Galvenie » 2014 » Augusts » 5 » Jaunā derība par desmito tiesu
13:47
Jaunā derība par desmito tiesu

Lūk, Rakstu vietas Jaunajā derībā, kur tiek pieminēta desmitā tiesa:

 

1.  Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi! Jo jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm un atstājat bez ievērības svarīgāko bauslībā: tiesu, žēlastību un ticību. Šo jums bija darīt un to neatstāt. (Mt.23:23)

 

2. Farizejs nostājās un lūdza pie sevis: es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki - laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un maksāju desmito tiesu no visiem saviem ienākumiem. (Lk.18:11-12)

 

3. Šis Melhisedeks, Salemas ķēniņš, visuaugstākā Dieva priesteris, sastapās ar Ābrahāmu, kad tas atgriezās no ķēniņu sakāves, un viņu svētīja; 
viņam Ābrahāms arī piešķīra desmito tiesu no visa; viņš vispirms ir taisnības ķēniņš, tā viņa vārds tulkojams, bet tad arī Salemas ķēniņš, tas ir - miera ķēniņš, 
bez tēva, bez mātes, bez cilts raksta; viņam nav ne dienu sākuma, ne mūža gala, bet, Dieva Dēlam līdzināms, viņš paliek priesteris mūžam. 
Redziet, cik liels ir tas, kam sentēvs Ābrahāms ir devis desmito tiesu no ieguvuma! 
Arī tiem Levija bērniem, kas uzņēmās priestera amatu, ir nolikts ņemt no tautas, saskaņā ar bauslību, desmito tiesu, tas ir, no saviem brāļiem, lai gan tie arī cēlušies no Ābrahāma gurna. 
Bet tas, kas nav no viņu cilts cēlies, ir ņēmis desmito tiesu no Ābrahāma un ir svētījis to, kam apsolījumi. 
Neapšaubāmi tikai lielākais svētī mazāko. 
Šeit desmito tiesu saņem mirstīgi cilvēki, bet tur tas, par kuru liecina, ka viņš dzīvo. 
Un, tā sakot, arī Levijs, kas ņem desmito tiesu, caur Ābrahāmu ir devis desmito tiesu. 
Jo viņš bija tēva gurnā, kad Melhisedeks ar to satikās. (Ebr.7:1-10)

 

Un tā, pirmā Rakstu vieta:

 

Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi! Jo jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm un atstājat bez ievērības svarīgāko bauslībā: tiesu, žēlastību un ticību. Šo jums bija darīt un to neatstāt. (Mt.23:23)

 

Šeit mēs redzam, ka Jēzus atmasko Vecās derības kalpotājus par svarīgākajām lietām, ka vajadzēja izrādīt žēlastību, taisnu tiesu utt., nevis tikai ievērot bauslības burtu. Šeit Jēzus vēršas pie Vecās derības kalpotājiem, to Viņš nesaka Saviem sekotājiem.

 

Ja mēs skatāmies Vecajā derībā, mēs redzam, ka pavēle atnest desmito tiesu tika dota tikai un vienīgi Izraēla tautai. Un netika praktizēta tāda lieta, kā desmitās tiesas došana naudas vienībās. Neviens nedeva desmito tiesu naudā.

 

Otrā Rakstu vieta:

 

Farizejs nostājās un lūdza pie sevis: es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki - laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un maksāju desmito tiesu no visiem saviem ienākumiem. (Lk.18:11-12)

 

Atkal mēs redzam Vecās derības kalpotāju, kurš pilda bauslību. Desmitā tiesa ir Mozus bauslības sastāvdaļa un to mēs skaidri varam redzēt no trešās Rakstu vietas Jaunajā derībā, kur tiek pieminēta desmitā tiesa.

 

Un tā, trešā Rakstu vieta:

 

Šis Melhisedeks, Salemas ķēniņš, visuaugstākā Dieva priesteris, sastapās ar Ābrahāmu, kad tas atgriezās no ķēniņu sakāves, un viņu svētīja; 
viņam Ābrahāms arī piešķīra desmito tiesu no visa; viņš vispirms ir taisnības ķēniņš, tā viņa vārds tulkojams, bet tad arī Salemas ķēniņš, tas ir - miera ķēniņš, 
bez tēva, bez mātes, bez cilts raksta; viņam nav ne dienu sākuma, ne mūža gala, bet, Dieva Dēlam līdzināms, viņš paliek priesteris mūžam. 
Redziet, cik liels ir tas, kam sentēvs Ābrahāms ir devis desmito tiesu no ieguvuma! 
Arī tiem Levija bērniem, kas uzņēmās priestera amatu, ir nolikts ņemt no tautas, saskaņā ar bauslību, desmito tiesu, tas ir, no saviem brāļiem, lai gan tie arī cēlušies no Ābrahāma gurna. 
Bet tas, kas nav no viņu cilts cēlies, ir ņēmis desmito tiesu no Ābrahāma un ir svētījis to, kam apsolījumi. 
Neapšaubāmi tikai lielākais svētī mazāko. 
Šeit desmito tiesu saņem mirstīgi cilvēki, bet tur tas, par kuru liecina, ka viņš dzīvo. 
Un, tā sakot, arī Levijs, kas ņem desmito tiesu, caur Ābrahāmu ir devis desmito tiesu. 
Jo viņš bija tēva gurnā, kad Melhisedeks ar to satikās. (Ebr.7:1-10)

 

Pirmkārt, mums nav jāaizmirst tas, ka vēstule ir adresēta ebrejiem, kuri sāka ticēt Jēzum Kristum kā Glābējam un Kungam. Un pašā vēstulē tiek izskaidrota atšķirība starp Mozus bauslību un žēlastību, kā arī starp Veco un Jauno derībām.

 

No piektā panta mēs redzam, ka desmitā tiesa ir Vecās derības bauslības sastāvdaļa, un ka desmito tiesu saņēma tikai ebreji no Levija cilts, tā saucamie levīti.

 

Arī tiem Levija bērniem, kas uzņēmās priestera amatu, ir nolikts ņemt no tautas, saskaņā ar bauslību, desmito tiesu, tas ir, no saviem brāļiem, lai gan tie arī cēlušies no Ābrahāma gurna. (Ebr.7:5)

 

Balstoties uz augšminētajām Rakstu vietām, mēs droši varam apgalvot, ka jaunās derības kalpošanā Dievam netiek praktizēta desmitās tiesa došana. Tā ir izdomāta viltus kalpotāju maldu mācība, kuri balstoties uz ticīgo naivumu un nezināšanu, nolēma iedzīvoties. Bet pēc tam jau citi paņēma šo ideju par desmito tiesu un sāka mācīt kā mācību. Mums viss ir jāpārbauda, vai tiešām Rakstos tā ir rakstīts, lai nekļūtu par vieglu laupījumu plēsīgajiem vilkiem, kuri atnāk jērādā un sauc sevi par kalpotājiem, svaidītajiem, mācītājiem utt, un sludina, ka jums ir jāatdod viņiem (viņi saka, ka Dievam, bet ar to domā savu draudzi) savas desmitās tiesas. Bet ja jūs to nedarāt, jūs nosauc par zagļiem, kuri apzog Dievu. Īstenībā zagļi ir viņi paši, jo apzog un piemāna jūs.

 

To saprata arī apustulis Pāvils, un pravietiski teica: "Es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku. No jūsu pašu vidus celsies vīri, ačgārnības runādami, lai aizrautu mācekļus sev līdzi." (Ap.d.20:29-30)

 

Un pēc tam viņš piebilda: "Sudrabu, zeltu vai drēbes ne no viena neesmu kārojis. Jūs paši zināt, ka šīs manas rokas kalpojušas manām vajadzībām un tiem, kas pie manis bija. Es jums visās lietās esmu rādījis, ka, tā strādājot, nākas gādāt par vājiem, pieminot Kunga Jēzus vārdu, jo Viņš pats sacījis: "Svētīgāk ir dot nekā ņemt."" (Ap.d.20:33-35)

 

Svētīgāk ir dot nekā ņemt - šeit viņš runā par to, ka kalpošanas līderiem vajadzētu materiāli atbalstīt vājos, bet ne tā, kā šodien dara "svaidītie" - atņem pēc iespējas vairāk vājajiem, lai uz viņu rēķina iedzīvotos. Un nekaunīgi to sauc par "dievkalpošanu", sagrozot Rakstus un ievedot tautu maldos, apzogot un piemānot to.

 

Vai tiem, jo tie ir staigājuši Kaina ceļu, krituši peļņas dēļ Bileāma maldos un gājuši bojā, pretodamies kā Kora. Viņi ir kauna traipi jūsu mīlestības mielastos, bez bijības mielodamies līdz ar jums, sevis pašu ganītāji, vēja dzenāti bezūdens mākoņi, koki, kas rudenī bez augļiem, divkārt miruši, izrauti ar saknēm, trakojošas jūras bangas, kas izgāž putās savu pašu kaunu, nomaldījušās zvaigznes, kam lemta mūžīgā galējā tumsa. (Jūdas 11-13)

 

Ja Svētais Gars ir mūsos, tad Viņš vada mūs visā patiesībā un atmasko visus melus. Arī mums pašiem ir jābūt modrīgiem un viss ir jāpārbauda, vai tiešām Rakstos tā ir rakstīts?

 

...meklēdami ik dienas rakstos, vai tas tā esot... (Ap.d.17:11)

 

Nebūsim vieglprātīgi, sargāsimies no plēsīgajiem vilkiem, kuri uzdod sevi par gaismas kalpotājiem, bet īstenībā ir sātana kalpotāji, pildot viņa gribu un nodomus.

 

Jo tie ir viltus apustuļi un viltīgi strādnieki, izlikdamies par Kristus apustuļiem. Nav arī brīnums; jo pats sātans izliekas par gaismas eņģeli. Tad arī nav nekas sevišķs, ka viņa kalpi izliekas par taisnības kalpiem; to gals būs tāds kā viņu darbi. (2Kor.11:13-15)

 

Mums ir jāzina, ka Jaunajā derībā nekur nav pieminētstas, ka mums būtu jādod desmitā tiesa Dievam. Vienkārši nav. Ja kāds jums saka pretējo, ziniet, ka viņš ir maldos un viņam ir vajadzīga atgriešanās no grēkiem.

 

Lai svētī jūs Tas Kungs!

Skatījumu skaits: 656 | Pievienoja: admin | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt