Galvenie » 2018 » Decembris » 19 » Dažādi ticīgie
09:29
Dažādi ticīgie

Mums nav jābiedrojas ar tiem, kuri sauc sevi par kristiešiem, bet nav tādi.

 

Cilvēku, kas turas pie maldu mācības, vienreiz un otrreiz pamācījis, noraidi, zinādams, ka tāds ir samaitāts un grēkodams pats sevi notiesā. (Tit.3:10-11)

 

Dieva Vārds saka, ka cilvēku, kurš turas pie maldu mācības, vienreiz, otrreiz pamācot, jānoraida, jo viņš grēkodams pats sevi notiesā. No tāda ir jāiet prom.

 

Es nedomāju - vispār ar šīs pasaules netiklajiem vai mantraušiem, vai laupītājiem, vai elku kalpiem; tad jau jums vajadzētu aiziet no šīs pasaules. Bet es rakstīju jums nebiedroties ar tādu brāli, kas gan saucas par brāli, bet patiesībā ir netikls vai mantrausis, vai elku pielūdzējs, vai zaimotājs, vai dzērājs, vai laupītājs; ar tādu jums nebūs kopā pat ne ēst. (1Kor.5:10-11)

 

Kā rīkojās Jēzus un viņa apustuļi? Vai viņi bija kopā ar tā laika ticīgajiem? Kas bija tā laika ticīgie? Ticīgie bija tie, kuri gāja uz Dieva Templi un sinagogām.

 

Kas ir tagadējie ticīgie? Tagadējie ticīgie ir tie, kuri tic trīsgalvainajam elkam un tam, ka Jēzus ir Dievs.

 

Vai Jēzus un viņa apustuļi visu laiku uzturējās kopā ar tā laika ticīgajiem?

 

Protams, ka nē! Ja bija saskarsme ar tā laika ticīgajiem un šo ticīgo vadoņiem, tad tā laika ticīgie un viņu vadoņi meklēja Jēzu un viņa apustuļus apsūdzēt, apmelot un nokaut.

 

Un, to dzirdēdami, visi sinagogā tapa dusmu pilni un cēlās un izdzina Viņu no pilsētas ārā līdz kalna malai, uz kura pilsēta bija celta, lai nogāztu To zemē. (Lk.4:28-29)

 

Tie meklēja Viņu tvert. (Mt.21:46)

 

Un rakstu mācītāji un augstie priesteri to dzirdēja un meklēja Viņu nogalināt; jo tie bijās no Viņa, tāpēc ka Viņa mācība bija aizrāvusi visus ļaudis. (Mk.11:18)

 

Un tie meklēja Viņu rokā dabūt un bijās no ļaudīm, jo tie nomanīja, ka Viņš uz tiem šo līdzību bija sacījis; un, Viņu atstājuši, tie aizgāja. (Mk.12:12)

 

Šo vārdu dēļ jūdi vēl vairāk meklēja Viņu nokaut, tāpēc ka Viņš ne vien sabatu neievēroja, bet arī Dievu sauca par Savu Tēvu, Sevi pielīdzinādams Dievam. (Jņ.5:18)

 

Jo pa Jūdeju Viņš negribēja staigāt, tāpēc ka jūdi Viņu meklēja nokaut. (Jņ.7:1)

 

Vai Mozus jums nav devis bauslību? Un neviens no jums bauslību nepilda. Kāpēc tad jūs Mani meklējat nokaut? (Jņ.7:19)

 

Un tomēr jūs Mani meklējat nokaut, jo Maniem vārdiem jūsu starpā nav vietas. (Jņ.8:37)

 

Bet jūs Mani meklējat nokaut, Mani, kas jums patiesību esmu runājis, ko Es esmu dzirdējis no Dieva. (Jņ.8:40)

 

Un augstie priesteri un rakstu mācītāji meklēja, kā tie Jēzu ar viltu varētu saņemt un nokaut. (Mk.14:1)

 

Bet augstie priesteri, vecaji un visa augstā tiesa meklēja viltus liecību pret Jēzu, lai To varētu nokaut. (Mt.26:59)

 

Tiem vēlreiz piedraudējuši un nevarēdami izdomāt, kā tos sodīt, viņi tos atlaida ļaužu dēļ, jo visi teica Dievu par to, kas bija noticis. (Ap.d.4:21)

 

Apustuļus ieaicinājuši, tos šauta un, piekodinādami nerunāt Jēzus Vārdā, atlaida. (Ap.d.5:40)

 

Jēzus sludināja neticīgajiem, nevis tā laika ticīgajiem, kuri uzskatīja, ka viņiem jau ir visas Dieva atziņas. Jēzus uzturējās kopā ar tiem jaunticīgajiem, kuri caur Jēzus sludināšanu bija kļuvuši ticīgi.

 

Tas pats arī šodien. Mums nav jāsludina trīsgalvainā elka pielūdzējiem - tā saucamajiem ticīgajiem, kuri uzskata, ka viņiem jau ir visas Dieva atklāsmes un atziņas. Mums nav jāuzturas kopā ar šiem elku pielūdzējiem un nav jābiedrojas ar viņiem, kā arī nav jācenšas viņus pārliecināt.

 

Ja mēs to darīsim, viņi meklēs mūs apsūdzēt, apmelot un nokaut, tāpat kā tā laika ticīgie darīja ar Jēzu un viņa mācekļiem.

 

Ja kāds tic tāpat kā mēs, tad mums ar viņiem jāturas kopā, bet mums nav jābiedrojas ar trīsgalvainā elka pielūdzējiem.

 

Mēs varam pamācīt, stiprināt, uzmundrināt viens otru, bet ja mēs metīsim savas pērles cūku un suņu priekšā, tad viņi atgriežoties var saplosīt mūs.

 

Nedodiet svētumu suņiem un nemetiet savas pērles cūkām priekšā, ka tās ar savām kājām viņas nesamin un atgriezdamās jūs pašus nesaplosa. (Mt.7:6)

 

Mūsdienu kristieši ir tapuši tādi paši liekuļi, zagļi, meļi, apmelotāji, laupītāji, slepkavas, kādi bija tā laika ticīgie.

 

Mums ir norādījums izvairīties no šādiem ļaudīm un nebiedroties ar viņiem. Jēzus gāja pie grēciniekiem un sludināja viņiem un daudzi no viņiem tapa ticīgi. Arī mēs to varam darīt, nevis censties pārliecināt jau esošos ticīgos, kuri tic, ka Dievs ir trīsvienīgs un ka Jēzus ir Dievs. Viņiem jau ir sava paštaisnība.

 

Ja mēs meklēsim pārliecināt šos tā saucamos ticīgos, tad viņu reakcija būs tāda pat kā Jēzus laikos: viņi meklēs mūs apsūdzēt, apmelot un nokaut. Dēmoni, kuri mājo viņos, pieliks visas pūles, lai nepieļautu, ka kāds no viņiem pēkšņi attaptos un atzītu patiesību.

 

Laiki ir mainījušies, bet ļaunā metodes nav mainījušās. Tās ir tādas pašas.

 

Bet visi ticīgie turējās kopā. (Ap.d.2:44)

 

Vai šeit ir rakstīts, ka visi ticīgie, gan tie, kuri jau bija ticīgi pirms Jēzus, gan arī tie, kuri kļuva ticīgi caur Jēzu un viņa mācekļiem, turējās kopā? Protams, ka nē! Šeit nav rakstīts, ka tie, kuri kļuva ticīgi, turējās kopā ar tiem, kuri jau sen bija ticīgi. Kā mēs redzam no Rakstiem, tad tie, kuri jau sen bija ticīgi, centās nogalināt tos, kas tikko bija kļuvuši ticīgi un pielika visas pūles, lai jauno ticīgo ticība neizplatītos tālāk. Mūsdienās ir tas pats.

 

Bet Sauls, vēl draudus un nāvi šņākdams pret Tā Kunga mācekļiem, gāja pie augstā priestera un lūdza no tā vēstules sinagogām Damaskā, lai, atradis kādus šīs mācības sekotājus, vīrus vai sievas, tos saistītus vestu uz Jeruzālemi. (Ap.d.9:1-2)

 

Sauls bija tāds pats ticīgais, kā arī citi, kuri vajāja Jēzu un viņa mācekļus. Kad Sauls atgriezās, vai viņš tūlīt skrēja pārliecināt savus ticības brāļus? Protams, ka nē! Viņš pats kļuva savu bijušo ticības brāļu vajāts.

 

Kad labs laiks bija pagājis, jūdi nolēma viņu nonāvēt. (Ap.d.9:23)

 

Viņi sargāja vārtus dienām un naktīm, lai viņu nonāvētu. (Ap.d.9:24)

 

Bet tie meklēja viņu nonāvēt. (Ap.d.9:29)

 

Ja mēs esam atzinuši, ka Dievs ir tikai viens un ka Jēzus ir šī vienīgā Dieva dēls, mums būtu jābūt diezgan naiviem, lai nedomātu, ka tie, kuri kalpo trīsgalvainajam dēmonam, un ir apsēsti ar ļaunajiem un nešķīstajiem gariem, nemetīsies vajāt tos, kas ir atzinuši patiesību.

Skatījumu skaits: 37 | Pievienoja: admin | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt