Galvenā » 2019 » Decembris » 28 » Ēdenes dārzs
13:38
Ēdenes dārzs

Kad mēs lasām par Ēdenes dārzu, kur Dievs ielika pirmo cilvēku, mēs bieži meklējam kartēs, kur gan varētu būt šis apslēptais Ēdenes dārzs, kur aug dzīvības koks, kā arī laba un ļauna atzīšanas koks.

 

Dārzs - šis nosaukums tiek tulkots dažādi. Tas tiek dēvēts gan par dārzu, gan par paradīzi, gan arī par parku.

 

Meklējot mūsdienu kartēs, mēs neatrodam šo vietu. Tad rodas dažāda veida hipotēzes un pieņēmumi, attiecinot šo vietu uz dažādām citām vietām.

 

Bībelē mēs varam lasīt šīs vietas aprakstu.

 

Un upe iztecēja no Ēdenes apūdeņot dārzu; un no turienes tā dalījās četrās galvenās straumēs: vienas vārds ir Pišona, tā plūst apkārt visai Havilas zemei, kur ir zelts. Un šīs zemes zelts ir labs. Tur ir arī aromātiski sveķi un onikss. Otras upes vārds ir Gihona, tā plūst apkārt visai Kuša zemei. Bet trešās upes vārds ir Hidekela, tā plūst austrumos no Asuras. Ceturtās upes vārds ir Eifrata. (1Moz.2:10-14)

 

Tas, ka viena no šīm upēm saucas Eifrata, nenozīmē to, ka tā ir tā pati Eifrata, kura šodien atrodas Āzijā. Pēcplūdu pasaules ļaudīm bija nostaļģija pēc pazaudētās pasaules un, iespējams, viena no Āzijas upēm tika nosaukta Ēdenes upes vārdā. Un šī upe Eifrata, kura atrodas Āzijā, iespējams sajauca daudziem visus patiesā Ēdenes dārza meklējumus. Tas pats var attiekties uz otro upi Hidekelu, kura mūsdienās saucas Tigra. Tie ieceļotāji, kuri atceļoja no tām vietām, kur agrāk dzīvoja, iespējams deva līdzīgus vai tādus pat nosaukumus upēm un teritorijām. Tā radās arī Asīrija (Asura).

 

Kas attiecas par Etiopiju, kuru daudzi uzskata par Kuša zemi, tad iespējams, ka ieceļotāji no īstās Kuša zemes apmetās tagadējās Etiopijas vietā. Un arī loģiski padomājot, nevar upe no Āfrikas tecēt caur Āziju. Upe no Etiopijas, kaut vai pat ja tā būtu Nīla, nevar nekādīgi savienoties ar upēm Āzijā: Eifratu un Tigru. Tas ģeogrāfiski nav iespējams. Tāpēc šis variants uzreiz atkrīt, un paliek migrēšanas variants ar vietējo nosaukumu pārdēvēšanu.

 

Pirmo upi Pišonu un Havila zemi asociē ar Gangu un Indiju. Taču jau loģiski vien padomājot, nevar ģeogrāfiski apvienot šīs četras upes, Eifratu, Tigru, Gangu un Nīlu tā, lai kaut kādā vietā tās savienotos. Tas ģeogrāfiski nav iespējams, vēl jo vairāk, ka viena no tām atrodas Āfrikā. Tāpēc ir ļoti iespējams variants un ļoti liela varbūtība un iespējamība, ka Ēdenes dārza apkārtnes iedzīvotāji migrēja uz šīm vietām un nosauca tās vietas šajos vārdos.

 

Līdzīgi mēs varam novērot arī vēlāko laiku migrācijā, kad piemēram, ieceļotāji no Anglijas Amerikā un citur nodēvēja vietas un pilsētas sev zināmos vārdos. Piemēram: Jorka (Anglijā), Ņujorka (Jaunā Jorka Amerikā); Northamptona (Anglijā), Northamptona (Amerikā); Bostona (Anglijā), Bostona (Amerikā); Zēlande (sala Dānijā), Jaunzēlande (valsts Okeānijā, sastāv no trīs salām). Piemēru ir daudz. Nav jādomā, ka senajos laikos ļaudis pārceļojot rīkojās savādāk.

 

Kad cilvēks sagrēkoja, Dievs izdzina Ādamu un Ievu no Ēdenes dārza un aizslēdza pieeju pie tā.

 

Tā Dievs Tas Kungs izraidīja viņu no Ēdenes dārza, lai viņš apstrādātu zemi, no kuras viņš tika ņemts. Un Viņš izdzina cilvēku ārā; un Viņš nolika uz austrumiem no Ēdenes dārza ķerubus un abpus liesmojošu zobenu, lai sargātu ceļu uz dzīvības koku. (1Moz.3:23-24)

 

Kur gan atrodas šī noslēpumainā vieta, kura bībelē nodēvēta par Ēdenes dārzu?

 

Kad mēs pētām dažādu tautu leģendas, tad bieži vien gadās dzirdēt par noslēpumainu zemi Hiperboreju, no kurienes esot cēlusies mūsdienu civilizācija. Kas tā par Hiperboreju?

 

Mūsdienu zemeslode ir radikāli izmainījusies pēc Noasa grēku plūdiem. Pirmsplūdu periodā uz visas zemeslodes bija vienlīdzīgs silts klimats. Cilvēki dzīvoja līdz pat tūkstoš gadiem. Ziemas nebija.

 

Pēc plūdiem viss radikāli izmainījās. Dievs ieslodzīja kritušos eņģeļus pazemes tumšajās bedrēs, virsū uzklājot milzīgu ledus un sniega segu. Tā Antarktīda nonāca zem mūžīgā sniega un ledus slāņa. Bet zemes atmosfēru piepildīja ļaunie un nešķīstie gari, kuri cilvēkam nav redzami. Tie bija kritušo eņģeļu un cilvēku kopīgo pēcnācēju gari. Šie mutanti aizgāja bojā, nokaujot viens otru. Bet viņu gari palika dzīvot zemes atmosfērā. Tas bija Dieva sods kritušajiem eņģeļiem un viņu pēcnācējiem.

 

Un Gabriēlam Dievs sacīja: "Ej pie nelikumīgajiem bērniem, un netiklēm, un pie netiklības bērniem un iznīcini netiklības bērnus un sargu bērnus no cilvēku vidus; izved viņus un izlaid, lai viņi paši pazudinātu sevi caur viens otra nokaušanu: jo viņiem nedrīkst būt garš mūžs. (En.2:39)

 

Kad visi viņu dēli savstarpēji nokaus viens otru un viņi ieraudzīs savu mīluļu bojāeju, tad cieši sasaisti viņus zem zemes pakalniem uz septiņdesmit paaudzēm līdz tiesas dienai pār viņiem un līdz paaudžu beigām, kamēr nenotiks pēdējā tiesa pār visu mūžību. (En.2:42)

 

Savu mīluļu nokaušanu redzēs viņi, un par savu bērnu bojāeju nopūtīsies; un lūgsies, bet žēlastības un miera nebūs viņiem". (En.3:5)

 

Bet līdz tam jūs ieraudzīsiet savu iemīļoto dēlu iznīcināšanu, un jums piederēs viņi, bet viņi kritīs jūsu priekšā no zobena. (En.3:20)

 

Un tagad milži, kuri piedzima no miesas un asins, tiks saukti uz zemes par ļaunajiem gariem un uz zemes nebūs viniem mājokļa. Ļaunas būtnes iziet no viņu miesām; jo viņi ir radīti no augšienes un viņu sākums un pirmā izcelšanās bija no svētajiem sargiem, tad viņi būs uz zemes ļaunie gari, un tiks saukti par ļaunajiem gariem. (En.3:48-49)

 

Un tie paši ūdeņi tanīs dienās tiks izmainīti: jo, kad tie eņģeļi tiks sodīti tanīs dienās, izmainīsies to ūdens avotu svelme, un kad eņģeļi pacelsies, tad ūdens avots izmainīsies un atsals. (En.11:27)

 

Mūsdienu pasaule ir radikāli izmainījusies. Mēs esam pieraduši pie pavisam savādākas pasaules, nekā tā bija pirmsplūdu laikos.

 

Lietas, kuras ir aprakstītas bībelē, nav pasakas, bet tās stāsta par reālām lietām un notikumiem, kas ir noticis uz mūsu planētas. Ēdenes dārzs - tā nav izdomāta pasaka, bet tā bija reāla vieta uz mūsu zemeslodes. Kad Dievs izdzina cilvēku no Ēdenes dārza, vairs nebija nepieciešamība pēc šīs vietas, tāpēc arī pēcplūdu pasaulē šī vieta ir pazudusi no pasaules kartes.

 

Bībelē mēs redzam norādījumu uz Ēdenes dārza iznīcināšanu, kad pravietis runā par Ēģiptes faraona bojāeju, salīdzinot viņu ar Ēdenes dārza nogrimšanu.

 

Arī tu nogrimsi ar Ēdenes kokiem pazemē un tur gulēsi neapgraizītu, zobena nokautu vidū. Tāds ir faraons un visa viņa godība," - tā saka Dievs Tas Kungs. (Ec.31:18)

 

Ēdenes dārzs tika iznīcināts, jo cilvēkiem vairs nebija pieejas pie tā un tas vairs nebija vajadzīgs. Cilvēks tur vairs nevarēja iekļūt.

 

Kad mēs lasām bībeli par Dieva apsolījumiem, mēs redzam, ka nākotnē vairs nefigurē Ēdenes dārzs ar dzīvības koku, bet ir cita vieta: paradīze, kur atrodas dzīvības koks. Šī paradīze atrodas Jaunajā Jeruzālemē uz citas planētas. Mums ir apsolījums, ka mēs baudīsim no šī dzīvības koka, ja mazgāsim savas drēbes un nesagrozīsim Dieva Vārdu. Paradīze Jaunajā Jeruzālemē uz citas planētas - tā nav tā pati, kas Ēdenes dārzs uz mūsu planētas. Ēdenes dārzs tika radīts pirmajam cilvēkam, kurš bija bez grēka. Kad cilvēks sagrēkoja, pēc kāda laika tika iznīcināts arī Ēdenes dārzs.

 

Paradīze Jaunajā Jeruzālemē uz citas planētas ir radīta priekš tiem, kuri caur Jēzu Kristu baudīs no dzīvības koka. Paradīze un Ēdene nav viens un tas pats. Abas ir reālas vietas. Ēdenes dārzs jau ir nogrimis, aizgājis bojā, bet paradīze ir sagatavota priekš Dieva svētajiem. Šī paradīze būs uz citas planētas, ne uz šīs, jo arī šī planēta ies bojā savā laikā.

 

Antarktīda ir tā vieta, kur zem milzīgā ledus un sniega slāņa zem pakalniem, kuros atrodas uguns, ir ieslodzīti kritušie eņģeļi.

 

Otrajā zemeslodes pusē bija cits kontinents: Hiperboreja. Tur bija šīs četras upes, kuras iztecēja no Ēdenes dārza. Pēc grēku plūdiem šis kontinents vairs nepacēlās virs ūdens. Tagad tur ir Ziemeļu Ledus okeāns. Bet kādreiz tur bija Ēdenes dārzs.

 

Par šīs noslēpumainās zemes esamību, kas atrodas tālu ziemeļos un kur ir silts klimats un pārpilnība, liecina daudzu tautu mīti un leģendas. Šīs leģendas stāsta par to, ka kaut kur tālu ziemeļos ir noslēpumaina zeme, no kuras ir cēlusies visa civilizācija, tur bija silts, valdīja pārticība un laba dzīve.

 

Dievs ieslodzīja kritušos eņģeļus vietā, kas bija Ēdenes dārzam pretējā pusē. Ņemot norādījumu par mūžīgo sasalumu un ledu, mēs redzam, ka ir tikai 2 vietas uz zemeslodes, kas atbilst šim aprakstam: Arktika un Antarktika. Un diez vai Dievs ieslodzīja eņģeļus vietā, kur atradās Ēdenes dārzs un bija dzīvības koks. Loģiski, ka Viņš kritušos eņģeļus ieslodzīja pretējā vietā: Antarktīdā.

 

Daudzi man iebildīs, sakot, ka bībelē taču ir rakstīts, ka Dievs izveidoja Ēdenes dārzu austrumos, nevis ziemeļos.

 

Un Dievs Tas Kungs dēstīja dārzu Ēdenē, austrumos, tur Viņš ielika cilvēku, ko bija veidojis. (1Moz.2:8)

 

Daudzi pagātnes pētnieki saka, ka kādreiz ziemeļpols atradās nevis tur, kur mēs to esam pieraduši redzēt, bet gan kaut kur Kanādas pusē. Un arī tagad zemes magnētiskais ziemeļu pols astronomiskā ātrumā pārvietojas uz Krievijas pusi.

 

Ņemot to vērā, tagadēja Arktika mierīgi varēja atrasties austrumos no tā laika Ziemeļpola. Tā kā šeit nav nekādas faktu sagrozīšanas. Pat seno laiku piramīdas ir uzbūvētas tādā veidā, ka Ziemeļpols ir atradies tālu uz Kanādas pusi no tagadējās vietas. Tas nav mans izdomājums, par to runā šo lietu pētnieki.

Dievs mums ir apsolījis jaunu planētu, kur vairs nebūs netaisnības.

 

Uz jaunās planētas būs pavisam savādāki dzīvošanas kritēriji, ne tādi, kādi ir uz šīs Zemeslodes. Ja tagad pasaulē valda netaisnība un ļaunums un Ēdenes dārzs ir iznīcināts, tad uz jaunās planētas, kur būs paradīze, būs taisnība un patiesība.

 

Nemūžam tur nekas neieies, kas nesvēts, un neviens, kas dara negantību un melo, bet vienīgi tie, kas rakstīti Jēra dzīvības grāmatā. (Atkl.21:27)

 

Ārā paliek suņi, burvji, netikļi, slepkavas, elku kalpi un visi, kas mīl un runā melus. (Atkl.22:15)

 

Un tā, mēs esam atraduši noslēpumaino Ēdenes dārzu, un atradām, ka šī dārza uz Zemeslodes vairs nav, tas ir nogrimis un iznīcināts. Taču uz jaunās planētas būs paradīze. Tur vairs nebūs četras upes, kuras bija Ēdenes dārzā, bet gan tikai viena upe.

 

Viņš man rādīja dzīvības ūdens upi, tā bija skaidra kā kristāls un iztecēja no Dieva un Jēra goda krēsla. Viņas ielas vidū un upei abās pusēs bija dzīvības koks, tas nesa augļus divpadsmit reizes, katru mēnesi savu augli, un viņa lapas bija tautām par dziedināšanu. (Atkl.22:1-2)

Skatījumi: 117 | Pievienoja: admin | Reitings: 0.0/0
Komentāru skaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieiet ]

 

Tas var jūs ieinteresēt