Galvenie » 2014 » Jūlijs » 25 » Desmitā tiesa
01:37
Desmitā tiesa

Jaunajā derībā nekur nav teikts, ka tiem, kuri no pagāniem atgriežas pie dzīvā Dieva, būtu jāmaksā 10.tiesa.

 

Svētais Gars tieši un skaidri norāda:Bet par pagāniem, kas kļuvuši ticīgi, mēs esam lēmuši un rakstījuši, lai viņi sargās no elku upuriem, asinīm, nožņaugta un netiklības.(Ap.d.21:25).

 

Jāievēro tikai šīs 4 lietas.

 

10.tiesa ir Mozus bauslības sastāvdaļa - ja ir jāmaksā 10.tiesa, tad ir jāpilda arī pārējā bauslība.

 

Jūs esat šķirti no Kristus, ja jūs bauslībā gribat tapt taisnoti, jūs esat žēlastību pazaudējuši. (Gal.5:4).

 

Un ko dara šie viltus un maldu mācību sludinātāji? Viņi saka: "Jūs esat mantkārīgi, jo nemaksājat 10.tiesu Dievam!"

 

Bībeles patiesības tiek sagrozītas!

 

Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez, un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām.(2Tim.4:3-4).

 

Kā gan šī maldu mācība ir iezagusies draudzē?

 

...krituši peļņas dēļ Bileāma maldos... (Jūdas 11).

 

Bet tas vien Man ir pret tevi, ka tev tur ir daži Balaama mācības turētāji.

(Atkl.2:14).

 

Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. (Mt.6:24).

 

...tie vilina nestipras dvēseles, tiem sirds ir ievingrinājusies mantkārībā; tie lāstam pakļauti. Atstādami taisno ceļu, tie ir nomaldījušies, sekodami Bileāmam, Beora dēlam, kas dzinās pēc netaisnās algas. (2Pt.2:14-15).

 

10.tiesas maksāšana tiek pasniegta kā svētību avots ikvienam ticīgajam, kā arī Dievišķā aizsardzība. Tiek uzspēlēts uz ticīgo mantkārību - jo ikviens sirdī dziļi vēlas kļūt bagāts.

 

Jo no iekšienes, no cilvēka sirds, iziet ... mantkārība... Viss tāds ļaunums iziet no iekšienes un apgāna cilvēku. (Mk.7:21-23).

 

 Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs ... mantas kārīgi...(2Tim.3:1-2).

 

Mantkārībā viņi izmantos jūs ar izdomātiem vārdiem; sodība, kas jau sen viņiem nolemta, nekavējas nākt, un viņu posts nesnauž. (2Pt.2:3).

 

...tas ir uzpūties un nezina nenieka, bet slimo ar prātošanas un ķildošanās sērgu, no kā ceļas skaudība, ķilda, zaimi, ļaunas aizdomas, prātā sajukušu un patiesību zaudējušu cilvēku naidošanās - tādu, kas ar dievbijību cer iegūt peļņu. 

Patiesi, lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību, jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest; bet, kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim. 

Bet, kas grib tapt bagāts, krīt kārdinājumā un valgā un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēkus postā un pazušanā. Jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība; dažs labs, tiekdamies pēc tās, ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju. (1Tim.6:4-10).

 

Katram no mums ir jāizseko sava sirds un jāuzdod sev jautājums: "Kāpēc gan es maksāju 10.tiesu? Ko es ceru caur to sev iegūt? Labklājību? Bagātību? Sevišķu Dieva aizsardzību?"

 

Tikai vai mēs rodam apstiprinājumu Bībelē, ka tiem, kas piedzimuši no augšienes, ir arī jādod 10.tiesa? Kāpēc gan mēs akli uzticamies sludinātājiem, kuri baida mūs ar visādiem lāstiem nepaklausības gadījumā?

 

10.tiesa ir šo viltus praviešu pamatienākums, jo ja neviens nemaksās 10.tiesu, izjuks arī šo viltus sludinātāju kalpošanas, un viņiem būs tikai tas, cik cilvēki saziedos. Taču kā gan viņi var piesavināties to, ko cilvēki dod Dievam?

 

Ananija un Sapfira, kad viņi piesavinājās no tā, kas bija domāts Dievam, tika iznesti ārā nedzīvi.

 

Ko darīja pirmapustuļu draudze ar šo naudu, ko ticīgie saziedoja? Vai viņi sev cēla plašas ēkas? Vai pirka sev staltus zirgus? Vai maksāja sev algas no šīs naudas?

 

...katram tika izdalīts, kā kuram vajadzēja. (Ap.d.4:35).

 

Kad mēs paskatāmies uz šodienas sludinātājiem, ko mēs redzam?

 

Šie sludinātāji ceļ sev greznas ēkas, iegādājas lepnas automašīnas, izmaksā sev algas no draudžu līdzekļiem. Vai tā ir evaņģēlija patiesība?

 

Pravietojums par pēdējo laiku viltus sludinātājiem: Jo redzi, Es likšu darboties zemē ganam, kas par bojā ejošo nerūpējas, noklīdušo nemeklē un salauzto nedziedē, kā arī veselo neapgādā, turpretī treknās avs gaļu apēd ar baudu un nomauc pat viņas nagus. (Cah.11:16).

 

To mēs varam redzēt ar aicinājumiem ziedot īpašās summas, un šie cilvēki saņem īpašo VIP statusu, vai arī sastāv īpašā miljonāru klubā, kuru atver pie draudzes.

 

Jo, ja jūsu sapulcē ienāktu vīrs ar zelta gredzenu, greznā tērpā, bet ienāktu arī nabags netīrā tērpā, un jūs uzlūkotu to, kas valkā grezno tērpu, un sacītu: tu nosēdies labi ērti še, - bet nabagam sacītu: tu stāvi vai sēdies tur pie mana kāju pamesla, - vai jūs nebūtu nākuši nesaskaņā paši ar sevi un nebūtu izrādījušies par ļaundomīgiem spriedējiem? (Jēk.2:2-4).

 

Viltus pravieši un maldu mācību sludinātāji darbojas jau atklāti, sagrozot Bībeles patiesības un pieviļot vientiesīgos sekotājus ar viltus zīmēm un brīnumiem.

 

Tāpēc Dievs tagad sūta tiem maldu varu, ka tie sāk ticēt meliem, tā ka sodā krīt visi, kas nav ticējuši patiesībai, bet vairāk mīlējuši netaisnību. (2Tes.2:11-12).

 

Tas pieviļ zemes iedzīvotājus ar brīnuma zīmēm. (Atkl.13:14).

 

Zīmes un brīnumi - viena no pēdējo laiku pazīmēm. Arī draudzēs šodien notiek zīmes un brīnumi; tikai tas viss ir, lai pieviltu lētticīgos. Kad Jēzus un apustuļi darbojās zemes virsū, Visi tika dziedināti un atbrīvoti uzreiz. Bet šie viltus sludinātāji māca, ka dziedināšanas un atbrīvošanas ir process, kas var ilgt daudzus gadus.

 

Par to mēs vēl parunāsim citā reizē.

 

Kā gan kalpoja apustulis Pāvils?

 

Ko teica apustulis Pāvils par savu kalpošanu?

 

 Līdz šai stundai mēs ciešam badu un slāpes, esam pliki un vajāti, bez pajumtes. Un mēs grūti strādājam savām rokām. Mūs lamā, un mēs svētījam; mūs vajā, un mēs paciešam; mūs zaimo, un mēs iepriecinām. Mēs esam kļuvuši kā par atkritumiem pasaulē, kājām minami visiem līdz šai dienai. To rakstu jums, nevis jūs apkaunodams, bet pamācīdams kā savus mīļus bērnus. (1Kor.4:11-14).

 

Turiet par lielu godu, klusi dzīvojot, darīt savu darbu un strādāt savām rokām, kā mēs jums to esam piekodinājuši. (1Tes.4:11).

 

Es nesaku, ka nevajag dot ziedojumus. Nē! Ziedojumus ir jādod, bet tikai kam un kādiem mērķiem?

 

Tas katram priekš pārdomām!

 

Bet manas vēsts jēga ir šinī: "Pārtrauciet barot resnos mācītājus!"

 

 
Skatījumu skaits: 675 | Pievienoja: admin | Atslēgvārdi: nauda, sekta, maldi, ziedojumi, bībele, bauslība, pievilšana, draudze, baznīca, 10.tiesa | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt