Galvenie » 2016 » Marts » 9 » Jēzus izskats
03:50
Jēzus izskats

Kāpēc Jēzu attēlo ar gariem matiem? Vai tiešām Jēzus bija tāds, kā viņu attēlo svētbildēs -  ar gariem matiem? Daudzi apgalvo, ka Jēzus bija ar gariem matiem, jo viņš it kā esot bijis nazīrietis, kurš nedrīkstēja nogriezt matus.

 

Mēs lasām par nazīriešiem, kas viņi tādi bija, un ko viņiem vajadzēja darīt: viņi pa savu apsolīšanas laiku nedrīkstēja griezt matus, kā arī nedrīkstēja dzert vīnu un baudīt no vīnogām, kā arī nonākt saskarsmē ar mirušajiem. Ja viņi to izdarītu, tad tas viņiem būtu nepiedodams grēks.

 

Jēzus taču dzēra vīnu, pieskārās mirušajiem... Vai tiešām Jēzus apraksts atbilst nazīrieša aprakstam?

 

 

Tātad mēs lasām:

Ja vīrs vai sieva apsolījušies nodot sevišķu zvērestu kļūt par nazīrieti, lai būtu īpašā piederībā Tam Kungam, 
tad viņam būs atturēties no vīna un reibinošiem dzērieniem; nedz vīna etiķi, nedz stipra dzēriena etiķi tam nebūs dzert, nedz vīnogu sulu, nedz ko citu, kas darināts no vīnogām, un neēst nedz zaļas, nedz žāvētas vīnogas.
 
Visu savu nazīrieša solījuma laiku tam neko tādu nebūs baudīt, kas sataisīts no vīna koka, sākot ar kauliņiem līdz atvašu galotnēm. 
Visu viņa nazīrieša solījuma laiku skujamam nazim nebūs iet pār viņa galvu; kamēr tās dienas paies, kurās viņš solījies vienīgi Tam Kungam piederēt, tikmēr lai viņš paliek svēts un lai audzē savus galvas matus garus.
 
Tāpēc visu šo sava solījuma laiku Tam Kungam lai viņš neiet pie miroņa: 
ne pie sava tēva, ne pie savas mātes, ne pie sava brāļa, ne pie savas māsas,- viņš lai nepadara sevi nešķīstu gar tiem, kad tie ir miruši; arī viņš pats lai sevi nepadara nešķīstu, tāpēc ka solījums Dievam ir uz viņa galvas: 
visu sava nazīrieša solījuma laiku viņš ir svēts Tam Kungam. (4Moz.6:2-8)

 

Šādi apmēram varēja izskatīties nazīrietis:

 

Mēs lasām par Jēzu, ka viņš dzēra vīnu, kā arī pieskardamies mirušajiem, uzcēla viņus no mirušajiem. Kā arī mēs lasām, ka Jēzus ne ar ko neatšķīrās no apkārtējiem cilvēkiem, nedz pēc izskata, nedz pēc apģērba, nedz pēc matu griezuma.

 

Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar labpatiku uzlūkotu; tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu. 
Taisni otrādi, viņš bija nicināts, labāki ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. (Jes.53:2-3)

 

Kad Jūda atnāca nodot Jēzu, viņš bija devis zīmi, ka tas, kuru viņš skūpstīs, ir Jēzus!

 

Bet nodevējs bija tiem devis tādu zīmi un sacījis: "Kuru es skūpstīšu, tas ir tas, to gūstait." (Mt.26:48)

 

 

Ja Jēzus radikāli atšķirtos no pārējiem tā laika cilvēkiem, vai tiešām būtu vajadzējis norādīt ar kaut kādas zīmes palīdzību, kurš tad īsti ir Jēzus?

 

 

Jēzus taču pa šiem trijiem savas kalpošanas gadiem bija kļuvis plaši pazīstams, slavens, viņam sekoja tūkstošiem ļaužu, un vai tiešām viņu nevarētu uzreiz atpazīt? Izrādās, ka ja viņš ne ar ko neatšķīrās no pārējiem ļaudīm, tad patiešām būtu grūti viņu atpazīt.

 

 

Paskatoties uz tā laika ebrejiem, mēs apmēram varam arī iztēloties, kāds izskatījās Jēzus. Viņš ārēji ne ar ko neatšķīrās no citiem, tāpēc viņš viegli varēja iejukt pūlī un nepamanīts aiziet, kā to lasām evaņģēlijos.

 

Bet Viņš, caur viņu vidu iedams, aizgāja. (Lk.4:30)

Tad tie atkal Viņu taisījās gūstīt, bet Viņš izglābās no viņu rokām. (Jņ.10:39)

Tad viņi pacēla akmeņus, lai mestu tos uz Viņu. Bet Jēzus paslēpās un izgāja no Tempļa ārā. (Jņ.8:59)

 

Jēzus bija no Nācaretes pilsētas, tāpēc viņu bieži jauc ar nazīrieti, kurš bija īpaši Dievam veltījies cilvēks. Šeit vienkārši šie vārdi skan līdzīgi.

 

Pie tam arī apustulis Pāvils raksta, ka gari mati ir vīrietim par negodu.

Vai pati daba nerāda jums, ka gari mati ir vīram par negodu. (1Kor.11:14)

Diez vai viņš tā būtu rakstījis, ja patiešām Jēzum būtu bijuši gari mati.

 

Kad mēs pētām bībeli, mēs redzam, ka īstenībā nevis Jēzus Kristus, bet gan Jānis kristītājs bija nazīrietis. Ir rakstīts par viņu, ka viņš nedzers vīnu.

Jo viņš būs liels Tā Kunga priekšā, vīnu un stipru dzērienu viņš nedzers, un Svētais Gars viņu piepildīs jau no mātes miesām. (Lk.1:15)

 

 

Kas tad ir šis "Jēzus", kuru attēlo svētbildēs ar gariem matiem?

 

 

Visdrīzāk tas ir kaut kāds pagānu dieveklis, kurš ir pārtaisīts par Jēzu.

 

 

Un šāda viltus Jēzus izskatā iespējams, ka savā laikā arī nāks viltus pravietis, kurš uzdosies par Dievu. Tāpēc būsim uzmanīgi, jo vai patiešām tas Jēzus, kuru mēs uzskatām un jūsmojam par viņa attēlu, ir īstais bībeles Jēzus? Visdrīzāk gan, ka nav! Un šeit jau ož pēc elkdievības!

 

Kāds tad īstenībā varēja izskatīties īstais bībeles Jēzus? Bībele mums viņu apraksta, kā necila izskata cilvēku, no kura pat citi vairījās, par ne sevišķi skaistu cilvēku.

 

Britu zinātnieki kopā ar ebreju arheologiem, izmantojot kriminālistisko antropoloģiju, izveidoja aptuveno Kristus attēlu. Lūk, šāds pēc viņu pētījumiem varēja izskatīties bībelē aprakstītais Jēzus:

 

 

Un arī pēc manām domām, šis attēls ir atbilstošāks patiesībai, nekā daudzie miljoni svētbilžu, kuri gadsimtiem ilgi ir veidojuši kaut kādu elku, kurš nemaz neatbilst bībelē aprakstītajam Jēzum!

Savā iztēlē mēs varētu iedomāties, ka šāds varētu izskatīties laupītājs Baraba, taču šādi arī varēja izskatīties bībelē aprakstītais Jēzus, kurš bija Dieva Dēls un kļuva par izpirkuma maksu par mūsu grēkiem.

 

Pēc šo pašu zinātnieku un arheologu pētījumiem var secināt, ka bībelē aprakstītais Kristus Jēzus bija neliela auguma (apmēram 150 cm) ebreju vīrietis ar pavisam neizteiksmīgu izskatu, kas nepavisam neatšķīrās no pārējo tā laika vietējo cilvēku izskata.

 

Svētbildēs atveidotais Jēzus visdrīzāk ir līdzīgs dēmonam, kurš uzdodas par Jēzu, nevis patiesajam bībeles Jēzum. Tāpēc nav jau arī brīnums, ka daudzi un dažādi dēmonu apsēsti cilvēki veido sevi līdzīgu šim viltus Jēzus tēlam.

 

Mēs redzam, ka sātanisti un sātaniskie rokmūziķi mīl audzēt garus matus, šādi caur viņiem izpaužas tie dēmoni, kuri mājo viņos.

Un kad kristieši pielūdz šo viltus Jēzu, iedomādamies viņu šādā izskatā, kā viņu attēlo svētbildēs: ar gariem matiem un kur seja nepavisam ne līdzīga ebrejam, tad loģiski, ka viņi pielūdz nevis bībeles Jēzu, bet gan šo dēmonu, kurš uzdodas par Jēzu, un kura izpausme ir saskatāma ne tikai svētbildēs un statujās, bet arī citur kristietībā.

Un ne tikai kristietībā vien, arī daudzās pasaules reliģijās un arī dēmonu apsēstu cilvēku vidū.

Šinī attēlā pat nevar saprast, vai tas ir vīrietis, vai tā ir sieviete, visdrīzāk gan tas ir Lucifers, kuram ir gan sievišķās gan vīrišķās formas, un seja jau nu nepavisam neatgādina ebreju:

Un tāda arī ir šī viltus kristietība, kura figurē savu elku: Luciferu,kurš ir atnācis it kā Kristus izskatā, jeb precīzāk būs, kurš uzdod visdrīzāk savu izskatu par Kristus izskatu. Tā ir luciferiāniskā kristietība.

Diemžēl ļoti daudzi kristieši mīl šo viltus Jēzu un pielūdz viņu kā Dievu!

 

Patiesais bībeles Jēzus nekad sevi neuzdeva par Dievu, viņš sauca sevi par Dieva Dēlu, par Kristu, bet šis viltus Jēzus, kura izpausme atradusi vietu ne tikai svētbildēs un statujās, kā arī viltus kristietības maldu mācībās, uzdod sevi par Dievu.

 

Un tas ir tas, ko Dieva Vārds saka, ka nāks grēka cilvēks, kurš cels sevi par Dievu.

 

Un kristieši, kad aicina Jēzu savā sirdī, viņi ieaicina šo viltus Jēzu (šo dēmonu), kurš viņiem uzdodas par Dievu.

 

Un tad attiecīgi no iekšienes šis viltus Jēzus (dēmons) vada šos cilvēkus, kuri ir ieaicinājuši viņu savā sirdī, uz sevis paša pielūgšanu (uz viltus Jēzus pielūgšanu), uzdodot sevi par Dievu un arī attiecīgi vada ar dažādu maldu mācītāju un viltus draudžu palīdzību, kur šis pats dēmons ir iemājojis šajos "kristiešos", uzdodamies viņiem par Dievu.

 

Un rodas jautājums: "Kādu gan Kristu pazīst šodienas kristietība?" Vai tas ir bībeles Jēzus jeb tas ir dēmons, kurš uzdodas par patieso Jēzu (viltus Jēzus jeb dēmons, kurš uzdodas par patieso Kristu)?

 

Bībeles Jēzus atnāk pie cilvēka tad, ja cilvēks ievēro Dieva Vārdu, bet viltus Jēzus jeb dēmons, kurš uzdodas par Jēzu, iemājo cilvēkos, kad viņi it kā aicina Kristu ieiet savās sirdīs.

 

Liekas, ka pavisam nesvarīga lieta: Jēzus izskats. Taču no šīs it kā nesvarīgās lietas ir izveidojusies milzīgi liela pievilšana, kā mēs to redzam.

 

Un kāds varbūt sacīs: "Nu, kāda gan tur nozīme tam, kāds Jēzus izskatījās, vai tad nav vienalga kāds viņš izskatījās: īsiem vai gariem matiem, zema vai gara auguma, ar bārdu vai bez bārdas?"

 

Bet kā mēs redzam no vēstures un pašreizējās situācijas kristietībā, tad šai lietai ir milzīgi liela nozīme, un šīs lietas ignorēšanas rezultātā ir radusies milzīgi liela pievilšana.

 

Tā rezultātā mums tagad tiek piedāvāts pilnīgi cits Jēzus, ne tas, par kuru ir rakstīts bībelē, bet absolūti savādāks.

Bet, ja kāds nāk un sludina citu Jēzu, ne to, ko mēs esam sludinājuši, ... tad jūs to labprāt ciešat. (2Kor.11:4)

 

Tāpēc būsim uzmanīgi, lai sekotu līdzi tam, kas ir rakstīts Dieva Vārdā, nevis cilvēku izdomājumiem, kas īstenībā ir atklāsmes, kuras ir nākušas no bezdibeņa dziļumiem.

Skatījumu skaits: 1185 | Pievienoja: admin | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt