Galvenie » 2014 » Jūlijs » 25 » Darbi - labie darbi
01:17
Darbi - labie darbi

Mēs zinām, ka ar saviem darbiem mēs nevaram nopelnīt glābšanu. Tā tiek dota kā dāvana, par velti.


Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. (Ef.2:8-9)


Mēs vienkārši ticam uz to, ko Dievs ir darījis mūsu labā, sūtīdams Savu Dēlu par grēku izpircēju, un ticībā vienkārši pieņemam to. Caur to mēs kļūstam taisnoti Dieva priekšā.


Bet Dievs Savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū. (Rom.3:24)


Tātad, mēs esam taisnoti Dieva priekšā ticībā uz Jēzu Kristu. Un tas nav mūsu nopelns. Tā ir Dieva žēlastība.
Bet ko tad tālāk?

 

Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. (Ef.2:10)


Labie darbi - ar tiem mēs nevaram nopelnīt glābšanu, bet esam aicināti tos darīt pēc tam, kad jau esam izglābti.


Labie darbi - tie ir liecība tam, kādā veidā neticīgie cilvēki ierauga debesu Tēva raksturu.

 

Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs. (Mt.5:16)


Tātad, caur labajiem darbiem, kurus dara izglābtie Dieva bērni, neticīgie iepazīst mūsu Tēva raksturu.


Dievs ir labs un Viņš vēlas, lai Viņa raksturs atspoguļotos Viņa bērnos.


Darot labos darbus, mūsu ticība uz Dievu kļūst dzīva, jo "ticība, ja tai nav darbu, tā pati par sevi ir nedzīva." (Jēk.2:17)


Labo darbu darīšana - tā ir kā mūsu ticības izteiksme. Un Dievam patīk cilvēki, kuri dara labu.


Cilvēks pats no sevis nevar darīt labu. Kāds ir koks, tādi ir arī augļi. Pēc viņu augļiem mums būs tos pazīt. Koks - tā ir pati cilvēka būtība - tā ir viņa sirds - tas ir viņa gars. Un attiecīgi, ja šis koks ir uzpotēts uz dzīvības koka, tad attiecīgi tas nes labus augļus. Šeit nav runa par laba un ļauna atzīšanas koku, t.i. ja es darīšu tikai labu, tad es tikšu izglābts, bet šeit ir runa par pašu sakni - no kāda avota tu saņem dzīvību un spēku savai kristieša dzīvei? Kāds koks, tādi augļi. Kāda sakne, tāds arī koks. Tāpēc ir svarīgi būt vienā garā ar Kungu Jēzu Kristu, būt pievienotam, piesaistītam pie Viņa dzīvības un spēka.


Labie darbi. Tie nenāk uzreiz. Caur pravieti Jesaju Tas Kungs saka: "Mācaities labu darīt." (Jes.1:17) Mācīties - tas nozīmē, klausīties, ko saka Tas Kungs, paturēt to savā sirdī, un censties rīkoties pēc šī vārda.


Arī par Kungu Jēzu Kristu ir rakstīts, "ka Dievs ar Svēto Garu un spēku svaidījis nacarieti Jēzu, kas gājis apkārt, labu darīdams un dziedinādams visus velna nomāktos, jo Dievs bija ar Viņu." (Ap.d.10:38)


Jēzus saka: "...mācaities no Manis..." (Mt.11:29 )


Mācīsimies no Kunga Jēzus Kristus, tieksimies kļūt līdzīgāki Viņam un Dievs būs ar mums.


Labie darbi - tā nav liecība tam, ka tu kādreiz tapsi izglābts.


Labie darbi - tā ir liecība tam, ka tu esi izglābts.

Skatījumu skaits: 573 | Pievienoja: admin | Atslēgvārdi: glābšana, labie darbi, Dievs, darbi, ticība, žēlastība, KokS, Jēzus Kristus, sakne | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt