Galvenie » 2014 » Decembris » 5 » Antikrists: cik tad viņu ir?
02:30
Antikrists: cik tad viņu ir?

Raugoties uz šodienas kristietību, diemžēl mēs redzam tās rīcības neatbilstību Dieva Vārda patiesībām, kā arī redzam, ka kristietībā cirkulē daudzas un dažādas maldu mācības, kuras ir ienākušas caur dažādiem viltus un maldu mācītājiem, kā arī caur viltus praviešiem. Visa tā rezultātā ir daudzas un dažādas neskaidrības.

 

Taču Dieva Vārds - bībele - visu noliek savās vietās un ievieš visā skaidrību un kārtību.

 

Jo tālāk mēs dzīvojam, jo skaidrāk mēs redzam, ka kaut kam ir jānotiek. Pasaule milzu soļiem virzās prom no Dieva. Tautās tiek sēts un kultivēts naids un sacelšanās pret Dievu.

Kāpēc trokšņo tautas un ļaudis tukšu melš? 
Zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret To Kungu un Viņa svaidīto: 
"Sarausim viņu važas un metīsim prom viņu saistekļus!" (Ps.2:1-3)

 

Raugoties uz visiem tiem notikumiem, kuri tagad notiek pasaulē, daudzi runā, ka drīz ir jānāk antikristam. Un šo personību apvij dažādi mīti un leģendas, pastāv dažādas mācības un minējumi par to, kas gan īsti varētu būt antikrists.

 

Pastāv daudzi un dažādi minējumi, bet mēs paraudzīsimies, ko mums par to saka Dieva Vārds - bībele, kas ir visas patiesības avots.

Bērniņi, ir pēdējā stunda, un, kā jūs esat dzirdējuši, ka nāk antikrists, tā jau tagad daudzi antikristi ir cēlušies; no tā mēs noprotam, ka ir pēdējā stunda. 
No mums viņi ir izgājuši, bet viņi nav bijuši mūsējie, jo, ja tie būtu bijuši mūsējie, tie būtu pie mums palikuši, bet viņi nav pie mums palikuši, lai atklātos, ka viņi nav visi mūsēji. (1Jņ.2:18-19)

 

Kā mēs redzam no šīs Svēto Rakstu vietas, antikristi ir daudzi un dažādi. Jau pirmapustuļu draudzes laikā bija dažādi antikristi. Arī šodien mēs varam daudzus nosaukt par antikristiem - gan ASV prezidentu Obamu, gan Romas katoļu baznīcas pāvestu, kā arī citus, kuri atklāti vai maskējoties ir nostājušies pret Dievu un Kristu.

 

Visi gaida vienu konkrētu antikristu, sīkāk pat nepapētot, kas viņš būs... Un diemžēl tā ir maldu mācība, kas ir nākusi no šī paša antikrista gara.

 

Bībele mums runā par zvēru un viltus pravieti - par divām dažādām konkrētām personām.

 

Zīmes un brīnumus dara viltus pravietis, bet ne zvērs. Viltus pravietis dara brīnumus, lai cilvēki pielūgtu zvēru vai zvēra tēlu. Zvērs nedara brīnumus. Tikai reliģiskais līderis to dara, politiskais nedara brīnumus! Viltus pravietis dara brīnumus, lai pieviltu cilvēkus.

 

Vide, kurā šodien notiek brīnumi un zīmes, ir harizmātiskā baznīca. Mēs tajā redzam gan zīmes, gan brīnumus, bet tie nav no Dieva, tie neatbilst tiem brīnumiem un tām zīmēm, kuri ir aprakstīti kā līdzejošās zīmes ticīgajiem. Šī ir vide, laba augsne, lai atklātos viltus pravietis, kurš uzdos sevi par Dievu.

 

Tā kā kristietība vairāk vai mazāk ir saistīta ar reliģisko pasauli, tad mūs vairāk interesē konkrētais grēka cilvēks, pazušanas dēls:

Jo papriekš jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam, pazušanas dēlam, pretiniekam, kas saceļas pret visu, kas saucas Dievs vai svētums, un pat ieņem vietu Dieva templī, pats sevi celdams par Dievu. (2Tes.2:3-4)

Tātad, Dieva Vārds mums saka, ka būs konkrēts cilvēks, tā saucamais antikrists, kurš nostāsies it kā Dieva vietā, jeb - vienkārši sakot, uzdosies par Kristu.

 

Nav noslēpums, ka kristīgā pasaule gaida Kristus otro atnākšanu. Kristus atnāks agrāk vai vēlāk, to mums saka Dieva Vārds - bībele. Taču bībelē ir arī teikts, ka pirms Kristus atnākšanas atklāsies grēka cilvēks, kurš uzdosies par Dievu. Tātad, pirms Kristus otrās atnākšanas, iespējams, parādīsies kāda persona, kuru visi uzskatīs par Kristu, kuram ir jānāk.

 

Lai šo notikumu varētu īstenot, sātans caur saviem viltus praviešiem ir atnesis draudzē mācību, ka Kristus nāks pēc Savas draudzes pirms lielajiem bēdu laikiem. Tas ir tieši tas laiks, kad ir jāatklājas antikristam. Bībele mūs māca, ka Kristus nāks pēc Savas draudzes lielo bēdu laika vidū - pēc tam, kad antikrists jau būs atklājies.

 

Ja mēs sīkāk pētām Jāņa Atklāsmes grāmatu, mēs redzam, ka pēdējos laikos būs divas svarīgas personas, kuras darbosies sātana spēkā:

1. Zvērs, kuram sātans nodos savu varu un spēku.

Pūķis deva tam savu spēku, savu troni un lielu varu. (Atkl.13:2)

 

2. Viltus pravietis, kurš darbosies zvēra varā.

Tam bija pirmā zvēra vara visā pilnībā viņa priekšā. (Atkl.13:12)

 

Viltus pravietis darīs zīmes un brīnumus, un viņš piespiedīs ļaudis pielūgt zvēru vai viņa tēlu. Zvērs nedarīs zīmes un brīnumus, visdrīzāk tas būs politiskais līderis, kura varā darbosies arī otrais zvērs jeb viltus pravietis, kurš visdrīzāk būs reliģiskais līderis no harizmātiskās vides, kuram kā tādam arī piestāv loma darīt zīmes un brīnumus.

Ja mēs paraugāmies uz šodienas pasauli - kur gan ir redzami brīnumi un zīmes? Tie ir redzami šodienas harizmātiskajā kristietībā. Ja mēs sīkāk papētām harizmātijas saknes, mēs redzam, ka tā ir radusies ASV. Un ja mēs šodien paskatāmies uz ASV, ko gan šī valsts mums atgādina? Vai ne šos vārdus no bībeles: "Kas līdzinās zvēram, un kas var ar to karot?" (Atkl.13:4)

 

Mēs visi zinām Jāņa Atklāsmes grāmatas 13.nodaļu, kurā runa iet par diviem pēdējā laika zvēriem.

 

Pirmais zvērs - politiskais līderis.

Otrais zvērs - reliģiskais līderis.

 

Daudzi cenšas dažādi iztulkot šīs Rakstu vietas, piedēvējot tās vienam, vai otram politiskā vai reliģiskā loka darbonim.

 

Kas gan šie zvēri varētu būt, un vai tie jau ir atklājušies, vai arī vēl viss ir priekšā?

 

1. Tātad, pirmais zvērs. Tas ir politiskais līderis, vadonis, kurš pārvalda visu pasauli. Kas šodien pārvalda pasauli? Tā ir ASV. Ja mēs paraugāmies uz mūsdienu pasauli, mēs varam ieraudzīt šī zvēra kontūras, kurš visu sadragā savā ceļā - tā ir ASV, ar visu melīgo propagandu un cīņu pret cilvēci "taisnības" vārdā. Un tagad šis zvērs - ASV cenšas pārņemt globālo varu pār visu pasauli.

 

Visa zeme noraudzījās uz zvēru ar izbrīnu. Un viņi pielūdza pūķi, tādēļ ka tas zvēram devis varu; arī zvēru tie pielūdza, sacīdami: "Kas līdzinās zvēram, un kas var ar to karot?" (Atkl.13:3-4)

 

2. Otrais zvērs. Tas ir reliģiskais līderis - viltus pravietis, kurš pieviļ visu zemi ar viltus brīnumiem un zīmēm. Ja paraugāmies uz mūsdienu reliģisko sistēmu, skaidri iezīmējas otra zvēras kontūras - tā ir ASV harizmātiskā baznīca, kura pieviļ visu pasauli ar viltus brīnumiem un zīmēm.

 

Tam bija divi ragi, tādi kā jēram, bet tas runāja kā pūķis. (Atkl.13:11)

 

Vai mūsdienu harizmātiskās draudzes nepiedāvā mums šādas mācības: "Jūs esat dievi! Visas pasaules bagātība pieder jums! Jums ir jāsāk valdīt jau tagad! JUms ir jāieņem vadošās pozīcijas sabiedrībā!"? Ko tas mums atgādina?

 

Jūs būsit kā Dievs... (1Moz.3:5)

To visu es Tev gribu dot... (Mt.4:9)

 

Harizmātijas gars - tas ir viltus pravieša gars, kurš pieviltos ved uz zvēra pielūgšanu. Kā mēs zinām no vēstures, harizmātiskā kustība iesākās ASV (un domāju, ka ne bez specdienestu ziņas un okultisko spēku iesaistīšanas), to visu nosauca par atmodu, un ar propagandas un ikdienas smadzeņu skalošanas (programmēšanas, zombēšanas) palīdzību, sasniedz savus mērķus - nodibināt Jauno Pasaules Kārtību.

 

Ja mēs redzam tā saucamās atmodas kaut kādos reģionos, tad mums tur ir arī jāsagaida valdības maiņa un haoss šajās valstīs. Tā pašlaik notiek ar Ukrainu. Tagad mēs redzam tā saucamās atmodas Dienvidamerikā un dažās Āzijas valstīs. Tad ir jautājums: laikam tur drīz nāks arī valdības maiņa un haoss? Zvērs zina, ko dara. Un savu mērķu īstenošanai lieto viltus pravieti, ar kura garu ir piepildīta mūsdienu harizmātija.

 

Tam bija pirmā zvēra vara visā pilnībā viņa priekšā, un tas piespieda zemi un tās iedzīvotājus pielūgt pirmo zvēru. (Atkl.13:12)

 

Jūs varat redzēt kā mūsdienu harizmāti dievina Ameriku, liek to kā paraugu utt.

 

Un tā kā viņi ir izvēlējušies sekot sātanam, protams, ka sātans viņus apdāvina ar savām dāvanām, un caur šīm draudzēm iemieso savus nodomus kristietībā, aizvelkot sev līdzi pat izredzētos, ja tas būtu iespējams.

 

Un tā, mēs redzam divu zvēru kontūras: pirmais - varens, kurš visu sadragā savā ceļā; otrais - viltus pravietis ar viltus brīnumiem un zīmēm. Abi viņi darbojas "taisnības" vārdā. Abi it kā atnes pasaulē "patieso gaismu". Abi cenšas pārņemt vadību savās rokās: pirmais - politisko sistēmu, otrais - reliģisko sistēmu.

 

Un šodien mēs redzam, kā tie abi "skalo smadzenes" cilvēkiem ikdienas.

 

Un lūk, šīs abas sistēmas: gan politiskā, gan arī reliģiska, kurās iezīmējas šo zvēru kontūras, ir laba augsne tam, lai laiku beigās parādītos arī konkrēti līderi, kuri būs šo sistēmu iemiesojumi. Runa iet par divām dažādām konkrētām personām, kuras abas var saukt par antikristiem. Bībele mums nerunā par vienu noteiktu antikristu. Ja mēs lasām bībelē par antikristu, tad mums ir jāpievērš uzmanība tam, par kuru no šīm personām iet runa - par politisko līderi vai arī par reliģisko līderi! Tas ir svarīgi!

 

Un galu galā mēs redzam, ka gan zvērs, gan viltus pravietis tiek iemesti uguns un sēra jūrā jau pirms Kristus tūkstošgadu miera valstības.

Bet zvēru sagūstīja un līdz ar viņu arī viltus pravieti, kas viņa priekšā bija darījis brīnuma zīmes un ar tām pievīlis tos, kas pieņēmuši zvēra zīmi un pielūdza viņa tēlu. Tos abus iemeta dzīvus degošā sēra un uguns jūrā. (Atkl.19:20)

 

Jo viņa (šī pretinieka) parādīšanās ar visu viņa viltus varu, zīmēm un brīnumiem ir sātana darbs. (2Tes.2:9)

Izejot no tā, ka zīmes un brīnumus darīs viltus pravietis, mēs varam secināt, ka šajā Rakstu vietā iet runa par viltus pravieti nevis par zvēru. Šeit runa iet par reliģisko līderi nevis par politisko vadoni. Mums ir jāzina, par ko vispār runā pravietojumi par antikristu - vai tā ir viena konkrēta persona, vai arī divas; un kurā gadījumā iet runa par politisko līderi jeb zvēru, kurš nedarīs zīmes un brīnumus, un kurā par reliģisko līderi jeb viltus pravieti, kurš darīs zīmes un brīnumus.

 

Tāpat mēs redzam no Svētajiem Rakstiem, ka antikrists celsies no kristiešiem: No mums viņi ir izgājuši... (1Jņ.2:19), un Raksti viņu sauc par grēka cilvēku: atklāti jāparādās grēka cilvēkam, pazušanas dēlam... (2Tes.2:3)

 

Kā to saprast? Mēs redzam, ka antikrists - šinī gadījumā - viltus pravietis - ceļas no kristiešiem, bet ir grēka cilvēks, pazušanas dēls. Ka gan tas var būt?

 

Atbildi mēs atrodam Rakstos:

Jo ir neiespējami tos, kas reiz apgaismoti un baudījuši Dieva dāvanas, un kļuvuši Svētā Gara dalībnieki, 
un baudījuši labo Dieva vārdu un nākamā laika spēkus, 
un krituši, atkal vest pie atgriešanās, jo tie sev Dieva Dēlu sit krustā un liek smieklā. (Ebr.6:4-6)

Jo, ja tie, kas pasaules gānekļiem mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus atziņā izbēguši, bet tanīs atkal iepīti, zaudē cīņu, tad viņu gals ir kļuvis ļaunāks nekā viņu sākums. 
Jo labāk viņiem būtu bijis, kad tie nebūtu atzinuši taisnības ceļu, nekā pie atziņas nākušiem nogriezties no viņiem uzticētā svētā baušļa. 
Bet viņiem ir noticis pēc sakāmā vārda patiesības: suns atgriežas pie sava paša vēmekļa, kā arī: cūka mazgājusies atkal vārtās dubļos. (2Pt.2:20-22)

 

Cilvēks, kurš kādreiz ir nožēlojis savus grēkus, bet, pateicoties dažādiem apstākļiem - pārsvarā gan tam, ka draudzēs pasniedz nepareizas mācības, un tam, ka šie cilvēki saņem nepareizu garu jeb dēmonu, atkal iekrīt pasaulīgajos grēkos. Tikai šoreiz šie grēki ir vēl lielāki un ļaunāki nekā tie bija līdz grēku nožēlai. Un gribot, negribot, cilvēks kļūst par samaitātu - par grēka cilvēku jeb pazušanas dēlu.

 

Jo, ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkojam, tad neatliek vairs upuris par grēkiem, bet gan briesmīga tiesas gaidīšana un uguns karstums, kas aprīs pretiniekus. (Ebr.10:26-27)

Šīs atkritušās draudzes jeb sektas, ir laba augsne un vide tam, lai darbotos šis antikrista gars, kurš aizved cilvēkus no patiesības un pievērš tos meliem.

Tāpēc Dievs tagad sūta tiem maldu varu, ka tie sāk ticēt meliem, tā ka sodā krīt visi, kas nav ticējuši patiesībai, bet vairāk mīlējuši netaisnību. (2Tes.2:11-12)

 

Un, lūk, no šīs vides arī parādīsies grēka cilvēks, pazušanas dēls, ar viltus zīmēm un brīnumiem, viltus pravietis, uzdodams sevi par Dievu vai Kristu. Un šis viltus pravietis piespiedīs ļaudis pielūgt pirmo zvēru jeb politisko līderi, kurš darbojas sātana spēkā.

Tas piespieda zemi un tās iedzīvotājus pielūgt pirmo zvēru... (Atkl.13:12)

Tas dara lielas brīnuma zīmes, uz viņa pavēli pat uguns krīt no debesīm uz zemi cilvēku acu priekšā. 
Tas pieviļ zemes iedzīvotājus ar brīnuma zīmēm, kas viņam bija dots darīt zvēra priekšā (Atkl.13:13-14)

 

Pazušanas dēls. Lai izprastu, kas ir pazušanas dēls, mums ir jāraugās uz apustuli Jūdu. Jūda Iskariots - viens no Kristus apustuļiem, darbojās tāpat kā pārējie apustuļi - dziedināja slimos, izdzina dēmonus, sludināja evaņģēliju. Taču kādā mirklī viņš ielaida sevī ļauno un kļuva par Kristus pretinieku. 

Kamēr Es biju pie viņiem, Es tos uzturēju Tavā Vārdā, ko Tu Man esi devis, un pasargāju tos, ka neviens nav pazudis kā vien pazušanas dēls, lai raksti piepildītos. (Jņ.17:12)

 

Arī viltus pravieti Raksti nosauc par pazušanas dēlu. Šeit mēs redzam līdzību ar apustuli Jūdu - šis cilvēks redzēja Dieva godību, izbaudīja nākamās pasaules spēkus, taču nepastāvēja patiesībā, atkrita, aizmaldījās un sāka sekot ļaunajam. Ar cilvēku kļūst vēl ļaunāk nekā tas bija līdz tam, kad viņš iepazina Kristu.

Tam būtu labāk, ka nemaz nebūtu dzimis. (Mt.26:24)

 

Šodien mēs redzam, ka kristietībā ienāk okultisms caur viltus zīmēm un brīnumiem. Daudzi kļūst dažādu dēmonu apsēsti, tā rezultātā veselas draudzes aizmaldās dažādās maldu mācībās un dēmoniskajās mācībās un sāk kalpot sātanam. Ja akls aklam ceļu rāda, tad abi divi iekritīs bedrē. (Mt.15:14) Situācija kļūst līdzīga, kā ar Jūdu Iskariotu.

Un pēc šī kumosa tanī iegāja sātans. (Jņ.13:27)

Pēc tam, kad sātans pārņēma Jūdas prātu, viņam nekādu grūtību nesagādāja Kristus nodošana.

 

Līdzīgi arī mēs redzam šodien - daudzas draudzes ir zem dažādu dēmonu vadības, un šajos pēdējos laikos tām nebūs nekādu grūtību pieslieties viltus pravietim, pieņemot to par Kristu.

Tie nav pieņēmuši patieso mīlestību, kas tos būtu izglābusi. (2Tes.2:10)

Sodā krīt visi, kas nav ticējuši patiesībai, bet vairāk mīlējuši netaisnību. (2Tes.2:12)

 

Mēs redzam, ka lielo bēdu laikā, vēl pirms draudzes aizraušanas, zemes virsū darbosies arī divi Dieva pravieši, kuri arī darīs zīmes un brīnumus. Daži uzskata, ka tie varētu būt Elija, vai Mozus, vai Enohs.

Ēlija gan nāk un visu atkal sataisīs. (Mt.17:11) To viņš saka pēc Jāņa Kristītāja un norāda, ka arī Jānis Kristītājs bija uzskatāms kā Elija.

Un Es likšu Saviem diviem lieciniekiem, ka tie maisos tērpti pravietos tūkstoš divi simti sešdesmit dienas. (Atkl.11:3) Viens no viņiem varētu būt Elija.

 

Kā mēs zinām no Rakstiem, gan Elija, gan arī Enohs tika paņemti uz debesīm miesā, iespējams, lai tiktu sagatavoti šim pēdējam laikam.

Arī Mozus miesa tika paņemta uz debesīm, par to mums saka Raksti.

 

Abus šos lieciniekus beigās nokaus zvērs (ne viltus pravietis), bet pēc trīs dienām tie augšāmcelsies un tiks uzņemti debesīs.

 

Šis pēdējais laika periods būs ļoti interesants, jo mēs redzēsim daudzu bībelisko pravietojumu piepildīšanos. Un pilnīgi iespējams, ka tas notiks jau mūsu paaudzē.

 

Kad mēs lasām Rakstus un redzam, ka runa iet par antikristu, tad mums ir jāsaprot un jāorientējas, par kuru no pēdējo laiku līderiem šeit iet runa - par zvēru vai par viltus pravieti. Šīs būs divas dažādas personas, lai gan cieši saistītas savā starpā, tomēr dažādas un ar dažādiem mērķiem.

 

Ja mēs pētām Svētos Rakstus, mēs redzam, ka ļaunuma trīsvienība: velns, zvērs un viltus pravietis, ir pieminēti jau Vecās Derības pravietojumos.

Tanī dienā Tas Kungs piemeklēs ar Savu garo, lielo un stipro zobenu leviatānu, žiglo un veiklo čūsku, otru leviatānu, lunkano čūsku, un nokaus lielo jūras pūķi. (Jes.27:1)

 

Lai Tas Kungs dod mums Sava Vārda patiesu izpratni, lai šajos pēdējos laikos nenomaldītos no patiesības, neiekristu melos un nesekotu viltus pravietim un viņa garam, ar kuru jau ir pievilta lielākā daļa no kristietības!

Skatījumu skaits: 1030 | Pievienoja: admin | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Tas var jūs ieinteresēt