Galvenie » 2017 » Decembris » 16 » Dzīve uz citām planētām
15:11
Dzīve uz citām planētām

Iepriekšējā reizē mēs apskatījām tēmu par dažādām celtnēm: par pirmsplūdu laika celtnēm un arī par mūsdienu laika celtnēm.

 

Šajā Interneta laikmetā informācija cilvēkiem kļūst arvien pieejamāka un sāk atklāties dažādi fakti par to, kas liekas neticami un neiedomājami. Kaut vai tās pašas celtnes, kuras ir sastopamas uz mūsu zemes un ir celtas daudzus tūkstošus gadus atpakaļ, pielietojot tādas augsti attīstītas tehnoloģijas, kuras mums vēl joprojām nav pieejamas.

 

Bet ko tad darīt ar tām celtnēm, kas ir atrastas uz Mēness, Marsa? Vai tiešām tas ir iespējami, ka tur kāds būtu varējis kaut ko uzcelt?

 

Bībele mūs māca, ka ir ne tikai cilvēks vien, bet ir arī debesu pulki: eņģeļi. Šodien mēs vairāk zinām citu nosaukumu tiem pašiem eņģeļiem: citplanētieši. Un ja jau tie ir citplanētieši, tad loģiski, ka viņi dzīvo uz citām planētām un tur ar kaut ko nodarbojas un arī kaut kur dzīvo, vai ne tā?

 

Un tā kā bībele mūs māca, ka šie citplanētieši nonāca arī uz zemi, tad protams, ka viņiem ir augsti attīstītas tehnoloģijas, ko primitīvie ļaudis uzskatīja kā kaut ko mistisku un pārdabīgu.

 

Ja primitīvais cilvēks paskatītos uz mūsdienu cilvēku, kurš lido ar deltaplānu, vai viņš viņu neuzskatītu par kādu pārdabīgu būtni: eņģeli vai citplanētieti, kuram uz muguras ir spārni?

 

Ja šis pats primitīvais cilvēks ieraudzītu mūsdienu helikopteru vai lidmašīnu, vai viņš to neuzskatītu par pārdabīgu, briesmīgu, rēcošu nezvēru vai pūķi, vai kaut ko tamlīdzīgi?

 

Tātad šie eņģeļi jeb citplanētieši pielietoja un vēl joprojām pielieto augsti attīstītas tehnoloģijas. Daži no šiem lidojošajiem aparātiem ir aprakstīti bībelē.

Es redzēju - piepeši nāca stipra vētra no ziemeļiem, pacēlās liels mākonis ar uguni, tam bija spožums visapkārt un pašā vidū spulgoja kaut kas kā spilgti mirdzošs metāls. (Ec.1:4)

Tad ķerubi sakustināja spārnus un virzījās manu acu priekšā prom no zemes virsus, dodamies arvien augstāk un tālāk, un riteņi cēlās tiem līdzi. (Ec.10:19)

 

Ir dzīve arī uz citām planētām. Varam atcerēties, ko Jēzus sacīja pirms ejot prom: "Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs." (Jņ.14:2-3)

 

Un šeit jau konkrēti iet runa par citu planētu, uz kuras dzīvos cilvēki.

Jo redzi, Es radīšu jaunas debesis un jaunu zemi, ka agrākās vairs nepieminēs, un tās nevienam vairs nenāks prātā. (Jes.65:17)

Bet mēs gaidām pēc Viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. (2Pt.3:13)

Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debess un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav. (Atkl.21:1)

 

Domāju, ka jautājums par to, vai uz citām planētām ir iespējama dzīvošana ir izsmelts, jo bībele saka, ka tas ir iespējams, kā arī pats Jēzus sacīja: "Mana Tēva namā ir daudz mājokļu."

 

Būtu diezgan naivi uzskatīt, ka debesīs dzīve ir apmēram šāda: uz baltiem mākoņiem lidinās eņģelīši ar lieliem spārniem un staigā svētie. Bet diemžēl daudzi pieviltie kristieši arī iedomājas šādu ainu.

 

Daudz reālāk būtu: uz citām planētām ir dzīve un tur dzīvo eņģeļi (citplanētieši), gan labie, gan ļaunie. Viņi lieto augsti attīstītas tehnoloģijas un arī ar šo tehnoloģiju palīdzību rādīja cilvēkiem visādus "brīnumus". Ir arī speciāla vieta priekš svētajiem, kur viņi dzīvos. Vieta, par kuru Jēzus sacīja: "Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs." (Jņ.14:2-3)

 

Viņa mājokli, tos, kas mājo debesīs (Atkl.13:6)

Kad mēs lasām par jēdzienu "tos, kas mājo debesīs", tad mums nav jādomā par to, ka te ir domāts par tiem, kas mājo mākoņos, bet gan par tiem, kas no zemes viedokļa atrodas kosmosā - tātad - uz citām planētām. Šeit iet runa par to, ka ir dzīve uz citām planētām, un par to, ka šo planētu iemītniekiem ir arī augsti attīstītas tehnoloģijas, kas viņiem ļauj pārvietoties no viņu mītnes vietām uz šo planētu un atpakaļ, kā arī viņiem ir ne tikai pārvietošanās līdzekļi, bet ir arī augsti attīstīti ieroči karošanai.

 

Kāpēc gan ir vajadzīgi ieroči? Ja mēs lasām bībeli, tad mēs redzam, ka ir ne tikai Dieva eņģeļi, bet arī velna eņģeļi. Mūsdienu sapratnē varētu runāt šādi: ir ne tikai labie citplanētieši, bet ir arī ļaunie citplanētieši, kuri vēl un dara zemes cilvēkiem ļaunu.

 

Tāpat bībelē ir minēts, ka starp šiem labajiem un ļaunajiem citplanētiešiem pastāv naidīgs konflikts. Protams, ka labais galu galā uzvarēs.

Izcēlās karš debesīs, Miķelis ar saviem eņģeļiem sāka karot ar pūķi. Pūķis un viņa eņģeļi turējās pretim. (Atkl.12:7)

 

Tie eņģeļi, kuri sekoja velnam, nonāks speciāli sagatavotā soda vietā.

Mūžīgā ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem. (Mt.25:41)

 

Tie eņģeļi, kuri sagrēkoja ar zemes cilvēkiem, ir ieslēgti bezdibenī līdz tiesas dienai.

Jo arī eņģeļus, kas apgrēkojās, Dievs nesaudzēja, bet nometa tos pazemes tumšajās bedrēs, lai glabātu sodam. (2Pt.2:4)

Un eņģeļus, kas savu augsto stāvokli nebija nosargājuši, bet savu mājokli atstājuši, Viņš mūžīgās saitēs saistītus tur ieslēgtus tumsā lielās dienas tiesai. (Jūd.6)

Pār tiem ir ķēniņš, bezdibeņa eņģelis, kam vārds ebreju valodā Abadons, bet grieķu valodā Apollions. (Atkl.9:11)

 

Arī cilvēki ņems dalību tiesā pār eņģeļiem.

Vai nezināt, ka mēs tiesāsim eņģeļus? (1Kor.6:3)

 

 

Bībelē iet runa par debesu pulkiem, ka to ir miriādu miriādes. Un būtu diezgan naivi domāt, ka visi šie debesu pulki vienkārši lidinās mākoņos kā kādi putni.

Jeb vai tu domā, ka Es nevarētu lūgt Savu Tēvu un Viņš Man nesūtītu tūlīt vairāk nekā divpadsmit leģionu eņģeļu? (Mt.26:53)

 

Protams, ka viņiem ir vieta, kur viņi dzīvo. Tās ir neskaitāmas planētas ar to iedzīvotājiem.

 

Daudzi uzskata, ka eņģeļi ir tikai gari, kuriem nav miesas. Ja eņģeļi ir tikai gari bez miesām, kā to daži naivi uzskata, tad kādā veidā viņi varēja ierasties uz zemi un kopoties ar zemes sievietēm, kā rezultātā viņiem piedzima bērni (milži), kuriem arī bija miesas???

 

Eņģeļu miesas ir dažādas. Arī eņģeļiem ir miesas.

Ne visas miesas ir vienādas; citāda ir cilvēku miesa, citāda lopu miesa, citāda putnu un citāda zivju miesa. Tā arī ir debesu ķermeņi un zemes ķermeņi; bet citāda godība ir debesu ķermeņiem un citāda zemes ķermeņiem. (1Kor.15:39-40)

 

Tā kā viņi spēja stāties intīmās attiecībās ar cilvēkiem, viņu ķermeņa uzbūve ne pārāk atšķiras no cilvēku ķermeņa uzbūves.

 

Eņģeļi var būt dažādi. Citi ir neredzami, citi ir kā vētras, vēji. Eņģeļi nevar nomirt, viņi ir mūžīgi.

Un arī mirt tie vairs nevar, jo viņi ir līdzīgi eņģeļiem un ir Dieva bērni, būdami augšāmcelšanās bērni. (Lk.20:36)

 

Ja ir dzīvība uz šīs planētas, tad būtu diezgan naivi uzskatīt, ka uz citām planētām nav nekādas dzīvības.

 

Uz mūsu planētas cilvēce, tai skaitā arī politika, reliģija, izglītība, masu mēdiji utt. atrodas zem ļauno spēku kontroles un vadības. Cilvēkiem ir dota iespēja izvēlēties, kuru pusi viņi ieņems: labā vai ļaunā. Un pāreja no ļaunā uz labo ir iespējama tikai caur Kristus upura atzīšanu un pieņemšanu: tas nozīmē atzīt to, ka Kristus ir Dieva dēls un ka viņš mira mūsu grēku dēļ uz Golgātas krusta.

 

Kad cilvēks piedzimst no augšienes, viņš nonāk labo spēku pusē un aizsardzībā.

 

Jēzus Kristus ir vienīgā saikne starp starp ļauno un labo, vienīgais tilts uz labā pusi. Nav citas iespējas un varianta, nonākt labo spēku pusē, kā tikai caur Jēzu Kristu. Tas protams nepadara Jēzu par Dievu, jo viņš ir tikai starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, vienīgais ceļš pie Dieva, Dieva Jērs, kurš nomira mūsu dēļ, izpirkuma maksa.

 

Dievs ir devis cilvēkiem iespēju pāriet labā pusē, izglābties no nākamajām mocībām un sodiem.

 

Ļaunais ir sagrozījis šo ceļa sapratni, izveidojot no Jēzus Dievu, elku, kuru cilvēki ir pieņēmuši savās sirdīs un pielūdz viņu kā Dievu, aizmirstot Dievu un aizmirstot to, ka Jēzus ir tikai ceļš pie Dieva.

 

Ļaunais ir sagrozījis šo ceļu pie Dieva, un ļaudis ir iekrituši elkdievībā. Viņi nostāda savas dzīves centrā Kristus krustu vai Kristu, un neņem vērā to, ka Kristus ir tikai ceļš pie Dieva nevis Dievs!

 

Raugoties naktī uz zvaigznēm, mums nevajadzētu būt naiviem un domāt, ka tur tālāk vairs nekā nav. Vienkārši mēs zinām tik daudz, cik mums to ir atļauts zināt. Bet tā kā zeme un tās iedzīvotāji atrodas zem ļauno spēku kontroles, tad arī loģiski, ka ļaunais visiem spēkiem cenšas atturēt cilvēkus no patiesības atziņas.

 

Šī tēma ir interesanta un par to ir daudz ko runāt. Mums nav jāraugās uz bībeli, kā uz mistisku grāmatu, kur ir aprakstītas mistiskas lietas. Bībele ir uzrakstīta to cilvēku izpratnē un uztverē, kuri redzēja šo augsto tehnoloģiju pielietojumu. Un viņi to uzrakstīja tā, kā viņi to saprata.

 

Diemžēl daudzi kristieši joprojām vēlas dzīvot tumsonībā, uzskatot savu tumsonību par dievišķo gaismu, un uzskata bībeli par savas reliģijas sastāvdaļu, kur viss ir it kā miglains un neskaidrs. Īstenībā tas tā nemaz nav. Ja mēs protam pareizi raudzīties uz dažādām lietām un ja mūs nav apstulbojuši reliģiskie dēmoni, ar kuriem tik daudzi ir apsēsti, tad arī mēs varam saprast pareizo lietu būtību.

 

Lai Tas Kungs dod mums visiem saprašanu!

Skatījumu skaits: 480 | Pievienoja: admin | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt