Galvenā » 2019 » Decembris » 9 » Cilvēks no pīšļiem
15:23
Cilvēks no pīšļiem

Dievs radīja cilvēku no pīšļiem.

 

Un Dievs Tas Kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem. (1Moz.2:7)

 

Pirmais cilvēks ir no zemes, no pīšļiem. (1Kor.15:47)

 

Kas ir pīšļi?

 

1. Kaut kā sīkākās daļiņas; putekļi.

2. Tas, kas ir mazvērtīgs, niecīgs; iznīcīgs.

3. Cilvēka ķermenis pēc nāves; mironis, paliekas.

4. Tas pats, kas pelni.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/224086/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%85

Tas, ka Dievs radīja cilvēku no pīšļiem, nav jāsaprot tā, ka Dievs paņēma zemes, vai māla gabalu un no tā izveidoja cilvēku. Mums nav jābūt ierobežotiem, neizglītotiem un tumsonīgiem, kā nākušiem no tumšajiem viduslaikiem.

 

Dievs radīja cilvēku no pīšļiem, tas nozīmē to, ka Dievs paņēma organiskās un ķīmiskās vielas, organiskos un ķīmiskos elementus, kuri ir sastopami dabā un no tiem izveidoja cilvēku. Tas ir vesels mākslas darbs, ko pat mūsdienu zinātnieki nespētu atkārtot. Cilvēka radīšanā tika izmantotas augsti attīstītas tehnoloģijas.

 

Sava vaiga sviedros tev būs maizi ēst, līdz kamēr tu atkal atgriezies pie zemes, jo no tās tu esi ņemts: jo tu esi pīšļi, un pie pīšļiem tev atkal būs atgriezties. (1Moz.3:19)

 

Tu cilvēkus atkal dari par pīšļiem un saki: "Griezieties atkal atpakaļ, jūs cilvēku bērni!" (Ps.90:3)

 

Tiešām, kāds ir cilvēku, tāds pats ir arī dzīvnieku liktenis: kā viens, tā otrs mirst, visiem ir viena dvaša, un cilvēks nav pārāks par dzīvniekiem. Visi noiet vienā vietā; visi viņi ir cēlušies no pīšļiem, un visi atgriežas atpakaļ pīšļos. (Sal.māc.3:19-20)

 

Tiešām, pīšļiem būs atkal atgriezties atpakaļ zemē un kļūt par to, kas tie iepriekš bijuši. (Sal.māc.12:7)

 

Kad cilvēks nomirst, viņa organiskā miesa un kauli sadalās un pārvēršas citās organiskajās un ķīmiskajās vielās, kas ir uz zemes.

 

Jo Viņš zina, kādi radījumi mēs esam, Viņš piemin to, ka mēs esam pīšļi. (Ps.103.14)

 

Cilvēka ķermenis sastāv no organiskajām un ķīmiskajām vielām. Zemes pīšļi nevar iemantot Dieva Valstību.

 

Pilnīgs Dieva spēks būs tikai pēc tam, kad mums būs tā miesa, kura Jēzum ir pēc augšāmcelšanās. Mēs joprojām esam grēcīgajā miesā. Vienīgi, ja mēs staigājam Garā, tad mēs negrēkojam. Mūsu grēcīgā miesa velk mūs uz leju, uz zemišķo uz grēcīgo. Gars ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Miesa ir veidota no zemes pīšļiem, no zemes organiskajām un ķīmiskajām vielām. Mūsu miesa ir radīta no zemes pīšļiem: tas ir - no tiem organiskajiem un ķīmiskajiem elementiem, kuri ir sastopami dabā. 

 

Pirmais cilvēks ir no zemes, no pīšļiem. (1Kor.15:47)

 

Kad cilvēks piedzimst no augšienes, tai brīdī viņa grēcīgajā zemes miesā (ķermenī) rodas it kā jauns cilvēks, kurš nav no šīs zemeslodes. Bet joprojām viņš vēl ir šinī grēcīgajā miesā. Miesa velk uz grēku, jaunais cilvēks tiecas pēc svētuma. Cilvēka iekšienē iesākas karš. Kam dosi priekšroku: grēkam vai svētumam? Vecajam cilvēkam, kas grēcīgo tieksmju dēļ iet bojā, vai jaunajam cilvēkam, kurš grib dzīvot svētu, tiklu, šķīstu un Dievam patīkamu dzīvi? Kas tevī ņems virsroku? Grēks vai svētums? Mēs būsim līdzīgi Jēzum tikai tad, kad mums vairs nebūs grēcīgās miesas.

 

Citāda godība ir debesu ķermeņiem un citāda zemes ķermeņiem. (1Kor.15:40)

 

Mēs esam no zemes, no pīšļiem. Jēzus ir no debesīm, ne no pīšļiem.

 

Pirmais cilvēks (Ādams) ir no zemes, no pīšļiem; otrs cilvēks (Kristus) no debesīm. (1Kor.15:47)

 

Bet to es saku, brāļi: miesa un asinis nevar iemantot Dieva valstību, nedz arī iznīcība var iemantot neiznīcību. (1Kor.15:50)

 

Zemes pīšļi: cilvēka dabīgais ķermenis, kurš ir veidots no organiskajām un ķīmiskajām vielām, nevar iemantot Dieva Valstību. Dieva Valstība nav organiska un ķīmiska. Tā ir garīga. Tāpēc mūsu miesai ir jāizmainās.

 

Jo atskanēs bazūne, un mirušie tiks uzmodināti neiznīcībā, un mēs tapsim pārvērsti. (1Kor.15:52)

 

Un, kad šis iznīcīgais apvilks neiznīcību un šis mirstīgais apvilks nemirstību, tad piepildīsies tas vārds, kas rakstīts: nāve ir aprīta uzvarā! (1Kor.15:54)

 

Mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim Viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim Viņu, kāds Viņš ir. (1Jņ.3:2)

 

Debesīs ir savādāka veida matērija. Iespējams, ka tā ir cita dimensija, jo Jēzus pēkšņi varēja parādīties, vai pazust utt. Mūsu ķermenis, kurš ir veidots no organiskajiem un ķīmiskajiem elementiem, nespēj to izdarīt. Mums būs savādāka veida miesa, kura nebūs veidota no šīs zemes pīšļiem: no organiskajiem un ķīmiskajiem elementiem, kuri ir sastopami uz mūsu zemeslodes.

 

Garīgais cilvēks izdibina visas lietas, bet viņu pašu neviens neizdibina. (1Kor.2:15)

Skatījumi: 108 | Pievienoja: admin | Reitings: 0.0/0
Komentāru skaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieiet ]

 

Tas var jūs ieinteresēt