliģiju tev iedot -
Lucifers to labi prot.

Dieva Gars ar' darbojas,
Velna melus atklāj Tas.
Sātans paliek kaunā likts,
Neiznāk tam nekas slikts.

Skatījumu skaits: 887 | Pievienoja: admin | Atslēgvārdi: sektanti, Dieva Vārds, garīgais centrs Atdzimšana, Kijeva, sekta, Ukraina, bībeles skola, Muntjans, pievilšana, atklāsme | Reitings: 5.0/1
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt