Galvenie » 2014 » Jūnijs » 30 » Atmoda vai pievilšana
14:54
Atmoda vai pievilšana

Mūsdienu kristietībā notiek jēdzienu aizvietošana. Bet ja vārdus noliek savās vietās, viss kļūst skaidrs.

 

Kādi vārdi tiek aizvietoti?

 

Pievilšana - šodien to sauc par atmodu.

Viltus kristi - šodien viņus sauc par Dieva svaidītajiem.

 

Ja mēs zināsim patieso vārdu nozīmi, tad mūs nevarēs tik viegli pievilt.

 

Paskatīsimies uz tā saucamo atmodu šodien! Ko mēs redzam? Pēc pazīmēm tā atbilst tam, ko bībele sauc par pievilšanu un atkrišanu no ticības.

 

Bet ja paskatīsimies uz tā saucamajiem svaidītajiem (kristiem - no grieķu val.), ko mēs redzam? Mēs redzam bībeles vārdu piepildīšanos: Jo tad daudzi nāks Manā Vārdā un sacīs: Es esmu Kristus, - un tie pievils daudzus. (Mt.24:5)

 

Visi šie brīnumi un zīmes, kurus mēs redzam tā saucamajā atmodā, vairāk atbilst viltus zīmēm un viltus brīnumiem, ar kuriem tiek pievilta tauta.

 

Raugoties uz to visu, mēs varam secināt, ka mūsdienu kristietība ir pievilta no antikrista gara ar viltus zīmēm un brīnumiem, kā arī ar maldu mācībām, kas nāk no viltus praviešiem.

 

Mūsdienu kristietība - sagatavošanās platforma antikrista atnākšanai.

 

Antikrista gars ir tas, kurš noliedz Tēvu un Dēlu:  Tas ir antikrists, kas noliedz Tēvu un Dēlu. (1Jņ.2:22)

 

Tur nav teikts par to, ka tas noliedz Svēto Garu. Gluži otrādi - viltus gars uzdod sevi par Svēto Garu.

 

Un ja mēs skatāmies uz mūsdienu kristietību, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka uzsvars tiek likts uz Svēto Garu, bet ne uz Jēzu Kristu.

 

Svēto Garu pielūdz, dzied dziesmas Svētajam Garam, lūdz Svēto Garu! Tā ir acīmredzama maldu mācība! Svētais Gars neliek Sevi visa epicentrā. Svētais Gars nāca, lai godinātu ne Sevi, bet Jēzu Kristu: Tas Mani cels godā, jo Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu. (Jņ.16:14)

 

Svētais Gars norāda uz grēku, taisnību un tiesu: Un Viņš nāks un liks pasaulei izprast grēku, taisnību un tiesu. (Jņ.16:8)

 

Bet ko dara šis maldu gars, kurš sauc sevi par Svēto Garu? Grēks vairs netiek saukts par grēku, aizrādīšanas (norāšanas) vietā nāk tolerance un iecietība.

 

Bet viltus mācītāji māca: "Netiesājiet!"

 

Šis maldu gars, kurš uzdod sevi par Svēto Garu, jau ir pievīlis daudzus līdz tādam līmenim, ka jebkura patiesība par to tiek saukta kā Svētā Gara zaimošana, bet patiesība par viltus mācītājiem tiek saukta kā "Dieva svaidīto" nomelnošana.

 

Šis gars uzdod sevi par Svēto Garu, aizvedot cilvēkus no patiesā Kristus, un sagatavojot cilvēkus antikrista atnākšanai, kurš sevi uzdos par īsto Kristu.

 

Pievilšana ir tas, kad melus pasniedz kā patiesību un noliedz patiesību, saucot to par meliem.

 

Notiek ne tikai jēdzienu aizvietošana, bet arī kristīgo vērtību aizvietošana. Grēks vairs netiek saukts par grēku, norāšanas vietā nāk tolerance un iecietība. Nesamierināmība ar grēku tiek saukta kā naids vai arī kā ekstrēmisma izrādīšana pret citādi domājošajiem, bet grēks tiek attaisnots ar likumu un jau notiek patieso Kristus sekotāju vajāšanas ar likumu palīdzību.

 

Un cilvēkus iebaida ar to, ka ja viņi kaut ko teiks pret šiem viltus praviešiem un pret viņu "svaidījumu", tad tas būs kā Svētā Gara zaimošana,"bet, kas Svēto Garu zaimo, tas nemūžam nedabū piedošanu, bet ir sodāms ar mūžīgu sodību." (Mk.3:29)

 

Un kristieši ir iebaidīti - daudzi ir pievilti un nevar pat vārdu izteikt, kad redz, ka lietas notiek ne pēc Rakstiem.

 

Bet šī pievilšana uzņem apgriezienus. Katrs "atmodas" vilnis atnes jaunas atkrišanas un jaunas maldu mācības.

 

Katri jaunie pievilšanas viļņi aizvelk sev līdzi lielas ļaužu masas, kas atkrīt no patiesības un jau pie sevis saņem Dieva sodu par patiesības noslāpēšanu.

 

Tāpēc Dievs tagad sūta tiem maldu varu, ka tie sāk ticēt meliem, tā ka sodā krīt visi, kas nav ticējuši patiesībai, bet vairāk mīlējuši netaisnību. (2Tes.2:11-12)

 

Pievilšanas gars nāk pār tiem, kuri noslāpē patiesību.

 

Neapslāpējiet Garu. (1Tes.5:19)

 

Šodien nav noslēpums, ka parapsihologi un ekstrasensi (kā piemēram, Kašpirovskis) arī dziedina cilvēkus savos seansos. Un pats satriecošākais ir tas, ka dziedināšanas ir tādas pat, kā arī mūsdienu draudzēs; bet tādu acīmredzamu dziedināšanu, kādas bija Kristus un pirmapustuļu laikos, vienkārši nav! Un gribot, negribot jāsāk uzdot jautājums: "Vai tur un šeit nav viens un tas pats gars?" - tikai šeit tas uzdod sevi par Svēto Garu, bet tā darbība un izpausmes ir identiski kā parapsihologiem, tā arī viltus svaidītajiem!

 

Tāpat mēs varam izsekot tam, kā maldu mācības un atkrišana pakāpeniski atnāca draudzē caur tā saucamajiem "atmodas" viļņiem.

 

Krišana, viltus dziedināšanas, viltus atbrīvošanas, dažādas dēmoniskās izpausmes, kuras tika uzdotas par Svētā Gara izpausmēm, un tagad arī elkdievība caur inkaunteriem un okultisms caur tā saucamo "ceturto dimensiju" un "garīgās pasaules vizualizāciju un materializāciju".

 

Kas būs tālāk, nav grūti uzminēt! Mums par to saka bībele: atnāks naids un vardarbība, sāksies patieso Kristus sekotāju vajāšanas: Bet tad brālis brāli nodos uz nāvi un tēvs bērnu, un bērni celsies pret vecākiem un viņus nonāvēs. Un visi jūs ienīdīs Mana Vārda dēļ. (Mk.13:12-13)

 

Tie jūs izslēgs no draudzes, un nāks stunda, kad tas, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojis. Bet to viņi darīs tāpēc, ka tie nav atzinuši ne Dievu, ne Mani. (Jņ.16:2-3)

 

Varbūt ir atzinuši tā saucamo "Svēto Garu", sekojuši tam, noticējuši maldiem un pasakām, kurus tas tiem ir stāstījis, bet patieso Dievu un Kristu ir noraidījuši. Noraidījuši caur sekošanu viltus garam, kurš uzdod sevi par Svēto Garu.

 

Ja mēs lasīsim bībeli, liekot aizvietotos vārdus katru savā vietā, kā piemēram, lasām "pievilšana", bet domājam "atmoda", kā arī lasām "viltus kristi", bet domājam "Dieva svaidītie", tad patiesā aina mums kļūs skaidra., tāda, kāda tā ir īstenībā. Pievilšana arī tāpēc ir, lai pieviltu, lai piekrāptu, apmānītu, lai patiesības vietā "iesmērētu" melus utt.

 

Neticiet? Paskatieties uz pazīmēm un augļiem! Tāpēc no viņu augļiem jums tos būs pazīt. (Mt.7:20)

 

Bet ko daudzi saka šodien? "Paskatieties uz mums, jūs redzat mūsu augļus? Mēs sludinām, mēs izdzenam ļaunos garus un "Pats Dievs" apstiprina mūsu darbību ar līdzejošām zīmēm un brīnumiem! Bet jums vienkārši skauž!"

 

Bet, diemžēl, mēs zinām, ko Jēzus atbildēs šiem viltus kalpotājiem: "Es jūs nekad neesmu pazinis; eita nost no Manis, jūs ļauna darītāji." (Mt.7:23)

 

Pievilšana zem patiesības maskas, ļaužu ievilināšana maldu mācībās, un tā visa pasniegšana kā patiesības pasniegšana - vai tā nav ļauna darīšana? Ievilināt ļaudis cita Kristus nagos, vai tā nav ļauna darīšana?

 

Ja paskatāmies uz šodienas kristietību, mēs redzam, ka pievilšana visvairāk aptver jaunās draudzes, jo vecajās jau tāpat valda elkdievība un atkrišana kopā ar dēmoniskajām mācībām, viņi jau tāpat ir atkritēji.

 

Bet pēdējā laikā mēs redzam tendenci apvienoties - nesen pieviltie apvienojas ar tiem, kuri jau daudzus gadsimtus ir pievilti. Gars tas pats, kurš viņus apvieno un šoreiz apvienošanās būs kopējam mērķim: lai izveidotu vienotu reliģiju, lai sagatavotu ceļu antikristam, un lai vajātu un iznīcinātu patiesos Kristus sekotājus.

 

Atkarībā no tā, cik daudz pievilšana pieņemsies spēkā, mēs redzēsim bībeles pravietojumu piepildīšanos.

 

Lai neviens jūs nemaldina ne šādā, ne tādā veidā: jo papriekš jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam, pazušanas dēlam, pretiniekam, kas saceļas pret visu, kas saucas Dievs vai svētums, un pat ieņem vietu Dieva templī, pats sevi celdams par Dievu. (2Tes.2:3-4)

Skatījumu skaits: 677 | Pievienoja: admin | Atslēgvārdi: atmoda, maldu mācība, pievilšana, Svētais Gars, Kristus, grēks, antikrists, zīmes un brīnumi, svaidītie, kristietība | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt